ANSVAR

Ansvarighetsprogrammet för båtsporten baserar sig på idrottsgemenskapens program om mänsklig idrott. Delområden är god administration, trygg verksamhetsmiljö, jämställdhet, miljö och antidoping.

Se mera länkar på finska här

Suomen venehuolto banneri