05.06.2020

Urheilusta potkua korkeakoulun pääsykokeisiin ja uudelle uralle

Purjehduksessa on vahva kokemus korkeakouluopintojen ja menestyksekkään urheilu-uran yhdistämisestä. Lähes kaikki maajoukkuepurjehtijat opiskelevat tai ovat valmistuneet urheilun ohella yliopistosta tai ammattikorkeasta.

Ronja Grönblom (49er FX), Nooa Laukkanen (Laser standard) ja Robin Berner (49er) ovat esimerkkejä nuorista purjehtijoita, jotka lunastivat tänä keväänä opiskelupaikan Hankenista urheilullisten ansioidensa avulla.

– Urheilulliset meriitit, suositukset ja vähintään 8.0:n keskiarvo lukion päättötodistuksessa voivat avata ovet Hankeniin. Olen todella iloinen siitä, että pääsin sisään, Grönblom sanoo.

– On opintojen ja olympiaprojektin yhdistämisessä varmasti omat haasteensa, mutta uskon selviäväni niistä hyvällä suunnittelulla ja koordinoinnilla koulun kanssa, kevään 2019 ylioppilas lisää.

Berner odottaa innolla opintojen alkua.

– Tehokas ja suunnitelmallinen työskentely auttavat menestymään sekä urheilussa että opinnoissa – uskon niin. Ainakin aiemmin näiden yhdistäminen on sujunut minulta hyvin.

Kaksoisuran tukeminen yksi kulmakivistä

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) auttaa eri lajien urheilijoita löytämään tasapainoa huippu-urheilun ja opintojen välille.

– Pyrimme yhdessä lajien valmennuksen kanssa löytämään kullekin urheilijalle sopivan tavan toteuttaa kaksoisuraa, niin että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee urheilijana kehittymistä ja urheilutulosta. Urheilun ja opiskelun yhdistämistä Urhea tukee tekemällä tiivistä yhteistyötä kumppanuuskorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa, jotta niillä olisi hyvä valmius ja osaaminen tukea urheilijoiden kaksoisuraa, Urhean huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström sanoo.

Urhea pyrkii myös  kannustamaan eri lajien urheilijoita todentamaan urheilusta opittua osaamista pääomaksi.

– Urheilu on oppimisalusta monille taidoille ja tavoille, joita voi hyödyntää seuraavissa urissa. Urhea auttaa urheilijoita myös sanoittamaan urheilusta opittua osaamista työelämäkielelle, jotta urheilu-uran jälkeen he ovat vahvoilla alati uudistuvilla ja muuttuvilla työmarkkinoilla, Dahlström jatkaa.

Vastuullinen urheilijanpolku on yksi Suomen Purjehdus ja Veneilyn tärkeimmistä kulmakivistä.

– Se luo meille lisää kasvun mahdollisuuksia. Keihäänkärkenä ovat korkealaatuinen valmennus sekä kaksoisuramahdollisuus. Mikäli tulevat olympiapurjehtijamme uskaltavat kollektiivisesti valita urheilun ensimmäiseksi ammatikseen, säilyy piskuisella Suomella mahdollisuudet taistella jatkossakin olympiamitaleista, SPV:n valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko kertoo.

– Tämä vaatii muun muassa entisestään huippu-urheilun arvotuksen nostamista yhteiskunnassa sekä johdonmukaisen opintoväylän tavoitteellisen kilpaurheilun ohessa, jotta urheilun avulla voi purjehtia elämänpolkua eteenpäin aina yliopistoon asti ja aloittaa toisen uran kilpaurheilun jälkeen.

Urhea auttaa urheilijoita sanoittamaan urheilusta opittua osaamista työelämäkielelle.

 

**

Fart till högskolornas urvalsprov och ny karriär genom idrott

Seglingen har en lång historia med kombinerandet av högskolestudier och en framgångsrik idrottskarriär. Nästan alla av landslagsseglarna studerar eller har utexaminerats av en högskola.

Ronja Grönblom (49er FX), Nooa Laukkanen (Laser standard) och Robin Berner (49er) är exempel på unga idrottare som fick studieplats på Hanken tack vare sina idrottsmeriter.

– Med hjälp av idrottsmeriter, rekommendationer och ett avgångsbetyg från gymnasiet med ett medeltal på minst 8.0 kan man komma in på Hanken. Jag är mycket glad över att jag kom in, säger Grönblom.

– Det finns säkert många utmaningar med att kombinera OS-projekt och studier, men jag tror jag kommer att klara av det med hjälp av bra planering och koordinering av skolan, tillägger studenten från våren 2019.

Berner ser fram emot studiestarten.

– Effektivt och organiserat arbete hjälper till att vara framgångsrik både inom idrott och studierna – tror jag. Åtminstone har kombinationen av dessa fungerat tidigare för mig.

Stödjandet av dubbelkarriär som en av hörnstenarna

Huvudstadsregionens idrottsakademi (Urhea) hjälper idrottare att hitta balans mellan studier och toppidrott.

– Vi strävar till att tillsammans med grenens tränare hjälpa idrottaren att hitta ett passande sätt att förverkliga dubbelkarriär, så att den stöder på bästa möjliga sätt idrottares utveckling och tävlingskarriär. Urhea stöder kombinationen av idrott och studier genom att samarbeta med samarbetsskolor, så att de skulle ha bra färdigheter och tillräckliga kunskaper till att stöda idrottarens dubbelkarriär, säger Urheas toppidrotts koordinator Juha Dahlström.

Urhea uppmuntrar också alla idrottare till att omvandla den kunskap de lärt sig i idrotten till kapital.

– Idrott är en inlärningsplattform för många färdigheter och kunskaper, som man kan utnyttja i följande karriärer. Urhea hjälper också idrottaren till att ord sätta den kunskap de fått via idrott till ”arbetslivs vokabulär”, så att de efter en aktiv idrottskarriär är redo för en konstant förändrad arbetsmarknad, tillägger Dahlström.

En ansvarsfull karriärplan är även en av Segling och båtsport i Finlands hörnstenar.

– Det möjliggör oss goda möjligheter för tillväxt. Som prioritet är en hög kvalitet av träning och möjligheten till dubbelkarriär. Om våra idrottare kollektivt vågar välja idrott som deras första yrke, kommer Finland att kunna behålla möjligheterna till att slåss om OS-medaljer, säger Segling och båtsport i Finlands huvudtränare Vili Kaijansinkko.

– Detta kräver bland annat att förstärka toppidrottens position i samhället samt en konsekvent studieplan vid sidan om toppidrott, så att man kan segla vidare i sitt liv ända till universitetet och efter en aktiv idrottskarriär påbörja nya yrken.