ANSVAR

Ansvarighetsprogrammet för båtsporten baserar sig på idrottsgemenskapens program om mänsklig idrott. Delområden är god administration, trygg verksamhetsmiljö, jämställdhet, miljö och antidoping.

Se mera länkar på finska här