07.11.2018

Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika alkaa 12.11.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Hakuaika alkaa 12.11.2018
Hakuaika päättyy 14.12.2018 klo 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 4 miljoonaa euroa, jos eduskunta vuoden 2019 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.

Päätökset avustuksista pyritään tekemään 30.4.2019 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001).

Sparrausapua hakemiseen: laura.santala@spv.fi, 040 821 2604

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

**

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att ge barn och unga fler motions- och idrottshobbyer samt för att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion.

Lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott kan ansöka om understöd. Mottagaren beviljas understödet som behovsprövat specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 12.11.2018
Ansökningstiden går ut 14.12.2018 kl. 16.15.

För understöden kan användas högst 4 miljoner euro om riksdagen anvisar anslag för detta ändamål när budgeten för 2019 godkänns.

Avsikten är att fatta beslut om understöden före utgången av april 2019.

De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001).

Sparrings hjälp till ansökan: laura.santala@spv.fi, 040 821 2604