VENEILIJÄ JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöystävällinen veneilijä

Saaristo- ja järviluonto ovat herkkiä ja haavoittuvia. Jokainen veneilijä voi tehdä oman osansa, jotta veneilystä jäisi luontoon mahdollisimman vähän jälkiä. Veneilijöiden tekemät ratkaisut vesiympäristön suojelemiseksi ovat tärkeitä: ei ole yhdentekevää, minne käymäläjätteet ja muut jätteet päätyvät, miten veneen huollot suoritetaan ja miten vesillä liikutaan.

Merirokko – veneilijöiden suuri harmi. Näin voit välttää myrkkymaalit.

Katso vinkit vastuulliseen matkaveneilyyn ja veneen huoltoon.

Tilaa Eroon näkistä ilman myrkkymaalia -opas

Tukesin uudessa, hyödyllisessä oppaassa Eroon näkistä ilman myrkkymaalia kerrotaan myrkkymaaleista, myrkkymaalien käyttäjiä koskevista velvoitteista ja vastuista ja esitellään vaihtoehtoisia menetelmiä myrkkymaalaukselle. Oppaasta löytyy monta hyvää syytä sille, miksi myrkkymaalien käytöstä kannattaa luopua. Seurat voivat tilata opasta seuran ja jäsenten käyttöön maksuttomasti suoraan Tukesin ylitarkastaja Oskari Hänniseltä: oskari.hanninen(at)tukes.fi. Liitä sähköpostiviestiin mukaan tilausmäärä ja postitusosoite.

Lisätietoja ja vinkkejä löydät myös Nautic-lehdestä 2/2021 sivuilta 50–55.

Jouko Lindgrenin telakan ympäristöystävällinen veneenpohjan pesu

Pohjanpesu on hyvä vaihtoehto myrkkymaaleille.

PSS ry:n linkit ja vinkit veneilijän ympäristöasioihin

Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhteistyökumppani Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) tarjoaa kattavia ympäristövinkkejä veneilijälle. PSS kerää ja jakaa muun muassa ajankohtaista tietoa pohjamaaleista, rehevöitymisen välttämisestä ja roskaantumisen estämisestä.

SPV suosittelee satamien ympäristöohjelmaa jäsenseuroille, jäseniä kannustetaan liittymään yhdistyksen henkilöjäseniksi ja lajittelemaan jätteet paremmin ja vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn kotisatamissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota seurojen kotisatamissa.

Suomessa käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin vuonna 2005. Kaikissa veneissä, joissa on vesi-wc, on oltava myös imutyhjennysjärjestelmä. Tyhjennä septitankki aina imutyhjennysasemaan. Näin käymäläjäte päätyy jätevedenpuhdistamoihin eikä suoraan luontoon vesistöjä rehevöittämään. Huom! Älä tyhjennä septi-imurilla pilssivesiä!