VALMENTAJAKOULUTUS

VALMENTAJAKOULUTUKSET

Koulutuksen sisältö perustuu suomalaisen valmennusasiantuntijatyöryhmän laatimaan Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet -oppisisältöön, lajiliiton ammattivalmentajien ja muiden erityisasiantuntijoiden osaamiselle sekä soveltuvin osin lajiliiton tekemään lajianalyysiin. Lajianalyysin perusteella tehtyjä valmennuksellisia painotuksia ja oppeja pyritään valmentajakoulutuksen kautta jalkauttamaan lajin parissa työskenteleville valmentajille. Valmentajakoulutuksen keskeisin tavoitehan on valmennuksellisen laadun kokonaisvaltainen kehittäminen.

 

Valmentajakoulutustasoja on kolme: VOK 1, VOK 2 ja VOK 3. Ykköstason koulutus pyritään järjestämään vuosittain, kakkos- ja kolmostason koulutus järjestetään kerran per olympiadi. Alla löydät yhteenvedon koulutusten sisällöstä pääpiirteittäin.

Tutustu valmentajan polkuun tästä.

Valmentajakoulutuksen rakenteista voit lukea täältä.

PURJEHDUSVALMENTAJAN KOULUTUS, TASO I

Valmentajakoulutuksen I-taso, kouluttaa seuroille valmentajia, jotka pystyvät antamaan perusvalmennusta aloitteleville ja hieman kokeneemmille kilpapurjehtijoille pienryhmissä, henkilökohtaisesti ja luokkakohtaisesti.

Aluejärjestöjen Valmentaja I-tason peruskoulutukset ovat pohjana SPV:n lajikoulutuksille

Koulutuksesta tehdään opintosuunnitelma, johon sisältyy:

VOK I-tason peruskoulutus 50 h (liikunnan aluejärjestöjen koulutusohjelma)

Lajitapatumat ja koulutukset (joiden aikana tehdään myös koulutuksellisia opetuksia):
– 1 lajiteoriajakso
– lajivalmennustyötä käytännössä 20 h nimetyn mentorin tukemana/ alaisuudessa
– 30 h itseopiskelua ja oppimistehtävät
– pätevyyskontrolli

Kurssin sisältö
– valmennuksen yleiset perusteet
– kilpapurjehdusvalmennuksen perusteet kevytveneille
– yksittäisen harjoituksen suunnittelu

Edellytykset
– oma kilpapurjehduskokemus
– Suomen Purjehdus ja Veneilyn ohjaajan jatkokurssi tai vastaavat tiedot/taidot
– vähintään 18 vuoden ikä (kurssin voi aloittaa 16-17 v.)

Toteutus käytännössä

Valmentamisen perusteet opitaan osallistumalla alueellisen liikuntajärjestön koulutuskokonaisuuteen VOK 1. Koulutuksen tavoitteena on luoda valmentajalle perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutuskokonaisuuden kesto on yhteensä 50 tuntia.

Lajiosaamisen kehittäminen toteutetaan ensisijaisesti käytännön valmennustyön ja valmennustilanteiden ohessa mentorin tukemana. Seuran valmennuspäällikkö (VAT tai vastaavan koulutuksen käynyt valmentaja) toimii mentorina. Mikäli seuralla ei ole mentorointiin soveltuvaa henkilöä, mentorointi toteutetaan siten, että valmentaja osallistuu lajiliiton tai luokkaliiton lajiharjoitusleirille apuohjaajana. Lajiliiton ammattivalmentajat toimivat näissä mentoreina.

Lajiosaamisen kehittämisen kokonaisuus koostuu yhteensä 20 tunnin lajiharjoitusvalmentamisen toteuttamisesta yhdessä mentorin kanssa sekä yhteensä 16 tunnin lajiteoriaopetukseen osallistumisesta ja oppimistehtävien suorittamisesta. Lajiteoriaopetuksen järjestää lajiliitto.

Valmentajan pätevyyskontrolli suoritetaan lajiliiton järjestämän syyslomaleirin yhteydessä. Valmentajakokelaalla on velvollisuus osallistua leirille valmentajana. Leirin aikana valmentajan työskentelyä havainnoidaan lajiliiton edustajan toimesta. Kun valmentajakokelas on suorittanut leirin hyväksytysti ja muut koulutuskokonaisuudet valmentajalle myönnetään pätevyystodistus koulutuksen suorittamisesta.

Valmennukselliset perusteet 50 h

Lajiosaamisen kehittäminen 36 h + oppimistehtävät ja itseopiskelu 30 h

Pätevyyskontrolli 16 h

Tutustua syksyn ja talven 2016/2017 VOK-superviikonloppuihin täältä.

