KOULUTUS

Suomen Purjehdus ja Veneily ja sen jäsenseurat järjestävät monipuolista koulutusta jäsenilleen.

Seurat kouluttavat jäseniään muun muassa Purjehtija- ja Veneilijäkursseilla. Kursseille otetaan usein myös seurojen ulkopuolisia veneilijöitä, ja kouluttajat voivat tarvittaessa arvioida osaamisesi tason ohjatakseen sinut sopivaan koulutukseen. Jos olet kiinnostunut kehittämään veneilyosaamistasi, tutustu lähialueesi veneseuran koulutustarjontaan. Löydä lähin seurasi täältä.

 

SPV kouluttaa muun muassa seurojen veneilykouluttajat, katsastajat, junioriohjaajat ja kilpailutoimijatSPV:n auktorisoimat veneilykouluttajat toimivat seurojensa kouluttajina samoin kuin katsastajat katsastajina.

 

Sähköinen oppimisympäristömme SPV Campus on hyvä paikka oppia ja opettaa. Tutustu tästä!

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

SEUROJEN KOULUTUKSET JÄSENILLE

Veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi opastaa veneen käsittelyyn niin laitureissa kuin väylilläkin. Kurssilla opetetaan keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen että navigoinnin osalta, joita tarvitaan suojaisilla vesillä ja ulkosaaristossa liikkumiseen. Kurssilla opitaan myös veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin liittyviä asioita. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen.

Veneilijäkurssin suorittaneella on oikeus käyttää Veneilijän pätevyysviiriä.

 

Purjehtijakurssi on veneilijäkurssin suorittaneille jatkokurssi, missä keskitytään purjehduksen perusteiden hallintaan teoriassa ja käytännössä. Kerhon kouluttajat voivat järjestää kurssin jäsenistölle sopivina jaksoina – yhtenä kokonaisuutena tai jaettuna pienempiin jaksoihin. Tutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään veneilijän viiriä.

 

Tiesitkö, että suorittamalla SPV:n veneilijäkurssin tai vähintään vastaavan tasoisen koulutuksen, saat 10 prosentin alennuksen Ifin venevakuutukseen. Lue lisää veneilykurssiedusta.

Venepäällikkökurssi on suunnattu vastaamaan vaatimuksia, joiden hallinta oikeuttaa hakemaan Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on suoritettu veneilijäkurssi sekä vähintään kahden vuoden veneilykokemus tai muutoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Päällikkökurssiin sisältyy jo vuorovesi- ja ulkomaanveneilyn kurssin osuus. Kurssi kattaa paitsi käytännön taitojen harjoittelua, myös ulkomerellä ja kansainvälisillä vesillä tarvittavan teoria- ja sääntötuntemuksen. Kurssilla korostetaan erityisesti venepäällikön vastuiden ymmärtämistä.

Venepäällikkökurssin suorittaneella on oikeus käyttää siitä kertovaa pätevyysviiriä.

 

CEVNI-kurssin ja -tutkinnon tavoitteena on omaksua Euroopan sisävesisäännöstö, joka on edellytyksenä oikeudelle veneillä sisävesillä niissä Euroopan maissa, joiden sisävesisääntö perustuu CEVNIin. Kurssi on Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi/Merenkulku) hyväksymä. CEVNI-todistus myönnetään hyväksytysti läpäistystä kokeesta, ja se oikeuttaa sisävesipätevyyttä osoittavaan ”I” (Intèrieure) -merkintään Kansainvälisessä huviveneenkuljettajankirjassa.

Tiesitkö, että suorittamalla SPV:n veneilijäkurssin tai vähintään vastaavan tasoisen koulutuksen, saat 10 prosentin alennuksen Ifin venevakuutukseen. Lue lisää veneilykurssiedusta.

 

Tuomariluettelon löydät tästä.

SPV:N KOULUTUKSET SEUROILLE

Veneilykouluttajaksi voi hakeutua, kun omaa riittävät taidot. Suurimmalla osalla kouluttajista itsellään on vähintään Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja. Kurssille voi tulla, jos omaa vastaavat tiedot ja taidot, jolloin puuttuvan lupakirjan voi hakea esimerkiksi kurssin aikana. Kussakin seurassa koulutusvastaava kouluttaa seuran muiden kouluttajien ja -ohjaajien kanssa seuran jäseniä.

