URHEILUAKATEMIOIDEN TOIMINTA

Olympiakomitean koordinoimat urheiluakatemiat ovat verkostoja, joiden päätehtävänä on auttaa urheilijoita urheilun ja opiskelun yhdistämisessä. Akatemioiden toinen tehtävä on päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja kolmas urheilijoiden tukipalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen. Akatemiat tarjoavat urheilijoilleen palveluita urheilijan tasoluokituksen mukaan. Urheiluakatemiaan voi kuulua, vaikka ei parhaillaan opiskelisikaan. Akatemiatoiminta alkoi toisen asteen oppilaitoksista ja yliopistoista, mutta on nyt laajentunut osittain myös yläkoulutasolle. SPV tekee yhteistyötä tällä hetkellä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean kanssa. Lisätietoja urheiluakatemioista ja niihin hakemisesta löydät akatemioiden nettisivuilta sekä Olympiakomitean nettisivuilta.

Urhea

Purjehdus on yksi Urhean eli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian painopistelajeista. Tämä konkretisoituu monin tavoin, muun muassa maajoukkuepurjehtijoiden fysiikkavalmennuksen kautta sekä toisen asteen urheilijoiden päivittäisharjoittelun kautta. Lisätietoa tästä valmennuksen sivuilta. Urhean urheilijalistat löytyvät täältä. Urheilijoiden tukipalveluista löydät tietoa täältä. Tukipalvelut ovat urheilijoiden käytössä joko maksutta tai erikseen mainitulla korvauksella.