22.09.2016

Vartiolaiva Merikarhulle merenkulun turvallisuuspalkinto

Arvostettu merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday myönnettiin rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhulle 19. syyskuuta 2016.

Palkintotoimikunta perusteli valintaansa seuraavasti: ”Merikarhun toiminta osana Frontexin koordinoimaa operaatiota Välimerellä on ennaltaehkäisevästi pelastanut lukuisia ihmishenkiä. Merikarhu on toiminut Itämerellä jo pitkään meriturvallisuuden hyväksi ja toiminnallaan Välimerellä välittänyt suomalaisen merenkulkuturvallisuuden osaamista ja toimintoja eteenpäin. Palkinnon myöntämisellä Merikarhulle huomioidaan myös Rajavartiolaitoksen muiden toimijoiden ja alusten toiminta ihmishenkien pelastamiseksi Välimerellä”.

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday on viranomaisten sekä ammatti- ja vapaa-ajan merenkulun järjestöjen vuonna 1996 perustama tunnustuspalkinto. Palkintoesineenä on Emil Cedercreutzin tekemä pronssiin valettu veistos Ruorimies. Lisätietoa palkinnosta ja aikaisemmista palkinnon saajista löydät Suomen Merimieskirkon verkkosivuilta.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry arvostaa turvallisuustyötä ja onnittelee tämän vuoden palkinnonsaajaa.

Palkinnonsaajat:

1997 Kari Lehtola, 1998 Heikki Valkonen, 1999 Suomen Meripelastusseura, 2000 Kaj Jansson, (2001 ei jaettu), 2002 Kari Lehtosalo, 2003 Ahvenanmaan meriturvallisuuskeskus, 2004 Erkki Ukkonen, 2005 Langh Ship varustamon henkilökunta, 2006 Jaakko Pitkäjärvi, 2007 METO-viranomaisyhteistyö, 2008 Vesa Rissanen, 2009 Juhani Tammisto, 2010 Meripartiotoiminta, 2011 miinalaiva Pohjanmaan alushenkilökunta, 2012 merenkulkuneuvos Paavo Wihuri ja 2013 komentaja Petteri Leppänen, (2014 ei jaettu), 2015 Liikenneviraston VTS-toiminta, 2016 vartiolaiva Merikarhu (Rajavartiolaitos).

Palkinnon taustaorganisaatiot:

Helsingfors skeppsbefälhavareförening rf – Helsingin Laivapäällikköyhdistys ry, Finnpilot Pilotage Oy, Luotsiliitto ry – Lotsförbundet rf, Liikenteen turvallisuusvirasto – Trafiksäkerhetsverket, Meriliitto ry – Sjöfartsförbundet rf, Merimiespalvelutoimisto – Sjömansservicebyrån, Merivoimat – Sjöstridskrafterna, Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet, Suomen Ammattikalastajaliitto ry – Finlands Yrkesfiskarförbund rf, Suomen Konepäällystöliitto ry – Finlands Maskinbefälsförbund rf., Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry – Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Suomen Merimieskirkko ry – Finlands Sjömanskyrka rf, Suomen Merimies-Unioni ry – Finlands Sjömans-Union rf, Suomen Meripelastusseura ry – Finlands Sjöräddningssällskap rf, Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf, Suomen Tietoliikennetekniset ry – Finlands Telekommunikationstekniker rf, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry, Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Segling och Båtsport i Finland fr, – Satamaoperaattorit ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys – Passagerarfartygsföreningen i Finland rf.

KUVA: SMK/Marko Toljamo