29.04.2020

Yhdeksälle pursiseuralle seuratoiminnan kehittämistukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 358 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 246 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 112. Avustukset kohdistuvat 63 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 30.

SPV:n jäsenseuroista tuen saivat:

 • Ekenäs Segelsällskap *
 • Espoon Pursiseura
 • Helsingfors Segelklubb
 • Helsingfors Segelsällskap *
 • Naantalin Purjehdusseura
 • Raahen Purjehdusseura
 • Tampereen Pursiseura
 • Tuusulanjärven Purjehtijat
 • Wasa Segelförening *

* edellisen vuoden jatkohanke

Pursiseurat saivat yhteensä 76 000 euroa.

Tutustu myönnettyihin avustuksiin >

Lue asiasta lisää OKM:n tiedotteesta >

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

**

Nio segelföreningar blev beviljade utvecklingsstöd för föreningen

 Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat idrottsföreningarna totalt 3,5 miljoner euro i utvecklingsstöd för föreningsverksamheten. Föreningsstödet ska bidra till att utöka barns och ungas hobbymöjligheter samt stödja föreningsverksamheten på lokal nivå och en rörlig livsstil. Dessutom ska understödet bidra till att utveckla föreningarnas frivilligarbete.

Sammanlagt 358 projekt beviljades föreningsstöd.  Av dem var 246 nya projekt och 112 en fortsättning på ett tidigare projekt. Bidragen riktades till 63 olika kommuner. Av projekten handlade 30 om samarbetsprojekt mellan olika föreningar.

Av SBF:s medlemsföreningar fick stödet:

 • Ekenäs Segelsällskap *
 • Espoon Pursiseura
 • Helsingfors Segelklubb
 • Helsingfors Segelsällskap *
 • Naantalin Purjehdusseura
 • Raahen Purjehdusseura
 • Tampereen Pursiseura
 • Tuusulanjärven Purjehtijat
 • Wasa Segelförening *

* fortsättning på förra årets projekt

Bekanta dig med beviljade stöden >

Läs mera från OKM:s pressmeddelande >