24.06.2019

Tunnethan antidopingsäännöt?

Kaikki järjestäytyneeseen toimintaan, esimerkiksi harjoituksiin tai leireille, osallistuvat urheilijat kuuluvat Suomessa dopingtestauksen piiriin.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry toimii puhtaan urheilun lähtökohdista ja korostaa toiminnassaan yhdessä tekemistä, yhdenvertaisuutta, vastuullista veneilyä sekä eettisesti kestävää huippu-urheilua ja lajikulttuuria.

SPV on sitoutunut säännöissään kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön sekä Kansainvälisen Purjehdusliiton (WS), Kansainvälisen moottoriveneilyliiton (UIM) ja Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsääntöihin.

Testaus ja säännöt

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa dopingvalvonnasta Suomessa.

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat järjestettyyn urheilutoimintaan. Tämä pitää sisällään muun muassa SPV:n alaisten luokkaliittojen ja seurojen järjestämät harjoitukset, leirit ja SM-kilpailut.

Dopingtestaukselle ei ole ikärajaa. Urheilija voidaan testata missä ja milloin tahansa. Dopingtestaus suoritetaan Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti.

Lisätietoa: suek.fi/dopingvalvonta

Kielletyt aineet ja menetelmät

Urheilijan tulee varmistaa aina ennen lääkityksen aloittamista, onko tuote tai menetelmä sallittu urheilussa. Ajantasaisin tieto kielletyistä aineista ja menetelmistä on Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin internetsivuilla. SUEK on julkaissut Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa eli KAMU-mobiilisovelluksen suomeksi ja ruotsiksi. Haku koskee vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita. KAMU-lääkehausta ei siksi tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta.

Lisätietoa: suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat  ja kamu.suek.fi/#!/

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Erivapauskäytäntö on tarkoitettu urheilijoille, joilla on jokin sairaus, joka vaatii kielletyksi määritellyn aineen tai menetelmän käyttöä. Kielletyille aineille on mahdollista saada kirjallisesta hakemuksesta erivapaus, jos lääkitykselle on olemassa tarvittavat perusteet.

Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat.

SUEKin lajikohtainen tasomäärittely koskee kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet SUEKilta etukäteismenettelyllä iästään riippumatta. Purjehduksessa tämä tarkoittaa yleisen sarjan SM-kilpailuihin osallistuvia. Lääkärin kirjoittama resepti tai lääkärintodistus ei riitä.

Hätätilanteita lukuun ottamatta tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden ei tule aloittaa urheilussa kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus. Lisätietoa: suek.fi/erivapaus

Puhtaasti paras

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on julkaissut Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen, jonka avulla kuka tahansa voi helposti oppia uutta ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Verkkokoulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin. Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän osaa, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin osan suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia. Osat koostuvat lyhyistä videoista ja kysymyksistä. Kun kaikki osat on suoritettu, saa sähköpostitse diplomin, josta voi ottaa kuvan ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Verkkokoulutus on osoitteessa puhtaastiparas.fi/.

Ilmoita rikkomuksesta

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille toimijoille. ILMO-palvelussa osoitteessa ilmo.suek.fi voit tehdä nimettömästi ilmoituksen urheilurikkomuksesta.

Dopingrikkomuksen seuraamuksia voivat olla:

  • kilpailutuloksen hylkääminen
  • urheilun toimintakielto
  • ja kirjallinen varoitus

SPV toimii yhteistyössä SUEKin (Suomen urheilun eettisen keskuksen) kanssa kaikissa dopingrikkomuksiin liittyvissä asioissa sekä dopingrikkomusten käsittelyssä. SUEKilla on oikeus testata urheilijoita kaikissa SPV:n alaisissa kilpailuissa sekä kilpailujen ulkopuolella.

Kuva: SUEK