Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on kussakin maassa paikallisen viranomaisen myöntämä lupakirja, joka oikeuttaa kuljettamaan vapaa-ajanvenettä kansainvälisillä vesialueilla. Suomessa viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom.

Kansainvälista huviveneenkuljettajan pätevyyttä haetaan Traficomilta heidän verkkosivuiltaan  löytyvällä lomakkeella.


Lue lisää: Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja | Traficom


Hakeaksesi pätevyyttä tarvitset:
a) todistuksen teoreettisesta osaamisesta (Venepäällikkökurssin todistus teoriaosuudesta tai rannikkolaivuritutkinto tai vastaava)
b) todistus käytännön veneilytaidoista (esimerkiksi venepäällikkökurssin todistus käytännön veneilytaidoista)
c) yli 16 vuoden iän
d) ajokortin


Jos sinulta jotain ylläolevista todistuksista, ota yhteyttä seurasi auktorisoituun veneilykouluttajaan. Jos omassa seurassasi ei ole auktorisoitua veneilykouluttajaa, kysy naapuriseurastasi. 


Käytännön veneilytaitotodistuksen voi antaa VAIN henkilö, jolla on veneilykouluttajan auktorisointi.


Täytetty hakemus liitteineen lähetetään Traficomiin. Traficom toimittaa kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyden ja laskun hakijalle postitse suoraan kotiin.

Keski-Europpan sisävesille purjehtivan kannattaa suorittaa CEVNI-kurssi ja -tutkinto  ennen hakemuksen tekoa ja hakea samalla myös CEVNI-pätevyyttä Traficomilta.


VENEILYKOULUTTAJALLE:
Huomio, huomio! Kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyden hakemisen prosessi muuttui vuoden 2023 alussa. Todistuksen antamisessa käytetään SPV Campuksen Venepäällikkötutkintoa. Älä käytä muita lomakkeita. SPV:n toimisto ei myöskään käsittele enää paperihakemuksia vaan ne toimitetaan suoraan Traficomiin.


Vuokraveneen kuljettajan pätevyyttä haetaan myös Traficomilta. Lue lisää: Vuokraveneen kuljettajankirja | Traficom


Käytännön veneilytaidot osoitetaan vuokraveneenkuljettajan pätevyyttä varten vastaavasti kuten kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyttä varten.