EDUNVALVONTA

Suomen Purjehdus ja Veneily ry edistää ja valvoo suomalaisen veneilyn, veneilyseuratoiminnan ja kilpailutoiminnan etuja eri kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa.