LIITTOMATERIAALIT

TÄRKEITÄ LIITTOMATERIAALEJA:

Uusi strategia hyväksyttiin liittokokouksessa 28.11.2020. Voit tutustua strategian videoesittelyyn täällä tai pdf-versioon täällä. Kokouksessa vahvistettiin myös yhdistyksen sääntömuutokset, itsenäisen kurinpitolautakunnan muodostaminen ja uudet päivitetyt kurinpitomääräykset.

LIITTOKOKOUKSET:

SPV:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen sekä toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja vaalilautakunnan.  Toimikunnat ja toiminnot toimivat liitohallituksen alaisuudessa.

Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa aikana ja paikassa, jonka hallitus kokoonkutsujana määrää. Kokouskutsu, joka sisältää luettelon kokouksessa käsiteltävistä asioista, on postitettava liiton jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Asia, jonka jäsen haluaa varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle keväällä tammikuun ja syksyllä syyskuun loppuun mennessä.

Seuraava liittokokous on kevätliittokokous, joka järjestetään 23.4.2022 kello 11.00 (Valtakirjojen tarkistus 10.00-10.45).

Osoite: Ravintola Loru, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki.


Syysliittokokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Esitetään hallituksen selonteko kuluvan kauden toiminnasta.
 2. Päätetään liiton strategiasta, seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä määrätään jäsenyhdistysten liittomaksut.
 3. Valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos molemmat ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi riittävä määrä jäseniä liiton hallitukseen ja toimimaan toimikunnan puheenjohtajana. Jos valittavien jäsenten lukumäärä ylittää viisi (5) liittokokous päättää kenet tai ketkä valitaan vain yhdeksi (1) vuodeksi.
 5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle toimikuntien varapuheenjohtajat. Jos toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 6. Valitaan kilpapurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
 7. Valitaan kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 8. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja toimikaudeksi, joka jatkuu toistaiseksi. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö.

Käsiteltävät asiat:

 1.  Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  2.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3.    Päätetään vastuuvapaudesta.
  4.    Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan.
  5.    Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät Liittokokousasiat.

LIITTOKOKOUSMATERIAALIT:

SPV:n Kevätliittokokous järjestetään ravintola Lorussa lauantaina 23.4. kello 11.00 (Valtakirjojen tarkistus 10.00-10.45).

Osoite: Ravintola Loru, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki.

Kokouskutsu ja esityslista 2022

Seurojen äänimäärät 2022

Toimintakertomus 2021

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

SPV:n Syysliittokokous 2021 järjestetään Kalastajatorpalla State Room I -tilassa sunnuntaina 28.11. kello 11.00 (Valtakirjojen tarkistus 10.00-10.45).
Osoite: Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki.

Syysliittokokouskutsu ja esityslista 2021 >
Seurojen äänimäärät 2021 >
Toimintasuunnitelma ja budjetti 2022 >
Syysliittokokouksen 2021 pöytäkirja >

SPV:n kevätliittokokous pidetään 27.4. kello 17.30 SPV:n toimistolla, Helsingin Lauttasaaressa (Särkiniementie 5 B 62), sekä etänä Microsoft Teamsillä.

Kokouskutsu ja esityslista 2021

Seurojen äänimäärät 2021

Toimintakertomus 2020

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Kokouksen pöytäkirja

SPV:n siirretty kevätliittokokous pidetään 8. syyskuuta kello 17.30 Poliisien kesäkodissa, Helsingin Lauttasaaressa (Kyyluodontie). Koronatilanteesta johtuen pyydämme osallistujia ennakkoilmoittautumaan. Näin voimme varautua tarpeellisin järjestelyin ja varmistaa turvalliset olosuhteet kaikille osallistujille. Ilmoittaudu täällä viimeistään 6.9.

Kokouskutsu ja esityslista 2020

Seurojen äänimäärät 2020

Toimintakertomus 2019

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi: Sääntömuutoksen perusteluineen ja Säännöt kokonaisuudessaan

Kevätliittokokouksen pöytäkirja 2020 

SPV:n Syysliittokokous 2021 järjestetään Kalastajatorpalla State Room I -tilassa sunnuntaina 28.11. kello 11.00 (Valtakirjojen tarkistus 10.00-10.45).
Osoite: Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki.

Syysliittokokouskutsu ja esityslista 2021 >
Seurojen äänimäärät 2021 >
Toimintasuunnitelma ja budjetti 2022 >
Syysliittokokouksen 2021 pöytäkirja >

SPV:n kevätliittokokous pidetään 27.4. kello 17.30 SPV:n toimistolla, Helsingin Lauttasaaressa (Särkiniementie 5 B 62), sekä etänä Microsoft Teamsillä.

Kokouskutsu ja esityslista 2021

Seurojen äänimäärät 2021

Toimintakertomus 2020

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Kokouksen pöytäkirja

SPV:n siirretty kevätliittokokous pidetään 8. syyskuuta kello 17.30 Poliisien kesäkodissa, Helsingin Lauttasaaressa (Kyyluodontie). Koronatilanteesta johtuen pyydämme osallistujia ennakkoilmoittautumaan. Näin voimme varautua tarpeellisin järjestelyin ja varmistaa turvalliset olosuhteet kaikille osallistujille. Ilmoittaudu täällä viimeistään 6.9.

Kokouskutsu ja esityslista 2020

Seurojen äänimäärät 2020

Toimintakertomus 2019

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi: Sääntömuutoksen perusteluineen ja Säännöt kokonaisuudessaan

Kevätliittokokouksen pöytäkirja 2020 

SPV:n kevätliittokokous pidetään 27.4. kello 17.30 SPV:n toimistolla, Helsingin Lauttasaaressa (Särkiniementie 5 B 62), sekä etänä Microsoft Teamsillä.

Kokouskutsu ja esityslista 2021

Seurojen äänimäärät 2021

Toimintakertomus 2020

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Kokouksen pöytäkirja