25.05.2020

Yhdessä Vesille turvallisesti ja vastuullisesti 5.-7. kesäkuuta 2020

Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhdessä seurojen ja veneilijöiden kanssa perinteisesti järjestämä kesäkampanja muuntuu tänä vuonna poikkeusajan henkeen. Suurtapahtumien sijaan Yhdessä Vesille panostaa erityisesti henkiseen yhdessäoloon.

SPV kannustaa vesilläliikkujia levittämään veneilyn ilosanomaa omaan lähipiiriin viemällä esimerkiksi naapurin pienelle purjehdukselle ja ennen kaikkea jakamalla veneilykokemuksia sosiaalisessa mediassa #yhdessävesille #vastuullisesti.

– Korona on mullistanut koko maailman – ja niin myös veneilyn sen mukana. Harrastustoiminta on kesäkuussa yhä rajoitettua, ja niin turvavälit kuin hyvä käsihygieniakin tulee pitää mielessä. Voimme silti nauttia vesilläolosta ja Suomen kauniista luonnosta veneillen, kun teemme sen vastuullisesti ja turvallisesti, SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström kertoo.

Jokainen veneilijä, seura tai luokkaliitto voi osallistua kampanjaan jakamalla oman veneilyhetkensä sosiaalisessa mediassa muiden kanssa.

– Voimme nyt yhdessä nostaa veneilyä ja saada sitä kautta levitettyä tietoutta hienosta lajistamme näissäkin olosuhteissa, Thorström toteaa.

Yhdessä Vesille -viikonloppua vietetään suunnitelmien mukaisesti 5.-7. kesäkuuta 2020. Suomen Purjehdus ja Veneily jakaa starttiviikonlopun aikana tunnelmia esimerkiksi videoin. Kampanja jatkuu sosiaalisessa mediassa koko kesän.

Pieniä tapahtumiakin voi toteuttaa, kun ohjeistukset koronaan liittyen (turvavälit, hyvä käsihygienia ja osallistujamäärien rajaus) toteutuvat. Voit ilmoittaa tapahtumasta tällä lomakkeella.

Miten mukaan Yhdessä Vesille?

  1. Jaa 1.6.-31.8. kuvasi tai videosi somessa hashtageilla #yhdessävesille #vastuullisesti. Voit halutessasi kertoa millaisella veneellä liikut, mitä seuraa edustat, kenen kanssa olet ja minne olet suuntaamassa.
  2. Kannusta muitakin mukaan! Voit haastaa kavereitasi kertomaan, millaisella veneellä ja missä he liikkuvat. Voit myös halutessasi tarjota veneilyä tuntemattomalle ystävälle vesilläolon kokemuksen, kunhan muistatte noudattaa korona-ajan ohjeistusta.

Arvomme palkintoja kaikkien veneilyhetkensä #yhdessävesille #vastuullisesti -hashtageilla 31.8.2020 mennessä jakaneiden kesken.

SPV:n suositukset korona-ajalle: spv.fi/suositukset-korona-ajalle/

  

**

Tillsammans till Sjöss säkert och ansvarsfullt 5.-7. juni 2020

I år kommer sommarkampanjen, som traditionellt organiseras av Segling och Båtsport i Finland, tillsammans med klubbar och båtfarare att förändras med hänsyn till den rådande exceptionella tiden. I stället för större händelser kommer Tillsammans till Sjöss i år att fokusera på mental samhörighet.

SBF uppmuntrar båtfarare att sprida goda nyheter om båtliv till sin egen närhet genom att till exempel ta med en granne för en kort segling och framför allt dela båtupplevelser ansvarsfullt på sociala medier #yhdessävesille # turvallisesti.

– Korona har rört om i hela världen – och så också båtlivet med den. Hobbyaktiviteterna är fortfarande begränsade i juni och både säkerhetsavstånd och god handhygien måste hållas i åtanke. Vi kan fortfarande njuta av att vara på vattnet och av Finlands vackra natur när vi gör det på ett ansvarsfullt och säkert sätt, säger SBF:s verkställande direktör Jan Thorström

Varje båt-, klubb- eller klassförbund kan delta i kampanjen genom att dela sina egna båtfärder på sociala medier med andra.

– Vi kan nu tillsammans föra fram båtlivet och att sprida ordet om vår fina idrott även under dessa förhållanden, säger Thorström.

Tillsammans till Sjöss är planerad att äga rum från 5.-7. juni 2020. Under starthelgen kommer till exempel Segling och Båtsport i Finland att dela händelser tex med videor. Kampanjen fortsätter på sociala medier under hela sommaren.

Också mindre händelser kan genomföras så länge som instruktionerna relaterade till korona implementeras (säkerhetsavstånd, god handhygien och begränsning av antalet deltagare). Du kan rapportera händelsen här.

Hur kommer du med på Tillsammans till Sjöss?

  1. Under 1.6.-31.8. kan du dela dina bilder eller videon på den sociala median med hashtag #yhdessävesille #vastuullisesti. Du kan tex beskriva med hurdan båt du rör dig, vilken klubb du representerar, med vem du rör dig och vart du är på väg.
  2. Uppmuntra andra att gå med! Du kan utmana dina vänner att berätta vilken typ av båt och vart de rör sig. Du kan också, om du vill, erbjuda båtliv till en okänd vän för upplevelsen av att vara på vattnet, så länge du kommer ihåg att följa korona-tidens anvisningar.

Vi lottar ut priser bland alla som har delat sina upplevelser med hashtag #yhdessävesille #vastuullisesti -hashtageilla före den 31.8.2020.