Kouluttajana sitoudut kouluttamaan seurasi veneilijöitä. Seurasi maksaa kouluttajakurssin. Kouluttajan pätevyys pysyy voimassa neljä vuotta kerrallaan. Edellytämme kouluttajilta sitä, että he pitävät seurassaan kursseja tai muuta koulutusta.

 

SPV:n laatujärjestelmän mukaisesti koulutettuna sinulla on oikeus pitää kursseja omassa seurassasi tai yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Vesiliikennelain (782/2019) mukaan veneilijöiden pätevyystodistuksiin johtavia koulutuksia ja niistä annettavia todistuksia voivat kirjoittaa vain Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) auditoimien veneilyjärjestöjen auktorisoidut kouluttajat. Jos haluaisit kirjoittaa näitä todistuksia seurassasi, ole yhteydessä seurasi koulutuspäällikköön tai hallitukseen ja ilmoittaudu SPV:n veneilykouluttajakurssille.

Kaikki kouluttajamme on ensin koulutettu Veneilykouluttajakurssilla, jolla ei tehdä eroa kursseilla käytettäviin venetyyppeihin.  Kurssi on tärkeä, koska sen perusteella kouluttaja saa auktorisointinsa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kouluttajaksi. Tämän jälkeen kouluttaja voi halutessaan laajentaa osaamistaan.

 

Järjestämme vuosittain erillisen päivän, jolloin aiemmin  veneilykouluttaja-kurssille osallistuneet kouluttajat voivat pätevöityä myös purjeveneellä kouluttamiseen.

Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää junioriohjaajakursseja niin jollapurjehduksen kuin myös veneilytaitojen opettamiseen.

Lasten ja nuorten sivuilta löydät tarkemmat kuvaukset sekä kurssiajankohdat järjestettävistä kursseista.

Purjehduskilpailuissa tarvitaan useita toimihenkilöitä. Kilpailusääntölautakunta myöntää kilpailutoimihenkilöpätevyydet: kilpailunjärjestäjä, kilpailupäällikkö, aluetuomari, kansallinen tuomari ja kansallinen erotuomari. Pätevyyshakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

Pätevyysvaatimuksista voit lukea lisää tästä.

Pätevyyshakemukset löydät materiaalipankista. Toimita hakemuksesi liiton toimistoon 30.4. tai 31.10. mennessä.

 

Lue lisää koulutuksista ja katso tapahtumat täältä.

 

Löydät sekä Kilpailutoimihenkilö- että Tuomariluettelon tästä: SPV Kilpapurjehduksen tuomarit ja toimihenkilöt 3/21

 • Edellyttää kilpapurjehdussääntöjen määritelmien ja pääsääntöjen tuntemusta.
 • Kurssi antaa valmiuden toimia avoimien purjehduskilpailujen tuomariston jäsenenä ja paikallisella tasolla puheenjohtajana.
 • Kurssilla käsitellään ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, protestilautakunnan työskentelyä, protestien käsittelyä ja päätöksen tekemistä. Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (ALUETUOMARI)

 • Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).
 • Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen aluetuomarikurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää SPV:n purjehduksen sääntöseminaari.
 • Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n purjehduskilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa pro-testilautakunnan jäsenenä vähintään
  • neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa purjehduksen aluetuomarikurssin jälkeen,
  • tai kuudessa kilpailussa.
 • Hakija ymmärtää myös toista kotimaista kieltä.

Lue lisää koulutuksista ja katso tapahtumat täältä.

