HÖGSTADIELÄGER

Seglingslägerverksamheten på högstadienivå utgör en helhet, som har skapats av Kisakallio idrottsinstitut, idrottsakademierrna och SBF. Innehållet har temat ”Väx upp till idrottare” och har byggts upp för att stöda den unga idrottarens hela utveckling. Programmet består av två läger om fem dygn var och ett seglingsläger om två dygn.

I femdagarslägren ingår seglingsundervisning men också utveckling av motoriskt kunnande, fysiska egenskaper och levnadssätt (planering av vardagen, psykisk träning, näring och vila). På seglingslägret fokuserar man på seglingskunnandet.

En väsentlig del av lägerverksamheten är också att lära sig förena skolgång och idrott. Under lägerdagarna är studier inplanerade.  För skoluppgifter reserveras flere timmar varje dag. Man kan också skriva prov och genomföra PRAO- avsnitt under lägertiden..

 

Högstadielägerverksamheten är avsedd för elever, som bedriver målinriktad kappsegling. Det förutsätts att eleven och familjen är beredda att binda sig till hela projektet, inklusive alla läger, för ett läsår.

 

– Den här lägerverksamheten stöder effektivt den ungas uppväxt till målinriktad idrottare och hjälper att förena skolgång och idrott. Det viktigaste är inte att få veta vem som är bäst i det här skedet utan vem, som har potential att utvecklas. Lägren hjälper tränarna att identifiera motiverade och potentiella idrottare, vilket gör det möjligt att optimalt utnyttja det väl fungerande nätverket med idrottsgymnasier, säger SBF:s träningschef Vili Kaijansinkko.

Ansökningstiden till seglingens högstadielägerverksamhet 2022-2023 har nu öppnats. Läs mera och ansök!

Elever på klasserna 7-9, som idkar målinriktad tävlingsidrott,  kan ansöka om deltagande. Eleven och familjen förutsätts vara  beredda att binda sig till hela projektet inklusive alla läger för ett läsår.