02.11.2016

Veneilijät arvostavat hyviä peruspalveluita, turvallisuutta ja hyvää vedenlaatua

Suomessa ja Virossa toteutettiin kesällä 2016 kysely, jossa kartoitettiin pienvenesatamien käyttäjien mieltymyksiä satamapalveluiden kehittämisessa. Lue lisää 30MILES -hankkeesta.

Merikotka-tutkimuskeskus tiedottaa 25.10.2016

Kysely: Veneilijät arvostavat hyviä peruspalveluita, turvallisuutta ja hyvää vedenlaatua
Suomessa ja Virossa toteutettiin kesällä 2016 kysely, jossa kartoitettiin pienvenesatamien käyttäjien mieltymyksiä satamapalveluiden kehittämisessä: kyselyn tulosten avulla tullaan tarkastelemaan mitkä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät tekijät koetaan merkityksellisiksi, ja mihin palveluihin pienvenesatamien tulisi panostaa.
Kyselyn yhteenvedon löydät nyt osoitteesta: www.merikotka.fi/30miles
Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 363 kpl. Suuri osa vastauksista tuli Suomesta (95%), erityisesti pääkaupunkiseudulta ja Itäisen Suomenlahden 30MILES-satamakohteista. Kyselyyn vastanneista 85% olivat veneilijöitä ja 88% omisti oman veneen. Kyselystä selviää peruspalveluiden arvostus satamissa: vastaajista suurin osa koki laitureiden, maasähkö- ja vesipisteiden sekä polttoainepisteiden hyvän kunnon hyvin tärkeinä. Näiden lisäksi saunamahdollisuus, käymälät, suihkut, sekä ravintolat ja kahvilat, ja ruokakaupat nähtiin tärkeinä. Myös henkilökunnan palvelun laatu ja opasteet lähialueiden palveluista nousivat esille. Satamat houkuttelevat paikalle veneilijöiden lisäksi muitakin käyttäjäryhmiä: muista kävijöistä 41% näkivät pienvenesataman hyvin tärkeäksi ja 25% tärkeäksi lomakohdetta valittaessa.
Ympäristöön liityvistä palveluista erityisesti jätteiden lajittelupisteet ja septitankin tyhjennys nähtiin erittäin tärkeinä. Myös vedenlaatu koettiin tärkeänä: heikko vedenlaatu tai rehevöitynyt rannikkoalue rajoittavat eri satamatoimintoja- tai aktiviteetteja eikä houkuttele kävijöitä. Myös turvallisuustekijät koettiin tärkeinä: suurin osa vastaajista koki yleisen turvallisuuden ja hyvän saavutettavuuden vesitse erittäin tärkeinä. Satamiin toivottiin esimerkiksi seuraavia palveluita: saunat, pesukoneet- ja kuivurit, sekä toimiva septitankin tyhjennys ja jätteiden lajittelupisteet. Myös paikallisten tuotteiden, esim. lähiruoan tarjoamista satamissa tai lähistöllä toivottiin lisää.
Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään itäisen Suomenlahden alueen vierassatamien palveluiden ja satamien välisen yhteistyön kehittämisessä, ja Helsingin yliopisto tulee kehittämään päätösmallinnustyökalun jonka avulla tarkastellaan kestäviä satamakäytäntöjä ja tuetaan niiden kehittämistä ja toteutumista.
30MILES-hankkeen tavoitteena on turvallisen ja palveluiltaan kiinnostavan piensatamaverkoston luominen 30 merimailin välein kestävä kehitys huomioiden. Hankkeessa kestävää kehitystä tarkastellaan satamien turvallisuuden sekä satamatoimintojen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta.
Hankkeen pääpartneri on Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka. Kyselyn toteutti Helsingin yliopisto, ja aineiston keräämisessä ja tulosten hyödyntämisessä ovat olleet mukana Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä seudulliset kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Posintra Oy. Hankkeen päärahoittaja on Interreg Central Baltic 2014—2020 -ohjelma.
Lisätietoja:
Kyselyn sisältö: Tuuli Parviainen, Helsingin yliopisto
tuuli.parviainen@helsinki.fi, p. 050 463 4187
Hankkeen hallinnointi: Miina Karjalainen, Merikotka-tutkimuskeskus
miina.karjalainen@merikotka.fi, p. 044 522 2843