20.06.2018

Vesiliikennelain uudistus lausuntokierrokselle

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote  20.06.2018 14.49

Lapset purjehtimassa (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus uudeksi vesiliikennelaiksi. Sen lähtökohtana on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilykulttuurin lisääminen. Samalla valmistaudutaan automaation etenemiseen veneilyssä.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti luonnoksen hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi lausuntokierrokselle 20.6.2018.

Vesiliikennelailla ajanmukaistetaan ja kootaan yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt. Ehdotukseen sisältyy myös uusi huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Vuokravenesääntelyä kevennetään ja sanktiojärjestelmää ajanmukaistetaan.

Ehdotettu päällikkyyssääntely koskisi lähinnä vapaa-ajan veneilyä. Se vastaisi osittain merilain sääntelyä, mutta vaatimukset olisivat kevyemmät. Päällikkyyssääntelyä tarvitaan vesikulkuneuvossa matkustavien henkilöiden turvallisuuden, liikenteen valvonnan helpottumisen ja automaation mahdollistamisen kannalta.

Päällikkönä pidettäisiin esityksen mukaan kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiallisesti ohjailisi tai hallitsisi vesikulkuneuvoa. Veneen päällikkö vastaisi muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden niin vaatiessa.

Vuokravenetoimintaa koskevien muutosten tavoitteena on helpottaa vuokrausvenetoimintaa ja jakamistaloutta. Esityksessä ehdotetaan, että kaikista vuokraveneitä koskevista katsastus- ja varustevaatimuksista luovuttaisiin kokonaan. Vuokraveneitä olisivat jatkossa vain miehitetyt vuokraveneet kuten taksiveneet, joissa on kuljettaja mukana ja joissa voi matkustaa enintään 12 matkustajaa.

Ehdotetun sanktiojärjestelmän yhteydessä toteutettaisiin pääpiirteissään samanlainen liikennevirhemaksujärjestelmä kuin tieliikenteessä on esitetty otettavan käyttöön. Vesiliikenteessä liikennevirhemaksua ei voitaisi kuitenkaan määrätä vesikulkuneuvokohtaisesti pysäyttämättä vesikulkuneuvoa. Järjestelmä korvaisi nykyisen rikesakkojärjestelmän vähäisemmistä teoista.

Vesiliikennelakia on valmisteltu yhdessä Trafin, Liikenneviraston ja alan sidosryhmien kanssa. Uudistuksella toteutetaan hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 15.8.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 0295 34 2544 (7.7. asti)
yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 0295 34 2390
osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585
* Tiedotetta täsmennetty valmistelussa mukana olleiden organisaatioiden osalta 20.6.2018 klo 15.30