PURJEHDUSVALMENTAJAN JATKOKOULUTUS, TASO II

Kohderyhmänä purjehdusvalmentajat ja kilpaurheilijat.

Koulutuksen tavoitteet
•      Tason II valmentaja hallitsee ja osaa opettaa lajitekniikkaa ja –taktiikkaa useammassa luokassa
•      Valmentaja hallitsee koko vuoden harjoittelun suunnittelun, toteutuksen ja seurannan
•      Valmentaja ymmärtää urheilijan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen vaikuttavat asiat
•      Valmentaja syventää pedagogista osaamistaan ja kokonaiskuvaa urheiluvalmennuksesta

Koulutuksen laajuus
•      76 h lähiopetusta / 4 lähijaksoa
•      100 h itseopiskelua / oppimistehtävät ja käytännön moduulit
•      16 h aluetuomarikurssi

Edellytykset
•      Valmentaja taso I koulutuksen suorittaminen ja urheilijoita tavoitteellisessa valmennuksessa
•      Urheilijalle koulutus antaa valmiuksia oman valmentautumisen kehittämiseen

Toteutus käytännössä

Oppimistavoitteiden mukaiset yleiset valmennukselliset kokonaisuudet käydään läpi lajiliiton järjestämien lähijaksojen aikana. Koulutuksen tavoitteena on syventää valmentajan ymmärrystä ja tietämystä edelleen ensimmäisen tason koulutuksen aikana opittuun liittyen.

Lajiosaamisen kehittäminen toteutetaan ensisijaisesti käytännön valmennustyön ja valmennustilanteiden ohessa mentorin tukemana. Mentorointi toteutetaan siten, että valmentaja osallistuu lajiliiton lajiharjoitus- ja oheisharjoitusleirille valmentajana. Lajiliiton ammattivalmentajat toimivat näissä mentoreina.

Lajiosaamisen kehittämisen tueksi koulutus pitää sisällään yhden lajiteoriaviikonlopun (16 h), jonka aikana venevauhdin ja taktisen osaamisen kehittämistä käsitellään. Sääntöosaamisen osalta koulutettavan on suoritettava lajiliiton järjestämä aluetuomarikurssi.

Valmentajan pätevyyskontrolli suoritetaan lajiliiton järjestämien leirien yhteydessä. Koulutettavalla on velvollisuus osallistua leireille valmentajana. Leirin aikana valmentajan työskentelyä havannoidaan lajiliiton edustajan toimesta. Lisäksi koulutettavan on suoritettava aluetuomarikurssi ja loppukoe hyväksytysti. Kun koulutettava on suorittanut leirit ja muut koulutuskokonaisuudet hyväksytysti valmentajalle myönnetään pätevyystodistus koulutuksen suorittamisesta.

Valmennukselliset perusteet 60 h + oheisharjoitusleiri 20 h

Lajiosaamisen kehittämisen teoria 16h + lajiharjoitusleiri 20 h

Aluetuomarikurssi 16h

Oppimistehtävät ja itseopiskelu 30 h

PURJEHDUSVALMENTAJAN LAJITUTKINTO, TASO III

Kohderyhmänä purjehduksen ammattivalmentajat ja sellaiseksi tähtäävät valmentajat. Koulutus sopii hyvin suoritettavaksi VAT koulutuksen syventävänä lajiosana.

Koulutuksen tavoitteet
•      Tason III valmentaja hallitsee lajitekniikat ja – teorian ja osaa kehittää näitä prosessina
•      Valmentaja hallitsee pidemmän aikavälin harjoittelun suunnittelun, toteutuksen ja seurannan
•      Valmentaja osaa kehittää itseään ja valmennettaviaan pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti

Edellytykset
•      Valmentajan jatkokoulutuksen (taso II) suorittaminen
•      Vähintään 3 vuoden käytännön kokemus ja aktiivinen valmennustoiminta

Koulutuksen muoto ja sisällöt päätetään koulutettavien henkilökohtaisten kehityskohteiden perusteella. Opiskelu suoritetaan mahdollisimman pitkälle valmentajan omassa valmennusympäristössä. Koulutukseen kuuluu myös syventäviä lajiteoria osuuksia ja mentorointiohjelma.
Koulutus järjestetään 2017-2018 aikana. Koulutuksen on moduulimuotoinen (200 h) ja kesto 1,5 vuotta. Kouluttajina toimivat lajiliiton ja maajoukkueen valmentajat sekä erikoisalojen asiantuntijat.