INTRESSEBEVAKNING

SBF främjar båtsporten, föreningsverksamheten och tävlingsverksamheten i Finland och bevakar deras intressen i olika nationella och internationella sammanhang.