 • Edellyttää käytännön kokemusta protestilautatyöskentelystä ja hyvää sääntötuntemusta.
 • Kurssi antaa valmiuden toimia SM-kilpailujen tuomariston puheenjohtajana ja jäsenenä kansainvälisen kilpailun tuomaristossa.
 • Kurssilla käsitellään ISAF:n sääntötulkintoja (Interpretations of the International Sailing Federation), muita sääntötulkintoja, protestikäsittelyn tekniikkaa ja mahdollisia sääntömuutoksia. Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KANSALLINEN TUOMARI)

 • Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneilylle, ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).
 • Hakija (uusi hakemus) on Suomen Purjehdus ja Veneilyn aluetuomari.
 • Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).
 • Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansallisen tuomarin kurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää Suomen Purjehdus ja Veneilyn sääntöseminaari.
 • Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn tuomarina neljän viime vuoden aikana toiminut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa protestilautakunnan jäsenenä vähintään
  • neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen tuomarin kurssin jälkeen, tai
  • kuudessa kilpailussa.
 • Ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut protestilautakunnan puheenjohtajana. Kilpailuista vähintään kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja.

Lue lisää koulutuksista ja katso tapahtumat täältä.

 • Edellyttää kilpapurjehdussääntöjen määritelmien ja pääsääntöjen hallintaa. Kurssi antaa valmiuden toimia parikilpailujen erotuomarina. Kurssilla käsitellään ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, painopisteenä sääntöjen osa 2 ja liite C, sekä erotuomarin työskentelyä. Kurssin jälkeen järjestetään kirjallinen koe. Lisäksi kurssiin kuuluu käytännön testi.
 • Kurssi soveltuu hyvin ei vain erotuomariksi aikoville vaan myös parikilpailua harrastaville kilpailunjärjestäjille.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KANSALLINEN EROTUOMARI)

 • Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneily jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneilylle, ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).
 • Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).
 • Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansallisen erotuomarin kurssin ja käytännön kokeen neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää hyväksytysti suoritettu Suomen Purjehdus ja Veneilyn kirjallinen erotuomarikoe.
 • Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut erotuomarina vähintään neljässä Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityssä parikilpailussa.
 • Hakija osaa erotuomarin tehtävissä tarvittavaa englannin kieltä.

Lue lisää koulutuksista ja katso tapahtumat täältä.

1. Hakija on SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

2. Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen kilpailunjärjestäjäkurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää SPV:n sääntöseminaari.

3. Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n kilpailukalenteriin merkityissä purjehduskilpailuissa kilpailulautakunnan jäsenenä vähintään

–    neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa purjehduskilpailunjärjestäjäkurssin jälkeen, tai

–    kuudessa kilpailussa.

Nämä tehtävät suoritetaan vesillä ja ainakin yksi niistä lähtöaluksella.

Voit käydä kilpailunjärjestäjäkurssin verkkokurssina SPV:n Campuksella. 

 

Lue lisää koulutuksista ja katso tapahtumat täältä.

 • Edellyttää runsaasti käytännön kokemusta kilpailulautakunnan työstä.
 • Kurssi antaa valmiuden toimia SM- ja kansainvälisten mestaruuskilpailujen kilpailupäällikkönä.
 • Kurssilla käsitellään mm. kilpailupäällikön oikeuksia ja velvollisuuksia, mestaruuskilpailun järjestämiseen liittyviä tehtäviä, kilpapurjehdussääntöjä ja tiedottamista.
 • Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

Lue lisää koulutuksista ja katso tapahtumat täältä.

Seminaari on tarkoitettu kilpapurjehtijoille, kilpailujärjestäjille ja kilpapurjehdustuomareille. Seminaarissa käsitellään voimassa olevia kilpapurjehdussääntöjä. Osallistuminen seminaariin on toimintakokemuksen ohella edellytys tuomari-, järjestäjä ja kilpailupäällikkölisenssien uusimiselle.

 

Lue lisää koulutuksista ja katso tapahtumat täältä.

Kurssia suositellaan kilpailupäälliköille, tuomareille ja tuloslaskennan suorittajille. Kurssi antaa valmiuden tasoituskilpailujen erikoismääräysten huomioimiseen. Kurssilla käsitellään mm. ORC- ja LYS-sääntöjä ja -määräyksiä, muita erityissääntöjä ja tuloslaskennan perusteita.

 

Lue lisää koulutuksista ja katso tapahtumat täältä.