LIITTOMATERIAALIT

Täällä voit tutustua SPV:n visioon, sääntöihin ja kokousmateriaaleihin. Tilinpäätökset,  toimintasuunnitelmat ja kertomukset löytyvät kunkin kokouksen alta.   

LIITTOKOKOUKSET:

 

SPV:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen sekä toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja vaalilautakunnan. Toimikunnat ja toiminnot toimivat liitohallituksen alaisuudessa.

 

Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa aikana ja paikassa, jonka hallitus kokoonkutsujana määrää. Kokouskutsu, joka sisältää luettelon kokouksessa käsiteltävistä asioista, on postitettava liiton jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Asia, jonka jäsen haluaa varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle keväällä tammikuun ja syksyllä syyskuun loppuun mennessä.

LIITTOKOKOUSMATERIAALIT:

Syysliittokokous 2019: Syysliittokokouskutsu ja esityslista 2019, Seurojen äänimäärät 2019, Toimintasuunnitelma ja budjetti 2020, Liittokokouksen esitysmateriaali, Liittokokouksen pöytäkirja

Kevätliittokokous 2019: Kevätliittokokouskutsu ja esityslista 2019, Seurojen äänimäärät 2019, SPV ry tilinpäätös 2018,  SPV ry tilintarkastuskertomus, Toimintakertomus 2018, Kevätliittokokouksen pöytäkirja 2019

Syyskokous 2018: Syysliittokokouskutsu ja esityslista 2018, Vaalilautakunnan esitykset luottamushenkilövalinnoista liittokokoukselle, Toimintasuunnitelma ja budjetti 2019, Puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt, Seurojen äänimäärät 2018, Syysliittokokouksen pöytäkirja 2018

Kevätkokous 2018: Toimintakertomus 2017, Verksamhetsberättelse 2017, Tulos, Tase, Tuloserittelyt, Toimialakohtainen Tulos

Resultat, Balans, Resultatredovisning, Resultat Per Sektor, Kevätliittokokousmateriaali 2018, Vårförbundsmötets Material 2018, Esitys Uudeksi Johtosäännöksi / Förslag Till Nytt Direktiv, Esitys Liiton Sääntöjen Päivittämiseksi / Förslag Till Uppdatering Av Stadgarna

Seurojen Äänimäärät 2018 / Föreningarnas Röstetal 2018, L Säätio Ehdotus, Eu:N Tietosuoja-Asetus (Gdpr), Spv Johtosääntö Pp, Kevätliittokokouksen Pöytäkirja 2018

Syyskokous 2017: Syysliittokokousmateriaali 2017Toimintasuunnitelma 2018Syysliittokokouksen pöytäkirja 2017
Kevätkokous 2017: Kevätliittokokousmateriaali 2017Kevätliittokokouksen pöytäkirja 2017

Syyskokous 2016: Kokouskutsu ja toimintasuunnitelmaPöytäkirja 2016

Kevätkokous 2016: Kevätliittokokouksen pöytäkirjaKevätliittokokousmateriaali 2016

Syyskokous 2015: Kokouskutsu ja toimintasuunnitelmaSPV:n strategia 2015 – 2020Kokouksen pöytäkirja

Kevätkokous 2015: Kokouskutsu ja toimintakertomus 2014Vårförbundsmötets material 2015Kokouspöytäkirja

Syyskokous 2014: Kokouskutsu ja liiton toimintasuunnitelmaHöstförbundmötets material 2014Kokouspöytäkirja

Kevätkokous 2014: Kokouskutsu ja toimintasuunnitelmaVårförbundsmötets material 2015Kokouspöytäkirja