18.12.2017

Vaahtopäät purjehdusleirillä -kirja nyt myynnissä suomeksi ja ruotsiksi

Uuden, turvalliseen vesilläliikkumiseen innostavan VILSKETTÄ VESILLÄ -lastenkirjasarjan ensimmäinen osa ilmestyy jouluksi. Vaahtopäät Purjehdusleirillä opettaa mieleenpainuvalla tavalla hauskalla ja todenmukaisella tarinalla purjehduksen perusteet. Kirja hälventää lajin harrastamiseen kohdistuvia ennakkoluuloja ja innostaa vesille.

Hauskassa VAAHTOPÄÄT Purjehdusleirillä -kirjassa kuusi alakouluikäistä lasta tutustuu toisiinsa purjehdusleirillä. He opettelevat yhdessä leirielämää ja jollapurjehduksen alkeita. Leirillä he oppivat huolehtimaan itsestään, huomioimaan toisiaan ja käsittelemään omia tunteitaan turvallisten ohjaajien Sisun ja Mariannen kanssa. Tarina kuvataan lasten silmin.

Kirjaidea lähti liikkeelle omasta tarpeestani, koska en löytänyt lapselleni sopivaa purjehdusopetuskirjaa, esikoiskirjailija Lissu Suursalmi kertoo. Hän on purjehdusohjaaja ja viestinnän ammattilainen, joka uskoo hauskan tarinan opettavan kuin itsestään vaikeasti hahmotettavia asioita.

Kirja perustuu Kantvikin Purjehtijat ry:n Porkkalassa järjestämään purjehdusleiriin, jossa Lissu on toiminut ohjaajana. Tähän 64-sivuiseen kovakantiseen kirjaan on koottu parhaita muistoja ja tilanteita kuudelta purjehdusleiriltä.

Esikoiskirjailijan rohkea tavoite

Tavoitteena Lissu Suursalmella on innostaa lapsia harrastamaan vesiurheilua ja tuplata purjehtivien lasten määrä Suomessa jo tulevana vuonna.

– Kun lapset lukevat tämän havainnollisesti kuvitetun tarinakirjan ennen purjehduskurssia, he oppivat nopeammin ja kokevat enemmän onnistumisia. Lapsia on huomattavasti helpompaa ja hauskempaa opettaa, kun he jo tuntevat purjehduksen termistöä ja tietävät mitä alkeiskurssilla opetellaan, Suursalmi perustelee.

Kurssikirjaksi ja lukukirjaksi ala-asteelle

Kirjan purjehdusopetus perustuu Suomen Purjehdus ja Veneily ry -kattojärjestön viralliseen purjehduksen opetusmalliin. Tästä syystä kirja soveltuu erinomaisesti purjehduskurssien innostavaksi oppimateriaaliksi.

Kirja helpottaa lasta oppimaan nopeammin ja vaivattomammin. Ohjaajat saavat kirjasta tukea työlleen ja konkreettisia opetusideoita. Kirja toimii mainiona ympäristöarvoja, käytöstapoja ja lajitietoutta lisäävänä kirjana alakoululaisen hyötylukemistoon.

Yhtä lailla kirja soveltuu ala-asteelle uudeksi lajituntemusta lisääväksi pirteäksi lukukirjaksi. Kirjan rikas kieli on suomen- ja ruotsinkielten äidinkielenopettajien tarkistamaa.

Kirjan humoristinen, havainnollinen kuvitus, puhekuplat ja muistilaput sekä mielenkiintoinen taitto on ammattilaisen, Pekka Rahkosen, käsialaa. Pekka tunnetaan oppikirjojen, sarjakuvien ja pilapiirrosten nerokkaana kuvittajana. Yhdessä kirjailijan kanssa suunniteltu havainnollinen kuvitus ja taitto houkuttelevat alakoululaiset unelmoimaan purjehtimisesta.

Kirjat julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisinä

Koska lähes puolet suomalaisista purjehdusta harrastavista lapsista puhuu ruotsia äidinkielenään, kirja käännettiin heti myös ruotsiksi. Kirjan ruotsinkielinen nimi on Våghalsarna på seglingsläger. Käännöksen mahdollisti Suomen Optimistijollaliitton taloudellinen tuki.

Vaahtopäät purjehdusleirillä on loistava joululahja kaikille lapsille, niin maakravuille kuin veneilijöille. Kirjan hinta on verkkokaupasta 25 €. Kirjat toimitetaan tilaajille 20.12. mennessä, joten ne ehtivät hyvin myös joululahjaksi. Kirjat tulevat myös kirjakauppamyyntiin.

