FÖRTROENDEVERKSAMHETEN

Tillsammans är vi starka. Kom med och påverka!

Vill du ha en utsiktsplats inom båtsporten? Förtroendeposterna inom SBF täcker ett brett arbetsfält. Utgående från ditt eget intresse kan du välja att utveckla verksamheten för barn och ungdom eller exempelvis sjösäkerheten. Du får vara med och föra verksamheten framåt och arbeta för att vi ska trivas på sjön och ha framgång internationellt.

Segling och Båtsport i Finland representerar båtsporten i vårt land på bred front. För att lyckas i vår uppgift måste vi känna och ha goda kontakter till föreningarna och de aktiva inom dem. Under två års tid har förbundet träffat föreningarna inom ramen för turnén Sällskapsresan. Målsättningen har varit att bekanta oss med föreningarnas verksamhet, få feedback om förbundets verksamhet och tillsammans med dem utveckla idéer för framtiden. Turnén fortsätter i år.

Det är viktigt för förbundet att i sin ledning ha medlemmar, som representerar kunnande inom de olika formerna av båtsport – mångsidigt kunnande behövs. Förtroendeposterna är givande – du kan påverka båtsporten både på finländsk och internationell nivå.

Om du är intresserad av att delta i förtroendeverksamheten nu eller under de närmaste åren kan du ge dina kontaktuppgifter och området för ditt intresse via formuläret nedan.

Du kan meddela om intresse för kommittéarbete via det här formuläret.

Varmt välkommen med i verksamheten!


De viktigaste uppgifterna för kommittéerna är definierade i instruktionen. I verksamhetsplanen, som godkänns av förbundsmötet, presenteras uppgifterna i detalj. 


Tilläggsuppgifter:  toimisto@spv.fi

Det är givande att på riktigt få möjlighet att inverka på vad som sker, man flyttar från läktaren till spelplanen. Ett förtroendeuppdrag innebär inte bara att ditt namn syns på listan, det ger en logeplats att följa med båtsporten. Samtidigt kan man påverka det man upplever är viktigt i den egna föreningen i den egna regionen. Inom SBF får man verkligen skapa innehåll och påverka hur ärendena drivs.
ordförande för Kommunikations- och marknadsföringskommittén, Katja Rytkönen.

Att delta i förtroendeverksamheten är givande, för med din egen arbetsinsats kan du konkret främja båtsporten och påverka. Det känns angeläget att ha ett gemensamt mål och arbeta tillsammans för båtsportens bästa. En mångsidig sakkunskap stöder verksamheten och på det sättet kan båtfolkets röst höras. Jag uppmanar alla båtsportintresserade att komma med i förtroendeverksamheten.
ordförande i Valnämnden, Samuli Salanterä.

KOMMITTEER OCH NÄMNDER

Grunduppgiften är att få segling och båtsport till en av Finlands största fritids- och motionsformer. Det förverkligas t.ex. med att öka antalet nya idkare och att garantera kvalitativa aktiviteter och utbildning. Funktionen utvecklar och befrämjar barn- och ungdomsfunktionen efter de allmänt godkända principerna.

Ordf: Teppo Kuisma (UPS)
Viceordf: Ville Kurki (NPS)

Medlemmar: Jaakko Kairamo (EMK), Saara Söderberg (HSS), Mikko Kylävainio (KuoPs), Jussi Sävelä (BSF), Kia Jokela (TPS), Kari Siik (TaPS), Johanna Rellman

Uppgiften är att utveckla båtsporten som en form av ungdoms- och vuxenmotion och agera som expert inom sjölivet som uppfostrar, informerar och leder utövare till organiserad båtsport. Olika områden inom verksamheten är att utveckla möjligheterna att utöva båtsporten från sjösäkerhetens synvinkel, tjänsterna och medvetenheten om miljön. Som samarbetsparter har vi nationella och internationella tjänstproducenter, samarbetsorganisationer och föreningar som deltar i förbundets verksamhet.

Ordf: Markus Blomquist, ASS 
Viceordf: Topiantti Äikäs, LrPS 

Medlemmar: Iiro Kinnanen (NSS), Liisa Paavola (NaPS), Marja Rinne (EPS, NaPS, OL), Tor von Zweygbergk (ASS), Kalevi Westersund (HSK)


Flaggkommittén:

Ordf:Hannu Hillo, HNS/SPS/H-59, hannu.hillo@elisanet.fi

Viceordf: Lauri Helaniemi
Medlemmar: Peter Wirbergh (KK/NJK) ja Ari Mäkelä (LLV), Ilkka Luoto (KP)


Båthamnskommittén:

Ordf: Tor von Zweygbergk (ASS), tz@land-ohoi.fi

Medlemmar: Iiro Kinnanen (NSS), Antti Kaipainen (SLPS), Eeva Taimisto (PSS ry)


Miljökommittén

Ordf: Topiantti Äikäs (LrPS)
Viceordf: Sari Karjomaa (EPS)

Medlemmar: Seppo Hellsten (OM), Katriina Murto (PSS ry), Kim Rintamäki (LrPS) Mirja Rosenberg (HSK, NaPS)

Sjösäkerhetskommittén ska på alla sätt främja säkerheten inom båtsporten. Den viktigaste och mest synliga uppgiften är att upprätthålla och utveckla besiktningssystemet.

Ordf: Jyrki Santaholma (Me & M), jyrki.santaholma@kolumbus.fi
Viceordf: Tom Holmroos (SaPS)
Medlemmar: Juha Tammisto (SMK-FMK), Patrick Lindqvist (NJK), Ossi Takala (Me), Peter Wirbergh (KK), Jukka Wallinheimo (HVK), Martti Laisi (KPS), Max Johansson (NJK), Seppo Kohonen (PrBK)

Målsättningen är framgång i de Olympiska spelen. Grunduppgiften är att träna Finlands landslag inför de Olympiska spelen och de företrädande värdetävlingarna samt garantera en tillräckligt hög nivå på träningsverksamheten. Kommittén svarar över tillräckliga person- och finansieringsresurser samt själva utförandet av de Olympiska och Paralympiska projekten. Tillsammans med kappseglings-, utbildnings-, barn- och ungdomskommittén beskriver kommittén målen för kappseglingens tränarutbildning.

Ordf: Ville Valtonen (TPS), ville.valtonen@momentous.fi 
Viceordf: Silja Kanerva (NJK)

Medlemmar: Mikko Brummer (NJK), Juha Lehtinen (LPS), Simo Tarvonen (Urhea), Tuula Tenkanen (ESF), Jani Tanskanen (Olympiakomitea)

Uppgiften är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för den finska kappseglingen samt utveckla seglingen som tävlingssport och sportgren. Elementära delområden i kommitténs verksamhet är kappseglingen i dess olika former och den tillhörande tekniska verksamheten. Till de viktigaste uppgifterna hör koordinering och övervakning av kappseglingstävlingar samt utbildning av tävlingstjänstemän.

Ordf: Henrik Andersson (NJK, HSK)
Viceordf: Heikki Räisänen (HSK)

Medlemmar: Freyr Riska (ESF), Salla Itäaho (HSS), Gedi Lindahl (NJK),  Sami Sailo (ESF), Arto Kiiski (TPS), Matti Muoniovaara (M), Michael Röllich (ESF, NJK), Erik Wallin (NJK), Pia Grönblom, Tom Store

Uppgiften är att överföra föreningsverksamhetens administrativa resurser till praktiken t.ex. med att utveckla handlingssätt och hjälpmedel för en effektivare föreningsverksamhet. I det ingår också utveckling av utbildningsmaterial och databaser till kommittéerna och föreningarnas behov. På uppdrag av styrelsen utför kommittén särskilda utredningar för att utveckla förbundets administration och medlemsföreningarnas verksamhet.

