10.02.2021

Veneilijän luottovarusteet – Inköpslista för båtägare

VARAKANISTERIT POLTTOAINEELLE

Yleisin moottorivika on polttoaineen loppuminen. Yhtä valtavaa kanisteria helpompia meritankkauksessa ovat pari pienempää. Kunnollinen, pitkä ja taipuisa kaatoputki pitää olla vakiona.

LISÄÄ KÖYSIÄ

Kotilaiturin kiinnitysköysien lisäksi tarvitaan aina köyttä odottamattomiin käyttöihin. Köyden pitää olla lujaa, silmukatonta ja siistiä, selkeissä vyyhdeissä säi- lytettynä. Katsastusmäärä 30 metriä on hyvä minimi. Pikkupaatissa voi olla kätevämpää pitää kolmea kympin köyttä.

TYÖKALUJA JA VARAOSIA

Niitä pitää olla ja niitä pitää osata käyttää. Siksi kaikkien veneen laitteiden käyttöohjeiden paikka on veneessä, ei kotona. Merellä nimittäin karskeimmat- kin miehet lukevat manuaaleja, ennen pitkää.

VENEHAKA

On ihan sama, jääkö poiju tai laituri vaaksan vai metrin päähän kädestä, jos se jää liian kauas. Liika kurotus voi pudottaa gastin veteen, joten viisaampaa on tehdä kokonaan uusi lähestyminen rauhassa. Vene- eli puoshaka poistaa ongelman melkein aina.

KÄSIKOMPASSI

Veneilyyn tarkoitettu suuntimakompassi tai retkeilijän käsikompassi, sillä ei ole väliä. On tärkeää, että veneessä on kiinteän kompassin lisäksi esimerkiksi suuntimakompassi tai retkeilijän käsikompassi, jolla voi nopeasti ottaa tarkkoja suuntia merimerkkeihin, saariin ja muihin kiintopisteisiin.

KARTTOJA

Käytä aina pitemmillä matkoilla ajantasaisia merikarttoja. Opettele paperikartan ja sähköisten navigointisovellusten yhteiskäyttö, ne eivät ole toistensa vaih- toehtoja, vaan täydentäjiä ja varaturvia. Reittisuunnittelua vaativalla matkalla

PELASTUSLIIVIT

Kaikilla veneilijöillä tulee olla kelluntavälineet puettuna ylleen sään, aallokon, vesikulkuneuvon kunnon tai muiden olosuhteiden niin edellyttäessä. Erityisesti kovalla tuulella tai kylmän veden aikaan on syytä pukea pelastusliivit päälle jo lähtiessä vesille.

KÄSIVALAISIN

Merimerkkejä tai kotilaituria etsitään pimeästä lyhyillä, kapeilla ja tehokkailla valopurskeilla, jotka eivät saa pilata kipparin pimeänäköä heijastuksilla veneen kansista. Siksi lamppu pitää sytyttää ja sammuttaa laidan ulkopuolella tai korkealla kansien yläpuolella.

ENSIAPUPAKKAUS

Valmiiksi kootuista EA-pakkauksista yleis- ja retkiversiot toimivat veneissä mainiosti, etenkin punkkipihdeillä täydennettynä.

JUOMAVETTÄ JA VARARUOKAA

Ensimmäinen tehtävä vaaran uhatessa on rauhoittua itse ja rauhoittaa muut. Tehokkaimmin se tapahtuu pysäyttämällä tilanne tuumaustauoksi. Jos silloin pystyy myös tankkaamaan energiaa, kyky järkevään toimimiseen vahvistuu ja säilyy pidempään.

REITTI-ILMOITUS ENNEN LÄHTÖÄ

Nämä pitää selittää kotiin jääville: missä liikutaan, milloin ja mihin palataan, keitä on mukana. Kun muutoksia tulee, niistä pitää ilmoittaa – ja siitä, että nyt ollaan perillä.
Muista lisätä ylimääräinen virtalähde veneen hanskalokeroon.

Teksti Pasi Nuutinen

VESILIIKENNELAIN VAATIMAT VARUSTEET

Moottorilla varustetussa tai yli viisimetrisessä purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa pitää olla:

 • Hyväksytty ja sopivan kokoinen pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku jokaiselle veneessä olevalle.
 • Soveltuva tyhjennysväline.
 • Airot, mela tai ankkuri köysineen, vesikulkuneuvon koko huomioiden.
 • Vuositarkastettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kW (33,5 hv) perämoottori; ei koske vesijettejä.
 • Laite voimakkaan äänimerkin antamiseen (kaikki alle 12 metrin vesikulkuneuvot).
 • Sumutorvi (yli 12 metriä) ja laivakello (yli 20 metriä).

Inköpslista för båtägare

RESERVKANISTER FÖR BRÄNSLE

Det vanligaste motorfelet är brist på bränsle. Istället för en gigantisk kanister är det lättare till sjöss med två mindre. En ordentlig, lång och böjbar tratt skall finnas till.

MERA REP

Utöver de repen man har på sin hembrygga bör man alltid ha rep för oför- väntade situationer. Repet bör vara hållbart, utan knutar och i bra skick. Besiktningsmängden på 30 meter är en bra minimilängd. I mindre båtar kan det vara bättre med tre kortare rep.

VERTYG OCH RESERVDLAR

Man bör ha av dem och kunna använda dem. Därför är alla båtens utrustnings användningsmanualer plats i båten – inte hemma. Ute till havs läser även den mest erfarna skeppare manualer.

BÅTKROK

Det är helt samma hur långt ifrån bojen eller bryggan blir från båten ifall det är för långt borta. Att sträcka sig för långt kan resultera med en gast i vattnet, så det är smartare att göra ett helt nytt försök i lugn och ro. En båtkrok brukar ofta lösa problemet.

HANDKOMPASS

Vilken sorts kompass gör ingen skillnad, alla fungerar lika bra. Det är viktigt att det finns i båten utöver en fastsatt kompass en t.ex. bärande kompass eller en handkompass, med dessa kan man snabbt ta noggranna riktningar gentemot sjömärken, öar och andra fasta punkter.

KARTOR

Använd alltid en uppdaterad karta när du åker lite längre bort. Lär dig hur man använder en papperskarta tillsammans med navigeringsprogram – de är inte alternativ till varandra utan kompletterande och säkerhet. Det är straffbart att

FLYTVÄSTAR

Varje person i båten ska ha flytväst om vädret, sjö, fartygs skick eler andra omständigheter kräver det. Framförallt när det blåser hårt eller vattnet är kallt, då finns det en anledning att sätta en flytväst på sig innan man åker ut på sjön.

HANDLAMPA

Sjömärken och hembryggan kan sökas i mörkret med olika effektiva smala ljuskällor, det viktiga är att de inte får påverka skepparens mörkersyn genom reflektion från båtens däck. Därför måste ljuset tändas och släckas utanför däckets kant eller högt ovanför kanten.

FÖRSTA HJÄLPS LÅDA

Av de färdigt gjorda första hjälps lådor till allmänt- och campingbruk fungerar utmärkt i båtens bruk, speciellt fätstingspinsetter.

DRICKSVATTEN OCH RESERV MAT

Det första man bör göra inför faran är att lugna dig själv och andra. Det görs mest effektivt genom att stoppa situationen och ha en kort funderingspaus. Om man då även kan få i sig energi för att sedan ha chansen att fungera förnuftigt.

RUTTANMÄLAN FÖRE AVGÅNG

Rutten måste förklaras för dem som stannar hemma: vart man ska åka, när och vart man ska återvända, vem som är med. När förändringar kommer måste de meddelas – och att man kommit fram.
Kom ihåg att lägga till en extra strömförsörjning i båtens handskfack.

Text Pasi Nuutinen

UTRUSTNING SOM KRÄVS AV SJÖTRAFISKLAGEN

På ett fartyg utrustat med motor eller med ett segel på mer än 5 meter måste ha:

 • Godkänd och lämplig storlek flytväst, flytförmåga eller flytväst för alla på båten.
 • Lämplig tömningsanordning.
 • Åror, paddel eller ankare med rep, med hänsyn till storleken på fordonet.
 • Årligt inspekterad handsläckare om fordonet har med låga fungerande förbränningsmotor, en inombordsmotor eller en utombordsmotor över 25 kW (33,5 hk); gäller inte vattenskotrar.
 • Enhet för att ge ut en hög signal (alla mindre än 12 m fordon).
 • Dimhorn (över 12 m) och skeppsklocka (över 20 m).