VAMMAISPURJEHDUS

Hei sinä! Haluaisitko lähteä purjehtimaan ohjaajien kanssa? Opastamme sinua mieluusti – taito kasvaa purjehtiessa.

Tai haluaisitko mukaasi innokkaan vammaispurjehtijan? Avustajia tarvitaan aina.

Purjehdus on laji, joka sopii kaikille, niin liikunta- aisti- kuin kehitysvammaisillekin, kunhan vain löytää oikean veneluokan ja oikean tavan harrastaa lajia.

Vammaispurjehduksen aloittaminen

Vammaispurjehduksessa on mukana aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisia. Voit harrastaa lajia kolmella eri tavalla: elämyspurjehtien, partnerin kanssa tai omatoimisesti.

Elämyspurjehdus
Elämyspurjehduksen tavoitteena on saada iloinen ja nautinnollinen kokemus vesillä liikkumiseen. Elämyspurjehdus voi olla tavoitteiltaan riittävä taso monelle vesillä liikkujalle.
Purjehtija on kokeneen ohjaajan kanssa purjehtimassa tutustuen veneeseen ja välineisiin, veneessä liikkumisen sääntöihin, veneen liikkeeseen ja vesillä oloon. Elämyspurjehdukseen saadaan opetuksellisia tavoitteita antamalla purjehtijalle pieniä tehtäviä suoritettavaksi. Purjehtijaa tuetaan, rohkaistaan ja kannustetaan tekemään itse. Ohjeet annetaan selkeästi ja ymmärrettävästi. Purjehdukseen liittyvä ”lajislangi” on haasteellista ja oppiminen voi olla hidasta.

Pienet tehtävät veneessä voivat olla esimerkiksi:
– skuutin kiristäminen (purjeiden säätöä)
– osa-aikaista ohjaamista
– kallistamista
– paikan vaihtoa

Partneripurjehdus
Partneripurjehduksen tavoitteena on edetä opetuksessa kohti itsenäisen purjehtimisen taitoja. Joillekin purjehtijoille partneripurjehdus voi tarjota taidollisesti riittävästi haasteita ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuden. Partneripurjehduksessa ohjaajaa, avustajaa ja kouluttajaa kutsutaan partneriksi.
Partnerin lisäksi veneessä voi olla yksi tai useampia purjehtijoita, jotka purjehtivat ”tiiminä” kohti sovittua suuntaa. Opetus etenee normaalin purjehdusopetuksen tapaan. Lisäksi partnerin tulee kiinnittää huomiota ohjeiden annon selkeyteen ja purjehtijan/purjehtijoiden liikkumiskyvyn rajoitteisiin. Harjoitteet paloitellaan pieniksi osiksi ja toistoja lisäämällä huomioiden mahdolliset apuvälineet.

Partneripurjehduksessa vene tulee olla hyvin hallittava ja ohjaajan toiminta, kuten liikkuminen, säätäminen, avustaminen ja kommunikointi on ratkaisevaa opetuksen onnistumiselle. Partneripurjehduksessa partnerin ja purjehtijan roolit ja tehtävät voivat vaihdella tilanteen mukaan. Purjehtijan taitojen kehittyessä voidaan antaa yhä vaativampia tehtäviä. Parhaimmillaan partnerin ja purjehtijan yhteispeli on kuin kenen tahansa parin tai venekunnan purjehdus.

Vammaiskilpapurjehduksessa liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset purjehtijat kilpailevat veneluokissa, joissa voidaan käyttää partnereita.

Omatoiminen purjehdus
Omatoimisen purjehduksen tavoitteena on purjehtia itsenäisesti. Se asettaa haasteita mm. purjehdusseuran tiloille, laiturirakennelmille, veneeseen pääsyyn, rantautumiseen ja käytössä oleville venetyypeille. Omatoiminen purjehdus vaatii turvallisuusseikkojen huomioimista ja purjehduksen perusteiden hyvää hallintaa. Miettimällä tarkoituksenmukaisin veneluokka, saadaan purjehtijan taidot ja kyvyt optimoitua. Tarvittaessa veneeseen voidaan tehdä muutostöitä liikkumisen helpottamiseksi.

Vammaiskilpapurjehduksessa kilpaillaan myös yksilöveneluokissa.

Seurat, jotka tarjoavat vammaispurjehdustoimintaa:

EPS, Espoo
TPS, Turku
HSK, Helsinki
ESF, Espoo
NPS, Naantali
TaPS/N, Tampere

SPV:n vammaispurjehdusjaos järjestää tapahtumia sekä kouluttaa avustajia seuroihin. Lisätietoja: Jussi Heikkilä ja Mika Hollo (mika.hollo@spv.fi)

Lisää vammaispurjehduksesta: www.facebook.com/vammaispurjehdus/ ja www.vammaisurheilu.fi/liikunta-ja-urheilu/lajit/purjehdus