08.08.2023

Ympäristöministeriö selvittää veneiden kierrätystä / Undersökning av nedlagda och övergivna båtar

Ympäristöministeriö selvittää kyselytutkimuksilla käytöstä poistettujen ja hylättyjen lasikuituveneiden määrää Itämeren rannikkokunnissa. Hankkeessa selvitetään lisäksi veneiden keräyksen ja jätteenkäsittelyn vaihtoehtoja ja pohditaan ohjauskeinoja hylättyjen veneiden saamiseksi jätehuollon piiriin. Vastaamalla pääset vaikuttamaan siihen, miten veneet kierrätetään tulevaisuudessa Suomessa. 

Oma kysely kansalaisille ja ammattilaisille

Käytöstä poistettuja ja hylättyjä veneitä koskeva kysely on kohdennettu etenkin rannikkoalueen kuntien asukkaille, mökkiläisille ja veneilijöille. Vastaa ja vaikuta veneiden jätehuollon kehittämiseen ja voit samalla voittaa paukkuliivit. Vastaa kyselyyn täällä.

Oma kysely ammattilaisille: tähän kyselyyn pyydetään vastauksia esimerkiksi seurojen kommodoreilta, satamakapteeneilta tai telakkamestareilta. Vastaa kyselyyn täältä.

Lue lisää täältä.

***

Undersökning av nedlagda och övergivna båtar

Miljöministeriet utreder genom enkätundersökningar antalet övergivna och kasserade glasfiberbåtari Östersjöns kustkommuner. I projektet utreds dessutom alternativ för insamlingen ochavfallsbehandlingen av dessa båtar. Därtill diskuteras styrmedel för att få övergivna båtar attomfattas av avfallshanteringen. 

Separata enkäter till medborgare och yrkespersoner

Enkäten om kasserade och övergivna båtar riktar sig i synnerhet till kommuninvånare, stugägare och båtfarare i kustområdet. Svara och påverka utvecklingen av båtavfallshanteringen så kan du samtidigt vinna en uppblåsbarväst! Svara här.

Enkäten riktad till proffs och experter till exempel förenings kommodor, varvschef eller hamnkapten. Svara här.

Läs mer här.