02.09.2020

Uusia henkilöitä etsitään SPV:n luottamustehtäviin – ehdota seurasi jäseniä 14.9. mennessä

Syysliittokokouksessa päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2021-2022 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eri toimikunnille erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajat ovat samalla liittohallituksen jäseniä. Siinä tapauksessa, että istuva varapuheenjohtaja siirtyisi puheenjohtajaksi, tulee hänen tilalleen valita loppukaudeksi (1 vuosi) seuraaja.

Liitolle valitaan puheenjohtaja

Edessä on jälleen puheenjohtajan vaali Jan Janssonin ensimmäisen kaksivuotiskauden täyttyessä.

Toimikunnille valitaan 5 puheenjohtajaa ja 4 varapuheenjohtajaa

Ohessa lista vapautuvista luottamustoimista ja lomake, jolla voitte ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää. Voitte lukea toimikuntien tehtävistä tutustumalla SPV:n johtosääntöön.

Seurat ehdottavat

Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää ehdokkaita liiton luottamustoimiin on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan kuluessa.

Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jatkavan tehtävässään, ja hän on siihen suostuva, tulee muistaa ehdottaa häntä kyseiseen tehtävään. Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtaja Henrik Anderssonin tilalle tulee valita seuraaja, sillä hänen kolme kauttaan hallituksen jäsenenä ovat täynnä.

Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajiliitoista. Erityisen tärkeää on, että luottamustehtäviin saadaan edelleen osaavia ja aktiivisia naisia ja miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen esittämiä.

Ehdotukset 14.9.2020 mennessä

Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisen lomakkeen mukaan 14.9.2020 mennessä osoitteeseen karoliina.rouhiainen@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

Tärkeät dokumentit: 

Toimikuntien tehtävät (Johtosääntö) on luettavissa osoitteessa spv.fi/liittomateriaalit/.

Vaalilautakunnan puolesta,
Yrjö Sahlstedt, puheenjohtaja

Vaalilautakunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt
(puh. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening

Varapuheenjohtaja Timo Telkola
(puh. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura

Iiro Suksi
(puh.  045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho

Petteri Mussalo
(puh. 045 202 1446, mup@iki.fi), Kuopion Pursiseura, Purjehduksenopettajat PORY

Laura Hyryläinen
(puh. 040 837 9701, laura.hyrylainen@colpal.com), Nyländska Jaktklubben

 

Du kan läsa texten på svenska här