SEGELNUMMER

Användningen av segelnummer grundar sig på en lång tradition och internationella kappseglingsregler. Trots att segelnumret är obligatoriskt enbart för kappseglare brukar också fritidsseglare ansök om segelnummer.

Enligt World Sailings regler får SBF, som enda instans i Finland, bevilja internationellt godkända FIN segelnummer, som ger båten rätt att kappsegla. Segelbåtar utan av SBF godkänt segelnummer visar sin nationalitet genom att bära akterflagga, antingen båtklubb- eller nationsflagga.

ATT ANSÖKA OM SEGELNUMMER

SBF upprätthåller ett båtregister, som uppdateras av medlemsföreningarna. I registret finns ca 25 000 båtar, som har grupperats klassvis.

Här kan du fylla i ansökningsblanketten, om din båt inte redan har ett segelnummer beviljat av Segling och Båtsport i Finland.

 

Registreringsavgiften är 105€ för kölbåtar och 55€ för jollar. Om man ansöker om ett ledigt specialnummer inom högsjöklassen är tilläggskostnaden 200€.


Segelnumret är unikt för var båt och kan inte förflyttas till en annan båt.

Mer information: Pinja Harjunpää puh. 040 5337369 tai pinja.harjunpaa@spv.fi

 

BYTE AV ÄGARE ELLER FÖRENING

Efter att segelnumret har beviljats sköts ägarbyten och förflyttningar mellan olika föreningar enbart via föreningarna. Anmäl alltid till din förenings sekreterare eller registeransvariga om du har köpt eller sålt en båt. Denna har sedan ansvaret att föra in uppgifterna i SBF:s nationella register.

Information om Trafis båtregister hittar du här.