Reilun kilpailun ohjelmat

SPV on sitoutunut edistämään puhtaan ja eettisesti kestävän urheilun arvoja. Korostaen yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja vastuullisuutta, SPV noudattaa tiukasti kansainvälisiä ja kansallisia antidopingsäännöksiä.

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY URHEILEE PUHTAASTI

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) toimii puhtaan urheilun lähtökohdista ja korostaa toiminnassaan yhdessä tekemistä, yhdenvertaisuutta, vastuullista veneilyä sekä eettisesti kestävää huippu-urheilua ja lajikulttuuria. Suomen Purjehdus ja Veneily ry on sitoutunut säännöissään kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön sekä Kansainvälisen Purjehdusliiton (WS), Kansainvälisen moottoriveneilyliiton (UIM) ja Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsääntöihin. SPV sitoutuu toimimaan antidopingtyössään avoimesti ja tehokkaasti.

Kilpailumanipulaation torjunnassa tärkein tehtävä on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että urheilijat ja muut toimijat asennoituvat kielteisesti sekä kilpailumanipulaatioon että kaikkeen reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan. Jokainen voi omalta osaltaan edistää reilua urheilua ja eettisesti kestävää toimintaa. Löydät sivupalkista Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallituksen hyväksymät SPV Antidopingohjelman ja SPV:n Kilpailumanipulaation ehkäisyohjelman.

antidoping

KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK:in keskeisiä toiminta-alueita ovat dopingtestaus, koulutustoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan arvot ovat oikeudenmukaisuus, yhteistyö ja luotettavuus.


SUEK julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon. Se perustuu Maailman Antidopingtoimiston (WADA) julkaisemiin luetteloihin. Luetteloissa ei ole oikeudellisesti sitovasti määritelty urheilussa kiellettyjä ja sallittuja aineita. Luettelon tarkoituksena on helpottaa urheilijoiden lääkeaineiden käyttöä ja antaa tähän liittyviä ohjeita.

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Lisätietoa dopingvalvonnasta ja testauspooleista löydät täältä.

Erivapauskäytäntö on tarkoitettu urheilijoille, joilla on jokin sairaus, joka vaatii kielletyksi määritellyn aineen tai menetelmän käyttöä. Kielletyille aineille on mahdollista saada kirjallisesta hakemuksesta erivapaus, jos lääkitykselle on olemassa tarvittavat perusteet.  

 

Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat. SUEKin lajikohtainen tasomäärittely koskee kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet SUEKilta etukäteismenettelyllä iästään riippumatta. Lääkärin kirjoittama resepti tai lääkärintodistus ei riitä. Hätätilanteita lukuun ottamatta tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden ei tule aloittaa urheilussa kiel- lettyä lääkitystä tai hoitoa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus. Lisätietoja erivapauskäytännöstä löytyy SUEKin ja kansainvälisen sekä kansallisen lajiliiton sivuilta.  

 

Mikäli on mahdollista, että urheilija nousee kesken kauden joko tilapäisesti, esimerkiksi yhden pelin ajaksi, tai vakituisesti tasomäärittelyn piiriin, hänen erivapaushakemuksensa tulee olla käsitelty ennen hänen osallistumistaan ensimmäiseen otteluun. Huom.! Mikäli urheilija nimetään ottelupöytäkirjaan, on hän tasomäärittelyn piirissä, vaikka hän ei pelaisikaan ottelun aikana.  

Kansallisen tason urheilijat, joiden tulee hakea etukäteismenettelyllä erivapautta:
Yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat. SM-status 2023 luokissa, joita tämä käytännössä koskee: IQfoil (miehet ja naiset), Ilca 6 naiset ja Ilca 7 miehet.

Kansainvälisen tason urheilijat (“International-Level Athlete”), joiden tulee hakea etukäteismenettelyllä erivapautta:

  • Urheilija on nimetty World Sailing testipooliin

TAI osallistuu johonkin seuraavista kilpailuista:

  • Olympialaiset ja Paralympialaiset, ’Sailing World Cup’
  • ’Sailing World Championship’
  • ’Youth Sailing World Championship’
  • ’Para World Sailing Championship’
  • Kaikki ’America’s Cup’ -kilpailuun kytkeytyneet tapahtumat
  • Kaikki ’The Ocean Race’ -kilpailuun kytkeytyneet tapahtumat (tai jatkokilpailut)

Mikäli erivapaus on haeuttu jo SUEKilta, on se pätevä myös World Sailing (WS) suuntaan. Mikäli erivapaus on haeuttu World Sailingiltä, niin sitä ei tarvitse erikseen enää hakea SUEKilta.

SUEKin erivapauslomake.
World Sailing TUE (Therapeutical Use Exemption) Application Form.

Huomioithan, että tasonmäärittelyn piiriin kuuluvat urheilijat hakevat erivapautta ennakkoon (purjehduksessa yleisen sarjan SM-kilpailuihin osallistuvat). Kansallinen kilpailija hakee erivapauden Suomen SUEK:ilta ja kansainvälinen urheilija kansainväliseltä lajiliitoltaan (World Sailing tai UIM).

Dopingtestit tehdään myös kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, paitsi arvokilpailuissa, joissa esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä. Tällöin kilpailujen järjestäjän kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä SUEK:in toimistoon.

Lue SPV:n ohjeet olympialuokkien SM-kilpailujen järjestäjille.

Kilpailumanipulaatio

Kilpailumanipulaatio on vilpillistä vaikuttamista kilpailun kulkuun tai sen lopputulokseen. Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat pyrkivät kilpailutilanteessa aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. SPV:n kilpailumanipulaation torjuntaohjelma perustuu siihen, ettei SPV hyväksy kilpailumanipulaatiota missään muodossa urheilussa, urheiluyhteisön yhteisten eettisten periaatteiden mukaisesti.

Purjehduksessa ja kilpaveneilyssä kilpailumanipulaatiota ovat muun muassa kilpailun lopputulokseen vaikuttaminen omaa tasoa heikommalla suorituksella tai muuten puuttumalla vilpillisesti kilpailun kulkuun tai sen lopputulokseen. Tämä koskee niin urheilijoita kuin kaikkia kilpailun toimihenkilöitä. Välinelajeina kilpailumanipulaatiota on myös esimerkiksi sääntöjenvastaiset välineet tai varusteet.

Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai jos kuulet mahdollisesta muun urheilijan tai toimijan rikkomuksesta, toimi seuraavan toimintaohjeen mukaan: 

  • Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti. 
  • Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko SPV:lle, SUEK:ille tai halutessasi suoraan poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle, etkä jää asian kanssa yksin. Voit myös ilmoittaa anonyymisti SUEK:in ILMO-palvelun kautta.
  • Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit. Voit säilyttää tietoja esimerkiksi kuvakaappauksien avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona. 

Linkit

SPV:n Antidopingohjelma täältä

SPV:n Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma täältä.

KAMU-lääkehakuun pääset tästä.

SUEK_Kamu

ILMOita urheilu-rikkomuksista täällä.

Puhtaasti  ja Reilusti Paras –koulutukset.

Kansainvälisen purjehtijaliiton eli World Sailingin antidopingohjeet ja -dokumentit löytyvät täältä.

 

Kansainvälisen moottoriveneilyliiton eli UIM:n antidopingohjeet ja -dokumentit löytyvät täältä (Education).