KATSASTUS

Veneseuraan liittyminen ja veneen katsastaminen on myös uusille veneilijöille suositeltavaa, jotta turvallisen veneilyn tiedot, taidot ja välineet olisivat hallussa mahdollisimman hyvin alusta alkaen.

Katsastus lisää veneilyn turvallisuutta ja oman veneen tuntemusta. Katsastus on hyvä  tilaisuus keskustella ja kysyä. Myös muut venekuntaan kuuluvat, esimerkiksi perheenjäsenset, kannattaa ottaa mukaan katsastukseen. Näin kaikki saisivat tilaisuuden kysellä ja opetella käyttämään välineitä. Jos kipparille käy jotain, niin muiden on osattava toimia. Katsastajaa ilahduttaa veneilijä, joka on utelias ja kiinnostunut veneen turvallisuudesta.

SINUSTAKO KATSASTAJA?

Katsastaja on täysi-ikäinen veneilijä, jolla on riittävästi kokemusta veneilystä. Katsastaja kuuluu seuran luottamushenkilöihin ja toimii tärkeässä yhdystehtävässä veneenomistajien ja seuran johdon välillä. Katsastaja on veneilijöiden opastaja ja neuvoja veneen varustamisessa ja varusteiden käytössä. Hän on myös samalla asiantuntija veneen rakennetta ja merikelpoisuutta koskevissa kysymyksissä. Erityisen suuri merkitys katsastajilla on turvallisuusmyönteisten asenteiden ja ajattelun välittämisessä.

 

Peruskurssit on tarkoitettu seurojen uusille katsastajille, joilla ei ole ennestään katsastajalupaa. Kaksipäiväisen kurssin hinta on 170 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin ja ruokailut kurssin ajan. Majoituksesta ja matkoista vastaa jokainen kurssilainen tarvittaessa itse.

Katsastajien täydennyskurssit on suunnattu seurojen katsastajille, kun peruskurssista on kulunut kahdeksan vuotta. Täydennyskurssi on yksipäiväinen ja sen hinta on 120 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin ja ruokailun. Muista kuluista jokainen vastaa itse.

 

Huomioitavaa kursseista

 

Kurssimaksun tulee olla maksettu ennen kurssin alkua. Maksusuoritus on edellytys katsastajaluvan voimassaololle. Peruskurssin hinta on 170 euroa ja täydennyskurssin hinta on 120 euroa/osallistuja. Kurssihintaan sisältyy opetusmateriaali, opetus ja ruokailut kurssilla. Jokainen kurssilainen huolehtii itse majoitus- ja matkakuluista. Vain seura voi ilmoittaa jäseniään kursseille, eli keskustele seurasi katsastuspäällikön kanssa, jos haluat ryhtyä katsastajaksi.

 

Katsastajakurssi on voimassa kurssivuosi mukaan lukien kahdeksan vuotta. Ensimmäisen neljän vuoden jakson jälkeen (E) katsastuspäällikkö kuitenkin vahvistaa katsastajarekisteriin seuransa katsastajien jatkoajan (K) neljäksi vuodeksi eteenpäin. Seuroissa toiminnasta vastaa katsastuspäällikkö. Hän ylläpitää katsastajarekisteriä ja huolehtii kurssitarpeesta.

 

TIETOA KATSASTAJILLE (KATSASTUSINFOT):  Katsastusinfo 2/2019,  Katsastusinfo 1/2019,  Katsastusinfo 2/2018, katsastusinfo 1/2018, Katsastusinfo 2017-2, Katsastusinfo 2017-1Katsastusinfo 2016-2Katsastusinfo 2016-1Katsastusinfo 2015-2, Katsastusinfo 2015-1

KATSASTUSLUOKAT

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin luokkiin: