30.10.2023

Vastaathan ympäristökyselyymme? Hinner du svara på miljöenkäten?

Kysely veneseuroille/Enkät till föreningar

Hei SPV:n jäsenseuran aktiivi tai seuran työntekijä! Olisi hienoa, jos ehtisit käyttää muutaman minuutin vastataksesi seurojen ympäristökyselyyn 12. marraskuuta 2023 mennessä. Kyselyn löydät täältä.

Hej aktiv medlem eller anställd i SBF:s medlemsklubb! Det vore fantastiskt om du kunde avsätta några minuter för att svara på föreningarnas miljöenkät senast den 12 november. Enkäten hittar du här.

Kysely veneilijöille/Enkät till båtförare

Hei SPV:n jäsenseuran jäsen! Olisi huippua, jos sinulla olisi muutama minuutti aikaa vastata ympäristöaiheiseen kyselyyn 12. marraskuuta 2023 mennessä. Vastaukset auttavat meitä ja seuroja parantamaan ympäristövastuullisuutta sekä palveluitamme. Kyselyn löydät täältä.

Hej medlem i SBF:s medlemsförening! Det vore toppen om du hade några minuter över att svara på en miljörelaterad enkät senast den 12 november. Dina svar hjälper oss och föreningarna att förbättra vår miljöansvar och våra tjänster. Enkäten hittar du här.