FLAGGNING

Båtens akterflagga, alltså nations- eller klubbflaggan, vimplar och artighetsflaggor, utgör en viktig del av gemenskapen och kulturen inom båtlivet.

Till stor del baserar sig den maritima flaggetiketten, dvs. var, hur och vilka flaggor och vimplar som används, på internationell praxis, som har utvecklats under århundraden och som anses vara god sjömanssed.  Läs mera på SBF:s flaggningsinsruktioner.