09.04.2021

Tervetuloa SPV:n kevätliittokokoukseen! – Välkommen till SBF:s vårförbundsmöte!

Tervetuloa SPV:n kevätliittokokoukseen!

Suomen Purjehdus ja Veneilyn kevätliittokokous järjestetään 27. huhtikuuta kello 17.30 etänä ja SPV:n toimistolla Lauttasaaressa Helsingissä. Lähetimme viralliset kokouskutsut seurojenne osoitteisiin postissa keskiviikkona 31.3. Kutsu ja muut kokousmateriaalit löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta spv.fi/liittomateriaalit (Liittokokousmateriaalit > Kevätliittokokous 2021).

Koronatilanteen vuoksi kevätliittokokoukseen osallistuvilta edellytetään ennakkoilmoittautumista 23.4.2021 klo 23.00 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/SPVKLK21.

Testiäänestykset järjestetään 26.4. klo 17.00, sekä 27.4. klo 10.00. Testiäänestyksiin lähetetään linkit osallistujille ilmoittautumisten jälkeen.

Etäosallistuminen ja ennakkoilmoittautuminen perustuvat väliaikaiseen lakiin:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677.

***

Välkommen till SBF:s vårförbundsmöte!

SBF:s vårförbundsmöte hålls den 27 april kl 17.30 på distans och på SBF:s kontor i Drumsö, Helsingfors. Vi har sänt de officiella möteskalleserna pä foreningarnas address per post onsdagen 31.3. Möteskallelsen och övrigt mötesmaterial finns på våra hemsidor på adressen sv.spv.fi/forbundsmaterial/ (Förbundsmaterial > Vårförbundsmöte 2021).

På grund av coronavirussituationen förutsätts deltagarna i vårförbundsmötet förhandsregistrera sig senast den 23 april 2021 kl. 23.00 på adressen https://www.lyyti.in/SPVKLK21.

Teströstningar ordnas 26.4. kl 17.00, och 27.4. kl 10.00. Länk till teströstningarna sänds till deltagarna efter anmälan.

Distansdeltagande och förhandsregistrering grundar sig på en tillfällig lag:
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200677.