24.11.2020

Tervetuloa SPV:n syysliittokokoukseen!

Muistutamme, että ilmoittautuminen syysliittokokoukseen päättyy keskiviikkona 25.11.2020 klo 23.00. Jos valtakirja ei ole saapunut, olethan pikimmiten yhteydessä osoitteeseen toimisto@spv.fi, niin laitamme sen teille sähköpostitse.

Suomen Purjehdus ja Veneilyn syysliittokokous järjestetään 28. marraskuuta kello 13.00. Viralliset kokouskutsut ja valtakirjat on lähetetty seurojenne osoitteisiin. Kutsu ja muut kokousmateriaalit löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta spv.fi/liittomateriaalit (kohta Liittokokousmateriaalit > Syysliittokokous 2020).

Fyysinen kokous järjestetään Hilton Helsinki Kalastajatorpalla. Suosittelemme kuitenkin kaikkia edustajia osallistumaan kokoukseen etänä Teams-yhteyden kautta. Mahdolliset äänestykset tehdään Suuli jäsen- ja venerekisterissä sähköisellä äänestysjärjestelmällä. Äänestämiseen tarvitaan valtakirja, sekä Suuli-ID ja salasana kirjautumiseen. Allekirjoitetut valtakirjat tulee liittää pdf-, png- tai jpg/jpeg-tiedostoina ilmoittautumisen yhteydessä.

Koronatilanteen vuoksi syysliittokokoukseen osallistuvilta edellytetään ennakkoilmoittautumista 25.11.2020 klo 23.00 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/spvslk2020. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ennakkoilmoittautumisen avulla voimme varautua tarpeellisin järjestelyin ja varmistaa turvalliset olosuhteet teille osallistujille.

Tarkemmat ohjeet, sekä kokouksen Teams-linkki lähetetään kaikille edustajille ennakkoilmoittautumisen jälkeen.

Teams-yhteys aukeaa kokouspäivänä klo 12.00. Osallistujien tarkistaminen suoritetaan klo 12.00-12.45. Kokous alkaa klo 13.00. Kokouksessa käsitellään kokouskutsun esityslistan mukaisesti sääntömääräiset asiat ja muut mainitut asiakohdat.

Kokoukseen ilmoittautuneelle seurojen edustajille järjestetään testiäänestykset ennen varsinaista kokousta. Toivomme kaikkien edustajien osallistuvan testiäänestykseen, jotta voimme varmistaa kokouksen sujuvuuden mahdollisissa äänestystilanteissa.

Etäosallistuminen ja ennakkoilmoittautuminen perustuvat väliaikaiseen lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677.

Vastaamme mielellämme jo etukäteen mahdollisiin kokouksen sisältöön sekä kokouksen teknisiin järjestelyihin liittyviin kysymyksiin.

Tervetuloa mukaan!

**
Välkommen till SBF:s höstförbundsmöte!

Vi vill påminna er att anmälan till höstförbundsmötet stängs på onsdag den 25.11.2020 kl 23.00. Om fullmakten till mötet inte har kommit än via post ber vi dig vänligen kontakta toimisto@spv.fi så mejlar vi den till er.

SBF:s höstförbundsmöte hålls den 28. november kl 13.00. Vi har skickat de officiella möteskallelserna till föreningarnas postadress. Möteskallelsen och övrigt mötesmaterial finns på vår hemsida på adressen sv.spv.fi/forbundsmaterial/(Under Förbundsmaterial > Höstförbundsmöte 2020).

Det fysiska mötet ordnas på Hilton Helsingfors Fiskartorpet. Vi rekommenderar ändå att alla delegater deltar i mötet på distans via Teams-förbindelse. Eventuella omröstningar kommer att genomföras i det elektroniska röstningssystemet Suuli medlems- och båtregistret. För att kunna rösta krävs det en fullmakt samt ett Suuli-ID med lösenord för inloggning. De underskrivna fullmakterna skall bifogas som pdf-, png- eller jpg/jpeg-filer i samband med förhandsregistreringen.

På grund av coronavirussituationen måste deltagarna i höstförbundsmötet förhandsregistrera sig senast den 25 november 2020 kl. 23.00 på adressen https://www.lyyti.fi/reg/spvslk2020. Sen anmälan beaktas inte. Med hjälp av föranmälan kan vi säkerställa trygga omständigheter att hålla höstförbundsmötet och förbereda oss på bästa möjliga sätt.

Mer detaljerade instruktioner och Teams-länken till mötet skickas till alla representanter efter förhandsregistreringen.

Teams-förbindelsen öppnas på mötesdagen kl. 12.00. Kontroll av deltagarna sker kl. 12.00-12.45. Mötet börjar kl. 13.00. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden och andra övriga punkter enligt möteskallelsens dagordning.

Vi ska ordna en test omröstning till alla som är anmälda till mötet som föreningens representant innan det riktiga mötet. Vi önskar att alla representanter deltar i test omröstningen eftersom vi vill säkerställa att eventuella omröstningar kommer att genomföras smidigt på det riktiga mötet.

Distansdeltagande och förhandsregistrering grundar sig på en tillfällig lag: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200677.

Vi svarar gärna på förhand på eventuella frågor om innehållet av mötet och teknik som används i mötet.

Välkommen med!