LIITTOMATERIAALIT

TÄRKEITÄ LIITTOMATERIAALEJA:

Uusi strategia esitetään hyväksyttäväksi syysliittokokouksessa 28.11.2020. Pidimme aiheesta webinaarin 28.5. Voit tutustua strategian videoesittelyyn täällä tai pdf-versioon täällä. Lisäksi voit katsoa koko webinaaritallenteen tästä.

VAALILAUTAKUNTA

Syysliittokokouksessa 28.11.2020 päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2021 – 2022 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan liittohallitukselle puheenjohtaja sekä puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia eri toimikunnille.

Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisella lomakkeella 14.9.2020 mennessä osoitteeseen karoliina.rouhiainen@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

Valittavat tehtävät >
Lomake >

LIITTOKOKOUKSET:

SPV:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen sekä toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja vaalilautakunnan.  Toimikunnat ja toiminnot toimivat liitohallituksen alaisuudessa.

Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa aikana ja paikassa, jonka hallitus kokoonkutsujana määrää. Kokouskutsu, joka sisältää luettelon kokouksessa käsiteltävistä asioista, on postitettava liiton jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Asia, jonka jäsen haluaa varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle keväällä tammikuun ja syksyllä syyskuun loppuun mennessä.


Syysliittokokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Esitetään hallituksen selonteko kuluvan kauden toiminnasta.
 2. Päätetään liiton strategiasta, seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä määrätään jäsenyhdistysten liittomaksut.
 3. Valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos molemmat ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi riittävä määrä jäseniä liiton hallitukseen ja toimimaan toimikunnan puheenjohtajana. Jos valittavien jäsenten lukumäärä ylittää viisi (5) liittokokous päättää kenet tai ketkä valitaan vain yhdeksi (1) vuodeksi.
 5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle toimikuntien varapuheenjohtajat. Jos toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 6. Valitaan kilpapurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
 7. Valitaan kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 8. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja toimikaudeksi, joka jatkuu toistaiseksi. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö.

Käsiteltävät asiat:

 1.  Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  2.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3.    Päätetään vastuuvapaudesta.
  4.    Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan.
  5.    Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät Liittokokousasiat.

LIITTOKOKOUSMATERIAALIT:

Suomen Purjehdus ja Veneilyn syysliittokokous järjestetään 28. marraskuuta kello 13.00. Lähetimme viralliset kokouskutsut ja valtakirjat seurojen osoitteisiin postitse 4.11.2020.

Fyysinen kokous järjestetään Hilton Helsinki Kalastajatorpalla. Suosittelemme kuitenkin kaikkia edustajia osallistumaan kokoukseen etänä Teams-yhteyden kautta. Mahdolliset äänestykset tehdään Suuli jäsen- ja venerekisterissä sähköisellä äänestysjärjestelmällä.

Koronatilanteen vuoksi syysliittokokoukseen osallistuvilta edellytetään ennakkoilmoittautumista 25.11.2020 klo 23.00 mennessä osoitteessa lyyti.in/spvslk2020. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ennakkoilmoittautumisen avulla voimme varautua tarpeellisin järjestelyin ja varmistaa turvalliset olosuhteet teille osallistujille.

Syysliittokokouskutsu ja esityslista 2020 > 

Seurojen äänimäärät 2020 >

Toimintasuunnitelma ja budjetti 2021 >

Uusi strategia: Visio 2030 >

Kurinpitomääräykset 2020 >

Hallituksen esitys johtosääntömuutokseksi > 

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi: Sääntömuutoksen perustelut ja Säännöt kokonaisuudessaan

SPV:n siirretty kevätliittokokous pidetään 8. syyskuuta kello 17.30 Poliisien kesäkodissa, Helsingin Lauttasaaressa (Kyyluodontie). Koronatilanteesta johtuen pyydämme osallistujia ennakkoilmoittautumaan. Näin voimme varautua tarpeellisin järjestelyin ja varmistaa turvalliset olosuhteet kaikille osallistujille. Ilmoittaudu täällä viimeistään 6.9.

Kokouskutsu ja esityslista 2020

Seurojen äänimäärät 2020

Toimintakertomus 2019

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi: Sääntömuutoksen perusteluineen ja Säännöt kokonaisuudessaan

Kevätliittokokouksen pöytäkirja 2020