KILPAVENEILY

AJANKOHTAISTA

Kilpaveneily on laji, jossa korostuu vauhdin huuma ja lajin mahtava yhteisöllisyys.

Suomessa ajettavat moottoriveneiden nopeuskilpailut jakautuvat kahteen päälajiin: ratakilpailuihin (circuit race) ja avomerikilpailuihin (offshore race).

Ratakilpailut ajetaan suljetulla radalla, jonka pituus kilpailuluokasta riippuen vaihtelee 600–2000 metrin välillä.

Avomerikilpailut ajetaan nimensä mukaisesti avoimilla vesillä. Radan pituus vaihtelee muutamasta kilometristä useisiin kymmeniin kilometreihin. Muualla maailmalla tunnetaan myös muita nopeuskilpailutyyppejä, kuten jokimaratonit (river marathon).

Veneiden lisäksi nopeuskilpailuja ajetaan myös vesijeteillä, jolloin lajeja ovat ratakilpailut, endurance ja freestyle. Suomen JetSport Liiton omat sivut: www.sjsl.fi.

Kussakin lajissa veneet jaetaan niiden koon, runkotyypin ja moottorin mukaan useisiin eri ryhmiin ja luokkiin.

Avomerikilpailuissa ryhmiä ovat Offshore 1 ja 3. Eri ryhmät jakautuvat puolestaan luokkiin, joita esimerkiksi Offshore 3:ssa ovat moottorin tilavuuden mukaisesti 1, 3, 2 ja 6 litraa.
Kussakin luokassa on veneelle asetettu minimimitat, -paino ja erilaisia muita vaatimuksia, jotka veneen tulee täyttää.

Ratakilpailussa ryhmiä ovat muun muassa O (vapaaviritteiset), S (standardimoottorit), T (yksirunkoveneet). Nämäkin ryhmät jakaantuvat edelleen moottoritilavuuksien perusteella luokkiin, joissa veneille on asetettu mittojen ja painojen osalta omat minimivaatimuksensa.

Vesijettien osalta luokkajako määräytyy lähinnä jetin tyypin (seisottavat, ski tai istuttavat runabout), moottoritilavuuden ja moottorin viritysasteen perusteella.

Tarkat tiedot eri ryhmien ja luokkien säännöistä löytyvät kansainvälisen moottoriveneliiton sääntökirjoista.

Lisätietoa lajin aloittamisesta löytyy Aloita kilpaveneily -sivustolta.

Jos haluat järjestää kilpailuja tai tapahtumia, katso Kilpailujärjestäjän opas.