26.08.2020

Tervetuloa kevätliittokokoukseen 8.9.2020!

Suomen Purjehdus ja Veneilyn siirretty kevätliittokokous järjestetään 8. syyskuuta kello 17.30 Poliisien kesäkodissa Helsingin Lauttasaaressa. Lähetimme viralliset kokouskutsut seurojen osoitteisiin postitse perjantaina 14. elokuuta 2020. Kutsu ja muut kokousmateriaalit löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta spv.fi/liittomateriaalit (kohta Liittokokousmateriaalit > Kevätliittokokous 2020).

Epävarmasta koronatilanteesta johtuen noudatamme varovaisuussyistä kokouksen suhteen muutamia poikkeusjärjestelyitä:

  • Kokousedustajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen 6.9. mennessä osoitteessa bit.ly/spv-kevatkokous2020. Näin voimme varautua tarpeellisin järjestelyin kokouspaikalla ja varmistaa turvalliset olosuhteet osallistujille.
  • Kokoukseen saapuva edustaja saa poikkeuksellisesti edustaa useampaa kuin säännöissämme mainittua kolmea jäsenyhdistystä. Näin ollen, erityisesti jos koronatilanne heikkenee, on suositeltavaa osallistua ja vaikuttaa edustajan kautta. Erityislain säännöksen nojalla yksi edustaja saa kuitenkin mahdollisissa äänestyksissä edustaa enintään kymmenesosaa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämänkin takia ilmoittautuminen etukäteen on tärkeää.

Aika: tiistai 8.9.2020 kello 17.30 (Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kello 16.30 ja päättyy kello 17.15.)
Paikka: Poliisien kesäkoti, Kyyluodontie, 00200 Helsinki

***

Välkommen till SBF:s vårförbundsmöte den 8. september 2020!

SBF:s framflyttade vårförbundsmöte hålls den 8. september kl 17.30 på Poliisien kesäkoti i Helsingfors, Drumsö. Vi har sänt de officiella möteskalleserna pä foreningarnas address per post fredagen den 14 augusti. Möteskallelsen och övrigt mötesmaterial finns på vår hemsidor på adressen sv.spv.fi/forbundsmaterial/(Under Förbundsmaterial > Vårförbundsmöte 2020).

På grund av det osäkra coronaläget följer vi av säkerhetsskäl följande undantagsarrangemang:

  • Mötesdeltagare bör förhandsmeddela sitt deltagande senast 6.9. på adressen bit.ly/spv-kevatkokous2020. På så sätt kan vi på förhand göra erforderliga arrangemang på mötesplatsen för att säkra läget för mötesdeltagarna.
  • Mötesdeltagare kan undantagsvis representera flere föreningar än stadgarna stipulerar. På så sätt kan och rekommenderas, om coronaläget blir sämre, att föreningarna representaras av en representant. Enligt undantagslagen kan en representant representera högst 10% av de i mötet närvarande rösterna.På grund av detta är förhandsanmälan om deltagande viktigt.

Tidpunkt: tisdag 8.9.2020 kl. 17.30 (Granskningen av fullmakterna börjar på mötesplatsen kl. 16.30 och avslutas 17.15.)
Plats: Poliisien kesäkoti, Ormkubbsvägen, 00200 Helsingfors