BESIKTNING AV BÅTEN

Besiktningen ökar säkerheten inom båtsporten och lär dig att känna din egen båt. Besiktarna i SBF:s medlemsföreningar är sakkunniga och kan hjälpa dig.

I samband med besiktningen kan du diskutera och fråga. Det är bra att ta med också din besättning, exempelvis familjemedlemmar. På det sättet får alla tillfälle att diskutera och ställa frågor. Om det händer skepparen något måste de övriga kunna agera. Besiktningsmannen gillar båtägare, som är nyfikna och intresserade av säkerheten  ombord.

BLI BESIKTARE?

Besiktaren är en fullvuxen båtfarare, som har tillräcklig erfarenhet av båtliv.  Han/hon har då en förtroendepost inom föreningen och utgör en viktig länk mellan båtägaren och föreningen. Besiktaren hjälper båtfararna med råd och synpunkter på hur båten ska utrustas och hur utrustningen används. Speciellt viktigt är att besiktaren bidrar till att skapa en positiv attityd vad säkerheten beträffar.


Grundkursen är avsedd för sådana nya besiktare inom föreningen, som inte har besiktningslicens. Avgiften för en två dagars kurs är 170€ och där ingår undervisningen, kursmaterialet och måltiderna under kursen. För boende- och resekostnader svarar  varje kursdeltagare själv.

Varje besiktare ska genomgå en en dags kompletteringskurs då åtta år har gått sedan  grundkursen. Kursavgiften för kompletteringskursen är 70€ inklusive undervisning, kursmaterial och måltider. Deltagarna svarar för sina övriga kostnader.

ATT BEAKTA GÄLLANDE KURSERNA

Kursavgiften ska vara betald före kursen börjar. Betalningen är en förutsättning för att besiktningslicensen ska vara i kraft. I kursavgiften ingår undervisning, kursmaterial och måltider. För boende- och resekostnader svarar  varje kursdeltagare själv. Endast föreningarna kan anmäla deltagare till kursen, så diskutera med din förenings besiktningschef ifall du är intresserad att bli besiktare.

Besiktningskursen är i kraft åtta år, kursåret medräknat. Efter de fyra första åren (E)  ska ändå besiktningschefen bekräfta följande fyraårsperiod  (K) i besiktarregistret.

Inom föreningarna är det besiktningschefen som ansvarar för verksamheten. Hen upprätthåller registret över föreningens besiktare och ansvarar för att utbildningsbehovet tillgodoses.

INFO FÖR BESIKTARE (BESIKTNINGSINFO): Besiktningsinfo 2/2023, Besiktningsinfo 1/2023, Besiktningsinfo 2022/1, Besiktningsinfo 2022/2, Besiktnings info 1/2021


Frågor om besiktningen? Kontakt tero.savolainen@spv.fi  tel. 040 7530914

Besiktningskurser 2024

27.-28.1. Turku 

10.-11.2. Helsinki 

10.-11.2. Helsinki (på svenska) 

2.-3.3. Helsinki  

9.-10.3. Maarianhamina (på svenska) 

23.-24.3. Oulu 

 

Fortsättningskurs 2024

2.3. Helsinki  

2.3. Helsinki (på svenska) 

19.3.-20.3. Teams  

 

BESIKTNINGSKLASSERNA

Varje båt besiktigas enligt en av följande klasser på basen av dess konstruktion, utrustning och seglationsområde: