SEUROJEN MATERIAALIPANKKI

Tervetuloa SPV:n materiaalipankkiin.Täältä löydät seuratoiminnan, vastuullisuuden, lasten ja nuorten sekä kilpapurjehduksen ja kilpaveneilyn materiaalipankit.

SEUROJEN TYÖKALUPAKKI

Henkilötietolaki (523/1999) on säädetty toteuttamaan yksityiselämän suojaa sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämään hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Suulin jäsen- ja venerekisterit muodostavat seuroihin henkilötietolain mukaisen rekisterin, jonka osalta rekisterinpitäjän (seura) tulee kuvata rekisteriselosteessa rekisterin ylläpitoon ja käyttöön liittyvät asiat ja toimintamallit.

Koska Suuli on valtakunnallinen ja yhteiskäyttöinen ohjelmisto, on sen tietosisältö pääpiirteittäin sama kaikille seuroille. SPV:n järjestötoimikunta on laatinut seurojen käyttöön rekisteriselostepohjan, johon päivittämällä seurojen tiedot, saadaan helposti Suulin käyttöä varten rekisteriselosteet. Rekisteriseloste tulisi olla saatavilla esimerkiksi seuran kotisivulla ja sitä tulee päivittää, jos esimerkiksi henkilötiedoissa tapahtuu muutoksia. Seurat vastaavat itse rekisteriselosteen käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Rekisteriselosteet tulisi ottaa seuroissa käyttöön viimeistään tämän vuoden aikana. Seurat, joilla rekisteriselosteet ovat jo käytössä, SPV suosittelee tarkistamaan rekisteriselosteiden sisällön ja ajantasaisuuden Suulin käyttö huomioiden.

 

Rekisteriselosteohjeistus on ladattavissa tästä.

 

Mahdolliset kysymykset voi lähettää sähköpostitse SPV:n toimistoon: toimisto(a)spv.fi.

Huomionosoitusohjeiston tavoitteena on antaa vallitseviin käytäntöihin perustuvia ohjeita ja neuvoja seurojen huomionosoitusten käyttöön. Huomionosoitukset ovat perinteikäs ja mukava tapa muistaa seuratoiminnassa ja kansallisessa toiminnassa ansioituneita seuralaisia.


Oheinen ohjesääntömalli on tarkoitettu SPV:n jäsenyhdistysten käyttöön malliksi ja sen ajatuksena on helpottaa seurojen toimintaa ja yhtenäistää huomionosoituskäytäntöjä SPV:n jäsenyhdistyksissä.

Ohjetta voi käyttää vaikka sellaisenaan, sitä voi täydentää, siitä voi ottaa osia tai se voi olla vain taustamateriaalia yhdistyksen ohjesääntöjen laadinnassa.

Liitto ei määrää ohjesäännöille mitään yhteistä kaavaa eikä sisältöä.

 

Avaa ohjesääntömalli tästä.

 

Tutustu SPV:n ansiomerkkeihin täällä.

Urheiluseuratoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta.

 

Näissä tapauksissa voit täyttää Seuratoiminnan HelpDesk -yhteydenottolomakkeenjonka jälkeen Olympiakomitean urheiluseuratiimistä ollaan sinuun yhteyde

Suomen Purjehdus ja Veneilyn perustehtäviin kuuluu jäsenseurojensa toimintaedellytyksien ja veneilyn turvallisuuden tukeminen. Turvallisuuden oleellinen osa-alue on jäsenseurojen toiminnan turvallisuus.

 

Seurojen turvallisuussuunnitelmakoulutuksen yhteydessä keväällä 2008 todettiin turvallisuusasiakirjan tai muun turvallisuusdokumentin puuttuvan monesta seurasta.

 

Mallien avulla räätälöity turvallisuusohje omalle pursiseuralle

 

Suomen Purjehdus ja Veneilyn toimesta on laadittu veneseurojen toimintaan kohdistettu turvallisuussuunnitelman malli. Sitä hyödyntämällä ja muokkaamalla seuran on helppo laatia itselleen räätälöity suunnitelma. Suunnitelman malli koostuu perusosasta ja sitä täydentävistä lisäosista. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että seurat, joilla on hyvinkin erilaisia toiminnan painopisteitä ja aktiviteetteja, voivat hyödyntää yleistä perusosaa ja täydentää sitä juuri sellaisin lisäsuunnitelmin, mitkä kokevat omassa toiminnassaan tärkeiksi. Oleellinen lisäosa on jäsenille tarkoitettu turvallisuusohje. Siihen on tiiviiseen muotoon koostettu nimenomaan jäsenen tarvitsema turvallisuustieto.

 

Mallit on laadittu kuvitteelliselle ”Venekerho VeKelle”. Vaikka mallista löytyisi kappaleita, jotka ovat sellaisenaan hyödynnettävissä tarkoitus on kuitenkin, että seurassa muokataan mallia omia tarpeita vastaavaksi; poistetaan kohdat, joita ei tarvita ja lisätään sellaisia, jotka kerhossa nähdään tarpeellisiksi. Myös kunnan viranomaiset, vakuutusyhtiöt jne. saattavat asettaa omia reunaehtojaan.

 

Moni seura hyötyy välittömästi ainakin kahdella tapaa. Seuran turvallisuusasiat organisoidaan ja vastuunjaot määritellään. Lisäksi mallia työstettäessä varmasti paljastuu seikkoja, jotka eivät ole parhaalla mahdollisella tolalla ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi käynnistetään.

 

Jäsenen turvallisuusohje

Liittomateriaalit löytyy  täältä

KILPAPURJEHDUS

Pätevyyshakemuksien täyttäminen on uusiutunut 3/2022. 

 

Pätevyyshakemukset täytetään jatkossa Lyytin lomakkeella. Voit siirtyä alla olevien linkkien kautta täyttämään ja jättämään pätevyyshakemuksia:

 

Kilpailunjärjestäjän pätevyyshakemus        (Pätevyysvaatimukset ovat päivittyneet 3/2022)

Kilpailupäällikkön pätevyyshakemus

Aluetuomarin pätevyyshakemus.                (Pätevyysvaatimukset ovat päivittyneet 3/2022)

Kansallisen tuomarin pätevyyshakemus

Kansallisen erotuomarin pätevyyshakemus