VENEILY- & PURJEHDUSKURSSIT

SPV:n kouluttajat tarjoavat seuroissa seuraavia kursseja

Kurssien ajankohdat ja kestot riippuvat seurasta. Kursseille otetaan usein myös seurojen ulkopuolisia veneilijöitä, ja kouluttajat voivat tarvittaessa arvioida osaamisesi tason ohjatakseen sinut sopivaan koulutukseen.

Jos olet kiinnostunut kehittämään veneilyosaamistasi, sinun kannattaa tutustua lähialueesi veneseuran koulutustarjontaan. Etsi lähin veneseura.

Veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi opastaa veneen käsittelyyn niin laitureissa kuin väylilläkin. Kurssilla opetetaan keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen että navigoinnin osalta, joita tarvitaan suojaisilla vesillä ja ulkosaaristossa liikkumiseen. Kurssilla opitaan myös veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin liittyviä asioita. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen.

Veneilijäkurssin suorittaneella on oikeus käyttää Veneilijän pätevyysviiriä.

Purjehtijakurssi on veneilijäkurssin suorittaneille jatkokurssi, missä keskitytään purjehduksen perusteiden hallintaan teoriassa ja käytännössä. Kerhon kouluttajat voivat järjestää kurssin jäsenistölle sopivina jaksoina – yhtenä kokonaisuutena tai jaettuna pienempiin jaksoihin. Tutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään veneilijän viiriä.

Venepäällikkökurssi on suunnattu vastaamaan vaatimuksia, joiden hallinta oikeuttaa hakemaan Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on suoritettu veneilijäkurssi sekä vähintään kahden vuoden veneilykokemus tai muutoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Päällikkökurssiin sisältyy jo vuorovesi- ja ulkomaanveneilyn kurssin osuus. Kurssi kattaa paitsi käytännön taitojen harjoittelua, myös ulkomerellä ja kansainvälisillä vesillä tarvittavan teoria- ja sääntötuntemuksen. Kurssilla korostetaan erityisesti venepäällikön vastuiden ymmärtämistä.

Venepäällikkökurssin suorittaneella on oikeus käyttää siitä kertovaa pätevyysviiriä.

CEVNI-kurssin ja -tutkinnon tavoitteena on omaksua Euroopan sisävesisäännöstö, joka on edellytyksenä oikeudelle veneillä sisävesillä niissä Euroopan maissa, joiden sisävesisääntö perustuu CEVNIin. Kurssi on Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi/Merenkulku) hyväksymä. CEVNI-todistus myönnetään hyväksytysti läpäistystä kokeesta, ja se oikeuttaa sisävesipätevyyttä osoittavaan ”I” (Intèrieure) -merkintään Kansainvälisessä huviveneenkuljettajankirjassa.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on kussakin maassa paikallisen viranomaisen myöntämä lupakirja, joka oikeuttaa kuljettamaan vapaa-ajanvenettä kansainvälisillä vesialueilla. Suomessa viranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi.

Voit hakea kyseisen lupakirjan helposti SPV:n jäsenenä, kun täytät osaamisvaatimukset tai olet suorittanut venepäällikkökurssin hyväksytysti. Trafi perii pätevyyskirjasta maksun. SPV:n palvelu on maksuton jäsenetu.

Hae pätevyyttä tällä lomakkeella. Seurasi kouluttaja voi kirjoittaa sinulle myös taitotodistuksen hakemuksen liitteeksi. Taitotodistusta tarvitset, jos haluat lupakirjan ilman kurssisuoritusta. Teoriaosaamisen voit tenttiä seurassasi milloin tahansa. Sovi aika seurasi kouluttajan kanssa. Tentit tilataan SPV:ltä.

Hakemukseen liitetään:

  • Yksi valokuva
  • Kopio ajokortista tai lääkärintodistus
  • Todistukset osaamisestasi

Hakemus lähetetään liitteineen allekirjoitettuna kirjepostissa toimistolle:

Suomen Purjehdus ja Veneily / Koulutus
Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki

Tiesitkö, että suorittamalla SPV:n veneilijäkurssin tai vähintään vastaavan tasoisen koulutuksen, saat 10 prosentin alennuksen Ifin venevakuutukseen.
Lue lisää veneilykurssiedusta.