Ordf: Peter Remahl (VMK), remahl@mac.com
Viceordf: Esa Laine (RPS)

Medlemmar: Arja Soramäki (KuoPS, JVS), Antti Kaipainen (SLPS), Pentti Länne (PSI), Erkki Seppä (A, PORY), Mirkka Sandberg (Naps, Kopu), Kimmo Kekola

Utbildningskommittéens uppgift är att förbättra de allmänna sjökunskaperna. Funktionen svarar för den kvalitativa utbildningen som stödjer förbundets verksamhet samt allt material som behövs i förbundets kommittéer och funktioner.

Ordf: Jukka Toivakka
Viceordf: Reijo Suomi (TPS)

Medlemmar: Tuomas Huikko (KLV), Rosemarie Iire (KuoPS), Pilvi Mansikkamäki (N), Ari Mäkelä (LLV), Mikael Still (WSF)

Seglings utbildning: Arto Kiiski (TPS), Salla Itäaho (HSS)

Kommunikations- och marknadsföringskommittéens uppgift är att öka kännedom och intresse till segling och båtsport. Kommittén svarar för förbundets och grenens högklassiga interna och externa kommunikation samt marknadsföring som säkrar medlemsantalet och tillväxten i de finansiella resurserna. Tillsammans med de andra kommittéerna ser kommittén till att de har en utnämnd kommunikationsansvarig.

Ordf: Katja Rytkönen (TPS), katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
Viceordf: Perttu Monthan (HSK)

Medlemmar: Veera Säilä (PSS ry), Rosa Lindqvist (HSS), Erkki Seppä (A), Jouni Mykkänen (BSS), Kristian Raij (EPS)

Uppgiften är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för finsk hastighetstävling samt utveckla hastighetstävlingen som tävlingssport och sportgren. Hastighetstävlingarna i dess olika former samt den tillhörande tekniska verksamheten tillhör kommitténs elementära delområden. Koordinering och övervakning av hastighetstävlingar samt utveckling av tävlingstjäntemän tillhör kommitténs viktigaste uppgifter.

Ordf: Sami Seliö (PoMo/BS), sami.selio@samiselio.com, nkt@spv.fi
Viceordf: Jani Tauren (KPS)

Medlemmar:  Jani Lindholm (SVV), Sandra Roms (PoMo), Heikki Kuokka (KPS), Frank Blomqvist (PoMo), Ilkka Rytkönen (RiPS), Jari Vänttinen (VeNU), Jari Lehtonen (HirVe), Esa Taka-Prami (SJSL), Ilkka Vapaavuori

Experts: Johannes Böhmig (KAVE), Roger Lönnberg (ESS), Aleksei Noskov, Tommy Olin

Appellationsnämnd: 2021-2022:
Pj Tom Schubert, (NJK)
tom.schubert (at) elisanet.fi
Vpj Matti Tähtinen, (P-67)

Medlemmar:
Juha Oinonen, (IMVK)
Mikael Aspelin (SMK)
Ami Asikainen (SVV)
Pekka Pinomaa (SVV)

SBF bildade en självständig disciplinsnämnd på höstförbundsmötet 2020 som en del av förbundets nya omfattande ansvarsprogram för båtsporten.

Ordf: Mats Welin, NJK
Viceordf: Ismo Hentula, HSF
Medlemmar: Tom Schubert, NJK, Eero-Pekka Uotila, ESF

DISCIPLINÄRA BESTÄMMELSER


BESTÄMMELSER:
SPVKu 1/2021

 

Ordf: Samuli Salanterä, (TPS), samuli.salantera@gmail.com
Viceordf:  Timo Telkola (TPS)

Medlemmar: Iiro Suksi (VMK), Petteri Mussalo (KuoPS, PORY), Laura Hyryläinen (NJK)