VENEILIJÄ JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöystävällinen veneilijä

Saaristo- ja järviluonto ovat herkkiä ja haavoittuvia. Jokainen veneilijä voi tehdä oman osansa, jotta veneilystä jäisi luontoon mahdollisimman vähän jälkiä. Huviveneilyn ympäristövaikutukset ovat toki marginaalisia, kun niitä verrataan teollisuuden, maatalouden tai yhdyskuntien vaikutuksiin. Veneily kuitenkin keskittyy ajallisesti muutamiin viikkoihin ja paikallisesti valmiille väylille ja satamiin, jolloin erityisesti pistevaikutukset voivat olla merkittäviä.

Veneilijöiden tekemät ratkaisut vesiympäristön suojelemiseksi ovat tärkeitä: ei ole yhdentekevää, minne käymäläjätteet ja muut jätteet päätyvät, miten veneen huollot suoritetaan ja miten vesillä liikutaan. Tiedätkö esimerkiksi, miten vanha vene hävitetään? Lue täältä.

Liikutaan luonnossa sen omilla ehdoilla ja vältetään vesistöjen turhaa kuormittamista!

Suosittelemme, että veneiden pohjia ei turhaan maalata. Hangossa on PSS ry:n hankkima uusi veneiden pohjapesuri. ”Pohjapesuri antaa vaihtoehdon myrkkymaaleille. Hangon pohjapesuri on merkiltään Drive-in Boatwash™ BIGWASH-16 WIDE, joka soveltuu jopa 16 metriä pitkille moottoriveneille ja purjeveneille, joiden syväys on max 2,4 metriä. Pohjapesuria tuo maahan Marina Networking Oy, ja sen valmistaja on ruotsalainen RentUnder Ab. Sen kokeilumahdollisuuden seuraavan kahden kauden ajan on rahoittanut Weisell-säätiö, ja sitä operoi ST1 Hanko Itäsatama.”

Katso video pesurin toiminnasta.

Veneilijän ekoteko

SPV ja Pidä Saaristo Siistinä ry haastavat seurat ja niiden jäsenet veneilemään entistä vastuullisemmin. Jo pienillä muutoksilla seura voi vaikuttaa suuresti siihen, millaisen jäljen oma satama jättää luontoon, miten se viestii jäsenilleen ympäristöasioista ja miten sen jäsenistö kantaa vastuunsa yhteisen luontomme puhtaudesta. Lue lisää Veneilijän ekoteosta >

Eroon näkistä ilman myrkkymaalia -opas – tilaa seurasi käyttöön

Tukesin uudessa, hyödyllisessä oppaassa Eroon näkistä ilman myrkkymaalia kerrotaan myrkkymaaleista, myrkkymaalien käyttäjiä koskevista velvoitteista ja vastuista ja esitellään vaihtoehtoisia menetelmiä myrkkymaalaukselle. Oppaasta löytyy monta hyvää syytä sille, miksi myrkkymaalien käytöstä kannattaa luopua.

Seura voi tilata paperista opasta seuran ja jäsenten käyttöön maksuttomasti suoraan Tukesin ylitarkastaja Oskari Hänniseltä: oskari.hanninen(at)tukes.fi. Liitä sähköpostiviestiin mukaan tilausmäärä ja postitusosoite.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n ympäristövinkit

Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhteistyökumppani Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) tarjoaa kattavia ympäristövinkkejä veneilijälle. PSS kerää ja jakaa muun muassa ajankohtaista tietoa pohjamaaleista, rehevöitymisen välttämisestä ja roskaantumisen estämisestä.

SPV suosittelee satamien ympäristöohjelmaa jäsenseuroille, jäseniä kannustetaan liittymään yhdistyksen henkilöjäseniksi ja lajittelemaan jätteet paremmin ja vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn kotisatamissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota seurojen kotisatamissa.

Lue lisää: pidasaaristosiistina.fi

Imutyhjennys

Suomessa käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin vuonna 2005. Kaikissa veneissä, joissa on vesi-wc, on oltava myös imutyhjennysjärjestelmä. Tyhjennä septitankki aina imutyhjennysasemaan. Näin käymäläjäte päätyy jätevedenpuhdistamoihin eikä suoraan luontoon vesistöjä rehevöittämään. Huom! Älä tyhjennä septi-imurilla pilssivesiä!

Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää verkkosivuillaan listaa imutyhjennyspaikoista. Lista perustuu satamien omiin ilmoituksiin.

PSS ry:n linkit ja vinkit veneilijän ympäristöasioihin:

Liity Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäseneksi: pidasaaristosiistina.fi/liity_jaseneksi

PSS ry:n vinkkivideoista saat hyödyllisiä käytännön ohjeita ympäristöystävällisempään veneilyyn. Katso videot: pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/katso_vinkkivideot!

Mitä pohjastasi irtoaa – veneiden pohjapesupaikan ympäristöhyötyjen selvitys -raportti: pidasaaristosiistina.fi/files/1963/Pida_Saaristo_Siistina_-_Mita_pohjastasi_irtoaa.pdf

Askeleet myrkyttömään veneilyyn:
pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/myrkyton_vesilla_liikkuminen

Muovinen meremme -dokumentti: pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/muovinen_meremme_-lyhytdokumentti

Rocco-palvelu (vain Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäsenille!): pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/rocco-palvelu

Siisti Biitsi -kampanja: siistibiitsi.fi

Roope-satamat: pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/roope-satamaohjelma/roope-satamat

Blastic-projekti (tietoa meren roskaantumisesta ja muovista meressä): blastic.eu/

Yleisesti ympäristötietoa: pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa

Tietoa Roope-palveluista: pidasaaristosiistina.fi/roope-palvelut