05.04.2019

Tervetuloa kevätliittokokoukseen!

Kevätliittokokous pidetään lauantaina 27. huhtikuuta 2019 Helsingin Lauttasaaressa. Kokousmateriaalit löytyvät osoitteesta spv.fi/liittomateriaalit (Liittokokousmateriaalit > Kevätliittokokous 2019). Kutsut valtakirjoineen lähetettiin jäsenseuroille 4. huhtikuuta.

Aika: lauantai 27.4.2019 kello 11.00
Paikka: Ravintola Loru, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kello 10.00 ja päättyy kello 10.45.

Tervetuloa!

**

Välkommen till vårens förbundsmöte!

Vårens förbundsmöte ordnas lördagen 27. april 2019 i Drumsö, Helsingfors. All mötesmaterial hittas på adressen sv.spv.fi/forbundsmaterial/ (Förbundsmaterial > Vårförbundsmöte 201). Inbjudan skickades direkt till alla föreningarna den 4 April.

Tidpunkt: lördag 27.4.2019 kl. 11:00
Plats: Restaurang Loru, Österviksgatan 22 B, 00210 Helsingfors

Granskningen av fullmakterna börjar på mötesplatsen kl. 10.00 och avslutas 10.45.

Välkommen!