Kirjat kustantaa uusi pienkustantamo Bavion Books. Kirjoja on ennakkotilattavissa 25 € hintaan suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta: https://holvi.com/shop/vaahtopaat

 

Stohej på sjön – en ny finländsk barnboksserie om vattensport

Första delen i den nya barnboksserien STOHEJ PÅ SJÖN utkommer till jul. Boken sporrar barn till att röra sig tryggt på sjön. VÅGHALSARNA PÅ SEGLINGSLÄGER lär ut seglingens grunder genom en rolig och verklighetstrogen berättelse som hjälper barn att minnas. Boken skingrar de fördomar som finns om segling och inspirerar till att fara ut på sjön.

I den skojiga boken VÅGHALSARNA på seglingsläger träffar sex barn i lågstadieåldern varandra på ett seglingsläger. Tillsammans bekantar de sig med lägerlivet samt lär sig grunderna i segling. På lägret lär de sig att ta hand om sig själva, att ta hänsyn till varandra och att hantera sina egna känslor tillsammans med sina trygga instruktörer Sisu och Marianne. Berättelsen berättas ur barnens synvinkel.

– Idén till boken kom ur mina egna behov. Jag hittade ingen lämplig seglingslärobok för mitt barn, berättar den debuterande författaren Lissu Suursalmi. Hon är seglingsinstruktör och proffs inom kommunikation, och hon tror att roliga berättelser är ett naturligt sätt för barn att greppa även invecklade ting.

Boken baserar sig på de seglingsläger Kantvikin purjehtijat anordnar i Porkala i Kyrkslätt där Lissu verkat som instruktör. I den här boken har hon samlat sina bästa minnen samt olika situationer från sex seglingsläger. Boken har 64 sidor och har hård pärm.

Lissu Suursalmi har som mål att inspirera barn att utöva olika vattensporter och fördubbla antalet finländska barn som seglar redan under det kommande året.

– När barnen läser den här åskådligt illustrerade berättelseboken före seglingskursen lär de sig snabbare och upplever att de lyckas oftare. Det är betydligt lättare och roligare att undervisa barn när de redan känner till seglingsterminologi och vet vad som lärs ut under en nybörjarkurs, motiverar hon.

En kurs- och läsebok för lågstadiet

Den här bokens seglingsundervisning baserar sig på den officiella utbildningsmodell som Segling och Båtsport i Finland har. Därför lämpar sig boken utmärkt som ett inspirerande undervisningsmaterial på seglingskurser.

Med boken går barnens inlärning fortare och smidigare. Instruktörerna kan stöda sig på boken i sitt arbete samt få konkreta undervisningsidéer. Boken är också utmärkt för lågstadieelever då den skapar insikt i miljövärden, gott uppförande och segling.

Boken lämpar sig också för lågstadiet som en pigg, ny bok som ökar barnens kunskaper om båtliv. Bokens rika språk är kontrollerat av modersmålslärare både på svenska och finska.

Ombrytningen och illustrationerna stöder berättelsen

Bokens humoristiska, åskådliga illustrationer, med pratbubblor och minneslappar samt den intressanta ombrytning kan tillskrivas proffset Pekka Rahkonen. Pekka är känd som en begåvad illustratör för läromedel, serier och karikatyrer. Ombrytningen, som planerats tillsammans med författaren, och illustrationerna är gjorda för att vara lättillgängliga för att locka läsaren att drömma om segling.

Boken publiceras både på svenska och finska.

Då nästan hälften av de barn som sysslar med segling i Finland har svenska som modersmål översattes boken direkt även till svenska. Den finska boken heter Vaahtopäät Purjehdusleirillä. Översättningen har möjliggjorts genom ekonomisk stöd av Suomen Optimistijollaliitto.

VÅGHALSARNA på seglingsläger är en utomordentlig julklapp för alla barn, såväl för landkrabbor som för seglare. Bokens pris i nätbutiken är 25 €. Böckerna levereras till beställaren senast 23.12, så de hinner väl som julklappar. Böckerna kommer att säljas också i traditionella bokhandlar.

Böckerna ges ut av det nya förlaget Bavion Books. Boken kan förbeställas till ett pris om 25 € på svenska och finska från: https://holvi.com/shop/vaahtopaat

Lähde: https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/vilsketta-vesilla-uusi-suomalainen-lastenkirjasarja-vesiurheilusta.html