05.12.2023

Tukipäätökset | Purjehdus jatkaa kärkilajina kohti Pariisin kesäolympialaisia

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on julkaissut kesälajien tehostamistukipäätökset vuodelle 2024. Kaikkiaan huippu-urheilun tehostamistukea jaettiin kesälajeille 4 223 000 euroa, ja asiantuntijatoiminnan tuki mukaan lukien summa kasvaa yli viiteen miljoonaan euroon. Olympiakomitean suora tuki purjehdukselle on yhteensä 340 000 euroa.

– Tuen vaikuttavuus on merkittävä, kun suuntaamme kohti Pariisin kesäolympialaisia. Huippu-urheiluyksikön myöntämä tehostamistuki osoittaa vahvaa luottamusta valmennus- ja huippu-urheilujärjestelmäämme kohtaan. Panostamalla valmentautumiseen ja harjoitteluun rakennamme samalla tuloskykyä myös tuleville olympiadeille, sanoo SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström.

Kärkilajien tukiohjelman kriteerit ovat tiukat: lajin huippu-urheilujärjestelmän ja kärkiurheilijoiden valmentautumisen on oltava paitsi kansainvälisesti kilpailukykyistä myös jatkuvassa kehityksessä. Lisäksi lajiliitoilta vaaditaan mittavaa resursointia huippu-urheiluun. Olympiakomitean tiedotteessa korostetaan Pariisin menestysnäkymää merkittävänä ohjaavana tekijänä kesälajien tehostamistukipäätöksissä kaudelle 2024. Huippu-urheilun tehostamistuet jakautuvat kärki- ja investointilajeihin. Kesälajeista kärkilajien tukiohjelmassa jatkaa purjehdus ja parayleisurheilu.

– Olen erittäin luottavainen kärkivenekuntien valmennusprosesseihin. Meillä on jo kaksi maapaikkaa tässä vaiheessa varmistettuna, ja odotusarvo on, että saamme keväällä hankttua lisää. Mielestäni prosessit ovat hyvällä mallilla. Vaikka vuosi 2023 oli vaikeampi verrattuna kahteen edelliseen kauteen, menestyspotentiaali meidän parhailla venekunnilla on kuitenkin sitä luokkaa, että voimme suunnata kohti kevättä ja olympialaisia Marseillessa erittäin positiivisin mielin, kertoo Olympiakomitean huippu-urheiluvastaava Toni Roponen.

Taloudellinen tuki sekä tiivis yhteistyö Olympiakomitean ja Urhean kanssa ovat olennaisia maajoukkuepurjehtijoiden tuloskyvyn kannalta. Maajoukkueella on käytössään paitsi taloudellisia resursseja myös huippuasiantuntijoita, jotka vahvistavat toimintaa kotimaassa ja ulkomailla. Asiantuntijakokonaisuus on keskitetty Urheaan ja Helsingin Olympiavalmennuskeskukseen. Lisäksi huippu-urheilun instituutin KIHU:n ja HUY:n asiantuntijat tukevat toimintaa.

Tukipäätöskoonti ja lisätietoa huippu-urheilutuista.