VENEILIJÄ JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöystävällinen veneilijä

Saaristo- ja järviluonto ovat herkkiä ja haavoittuvia. Jokainen veneilijä voi tehdä oman osansa, jotta veneilystä jäisi luontoon mahdollisimman vähän jälkiä. Veneilijöiden tekemät ratkaisut vesiympäristön suojelemiseksi ovat tärkeitä: ei ole yhdentekevää, minne käymäläjätteet ja muut jätteet päätyvät, miten veneen huollot suoritetaan ja miten vesillä liikutaan.

Katso SPV:n suositukset ympäristöystävälliseen veneilyyn täältä:

SPV ja Lassila & Tikanoja auttavat seuroja kierrättämään vastuullisesti ja uudistuneen lain mukaisesti

Me veneilijät arvostamme tunnetusti puhdasta ympäristöä ja vastuullisuutta. Haluamme vaalia Suomen ainutlaatuista meriluontoa sekä järvivesiä myös tuleville sukupolville. Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) ja kiertotalouden asiantuntija Lassila & Tikanoja (L&T) ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tarkoituksena on tarjota ratkaisuja ja apua seuroille lain vaatimusten mukaisen jätehuollon järjestämiseksi.

Satamatoimintojen ympäristövastuullisuudesta merkittävä osa liittyy jätehuollon järjestämiseen. Tämä kävi ilmi myös SPV:n viime kesänä veneilijöille teettämässä laajassa kyselyssä – veneilijät toivovat satamilta parempaa jätehuoltoa ja lajittelumahdollisuuksia. Heinäkuussa 2021 uudistettu merenkulun ympäristönsuojelulaki säätelee satamien jätehuoltoa. Uudistettu laki astuu siirtymäajan jälkeen voimaan 1.5.2022. Nyt on oikea aika tarkistaa, että satamasi jätehuolto vastaa uuden lain vaatimuksiin.

Mitä lakimuutos tarkoittaa seuroille?

Lain tarkoituksena on vähentää Itämeren ja Suomen sisävesien roskaantumista sekä muovin ja ravinteiden päätymistä vesistöihin. Suurimmat muutokset kohdistuvat yli 25-paikkaisiin venesatamiin. Käytännössä yhä useamman sataman tulee tarjota veneilijöille jätelajittelupiste ja järjestää erilliskeräys myös vaaralliselle jätteelle. 

  • Jatkossa myös pienissä, vähintään 25-paikkaisissa, huvivenesatamissa on otettava vastaan alusten käymälävedet sekä kiinteät jätteet.
  • Monia satamia edellytetään myös ottamaan vastaan veneilijöiden vaaralliset jätteet eli käytännössä on järjestettävä lukittu ja valumasuojattu tila vaarallisille jätteille.
  • Uudistunut laki velvoittaa satamia laatimaan jätehuoltosuunnitelman. Satamien tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma hyväksyttäväksi paikalliselle viranomaiselle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lassila & Tikanojalta tarvittavat palvelut satamien jätehuoltoon

SPV:n ja L&T:n yhdisti halu auttaa satamien jätehuoltoa vastaamaan lakimuutoksen vaatimuksia. SPV haluaa olla mukana kattojärjestönä tukemassa veneseuroja ja satamia muutoksen matkalla. Kiertotalouden käytännön tekijä ja jätehuollon asiantuntija L&T oli puolestaan luonteva kumppani, jonka kanssa lähteä ratkomaan lakimuutoksen myötä satamiin kohdistuvaa haastetta.

L&T keskittyy käytännön tekemiseen ja kiertotalouden toteuttamiseen satama kerrallaan. Käytännössä voitte pyytää L&T:ltä satamaanne räätälöidyn tarjouksen:

  • L&T:ltä saa kattavat jätehuollon palvelut räätälöitynä seuranne satamaan.
  • Voitte vuokrata kätevän lukitun ja valumasuojatun minikontin, jos satamassanne ei ole valmista lukittua ja valumasuojattua tilaa vaarallisille jätteille.
  • L&T tarjoaa satamille tukea myös jätehuoltosuunnitelman laatimisessa.

Tarkempia tietoja siitä, mitä muutokset tarkoittavat seuranne satamiin löydätte täältä. Jätehuollon voi myös päivittää vastaamaan lain muutoksia soittamalla L&T:n asiantuntijalle 010 636 6520 (arkisin 8-16, puhelun hintatiedot täällä).

PSS ry:n linkit ja vinkit veneilijän ympäristöasioihin

Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhteistyökumppani Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) tarjoaa kattavia ympäristövinkkejä veneilijälle. PSS ry kerää ja jakaa muun muassa ajankohtaista tietoa pohjamaaleista, rehevöitymisen välttämisestä ja roskaantumisen estämisestä.

SPV suosittelee satamien ympäristöohjelmaa jäsenseuroille, jäseniä kannustetaan liittymään yhdistyksen henkilöjäseniksi ja lajittelemaan jätteet paremmin ja vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn kotisatamissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota seurojen kotisatamissa.

Suomessa käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin vuonna 2005. Kaikissa veneissä, joissa on vesi-wc, on oltava myös imutyhjennysjärjestelmä. Tyhjennä septitankki aina imutyhjennysasemaan. Näin käymäläjäte päätyy jätevedenpuhdistamoihin eikä suoraan luontoon vesistöjä rehevöittämään. Huom! Älä tyhjennä septi-imurilla pilssivesiä!

Tilaa Eroon näkistä ilman myrkkymaalia -opas

Tukesin uudessa, hyödyllisessä oppaassa Eroon näkistä ilman myrkkymaalia kerrotaan myrkkymaaleista, myrkkymaalien käyttäjiä koskevista velvoitteista ja vastuista ja esitellään vaihtoehtoisia menetelmiä myrkkymaalaukselle. Oppaasta löytyy monta hyvää syytä sille, miksi myrkkymaalien käytöstä kannattaa luopua. Seurat voivat tilata opasta seuran ja jäsenten käyttöön maksuttomasti suoraan Tukesin ylitarkastaja Oskari Hanniseltä: oskari.hanninen(at)tukes.fi. Liitä sähköpostiviestiin mukaan tilausmäärä ja postitusosoite.

Lisätietoja ja vinkkejä löydät myös Nautic-lehdestä 2/2021 sivuilta 50–55.

Merirokko – veneilijöiden suuri harmi. Näin voit välttää myrkkymaalit.

Katso vinkit vastuulliseen matkaveneilyyn ja veneen huoltoon.

Jouko Lindgrenin telakan ympäristöystävällinen veneenpohjan pesu

Pohjanpesu on hyvä vaihtoehto myrkkymaaleille.