SUOSITUKSET KORONA-AJALLE

Seuraa alueellisia koronavirussuosituksia

Suomen Purjehdus ja Veneily suosittelee seuroja ylläpitämään harrastustoimintaa vastuullisesti ja alueellinen koronavirustilanne aktiivisesti huomioiden. Seurojen vastuulla on seurata oman kuntansa suosituksia alla olevien linkkien kautta.

Lisätietoa ja ajantasaiset ohjeistukset, suositukset ja määräykset koronavirusepidemiasta Olympiakomitean, ValtioneuvostonTHL:n ja AVI:n sivuilla.

Olympiakomitean suositukset lajien toimintaan:

Suositukset (voimassa toistaiseksi) terveysturvalliseen toimintaan koronaepidemian kaikissa vaiheissa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe):

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 • Yli 12-vuotiaat (vuonna 2008 syntyneet ja vanhemmat) käyttävät kasvomaskia harjoittelun ulkopuolella. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 • Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia harrastustoiminnan aikana.
 • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
 • Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö on hyvin rajattua.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.
 • Hallitus ja Olympiakomitea suosittelevat välttämään tarpeetonta matkustamista kaikkialle muualle paitsi niihin maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Olympiakomitea on määrittänyt, että muiden maiden osalta matkustamisen tulee rajoittua välttämättömään ammattiurheiluun liittyvään toimintaan. (Valtioneuvosto; Olympiakomitea)

Lue lisää:

Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset
Olympiakomitea: Koronavirustilanteen vaikutukset urheiluun

Mikäli et löytänyt etsimääsi tietoa ylläolevista linkeistä, ota yhteyttä Laura Santalaan (junioritoiminta), Vili Kaijansinkkoon (huippukilpapurjehdus) tai Mikaela Dunderfeltiin (kilpaveneily). Löydät yhteystiedot täältä.

Klikkaamalla kuvia saat tulostusvalmiit tiedostot esimerkiksi satamanne ilmoitustaululle.

 

Katsastuksien tekeminen koronarajoitusten aikana keväällä 2021

Toimivaltaisten viranomaisten antamia kansallisia tai alueellisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia noudatetaan aina myös katsastustilanteissa.. Jos edellä mainittujen puitteissa on ylipäänsä mahdollista suorittaa katsastuksia, toimitaan seuraavasti.

 • Katsastuksia ei järjestetä yhteistilaisuuksina, vaan veneilijä ja katsastaja sopivat katsastusajan kahdenvälisesti seuran järjestämällä menettelytavalla niin, että katsastustilaisuuteen osallistuu mahdollisimman vähän henkilöitä, mieluiten vain katsastaja ja veneilijä.
 • Katsastustilanteeseen ei kukaan osallistu oireisena.
 • Kaikissa katsastustilanteissa kaikki osallistujat käyttävät kasvomaskia, huolehtivat käsihygieniasta ja pitävät suositeltuja etäisyyksiä.
 • Tavoitellaan sitä, etteivät veneilijä ja katsastaja ole samassa tilassa yhtä aikaa ollenkaan eivätkä kohtaa toisiaan ovilla, portaikoissa tai muissa vastaavissa paikoissa.
 • Tarvittavat paperit voidaan toimittaa katsastajan ja veneilijän välillä tilanteessa sovittavalla tarkoituksenmukaisella tavalla henkilöitä kohtaamatta.
 • Katsastaja ja veneilijä voivat tarvittaessa keskustella matkapuhelimien avulla.
 • Käsien desinfioimisesta tai pesusta ennen ja jälkeen katsastustapahtuman tulee pitää huolta.
 • Katsastustapahtuman yhteydessä ei käytetä seuran tai muitakaan katsastuspaikan yhteisiä tiloja eikä saniteettitiloja.

Runkokatsastukset osana peruskatsastusta

 • Runkokatsastus voidaan yleisten ohjeistusten puitteissa toteuttaa turvallisesti ja ilman tarpeettomia kohtaamisia.
 • Katsastaja voi tarkastaa veneen rungon vedenalaisen osan veneilijän luvalla ilman, että veneilijä itse edes on paikalla. Jos veneilijä on paikalla, on huolehdittava riittävistä turvaväleistä, olipa vene sitten sisä- tai ulkotiloissa.
 • Runkokatsastukseen kuuluva sisätilojen tarkastus voidaan tehdä siten, että veneilijää pyydetään etukäteen avaamaan luukut ja huolehtimaan esteettömästä pääsystä tarkastettaviin kohteisiin. Veneilijä tekee nämä vaiheet luonnollisesti kasvomaski päässään ja käsineet kädessään. Tämän jälkeen veneilijä poistuu veneestä ja katsastaja voi siirtyä tarkastamaan sisätiloja. Katsastaja käyttää myös kasvomaskia ja käsineitä.
 • Jos katsastustapahtumia on peräkkäin, on pidettävä huolta siitä, etteivät eri katsastuksiin osallistuvat henkilöt kohtaa toisiaan. Mahdollisuuksien mukaan sama katsastaja ei tee useampia katsastuksia samana päivänä.

Vesillä tapahtuva vuosikatsastus tai peruskatsastuksen loppuun saattaminen

 • Vuosikatsastukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään niin, että katsastaja hoitaa katsastuksen veneessä. Näin toimitaan viranomaisten antamien alueellisten ohjeistuksien puitteissa ja noudattamalla kaikkia turvallisuuskäytäntöjä. Venekerho määrittelee itse tarkemmat omaan toimintaympäristöönsä sopivat ohjeet tilanteen mukaan.
 • Katsastustilanteessa on luonnollisesti mukana mahdollisimman vähän ihmisiä, jotka kaikki käyttävät maskeja ja kertakäyttökäsineitä sekä huolehtivat vähintään 2m etäisyyksistä eivätkä ole veneen sisätiloissa yhtä aikaa. Katsastaja vaihtaa kertakäyttökäsineet siirtyessään toiseen veneeseen.
 • Veneilijä valmistelee veneensä katsastusta varten ottamalla valmiiksi esille vuosikatsastuksessa tarkastettavat turvallisuus-, merenkulku- ja venevarusteet sekä rekisteritodistuksen, tarvittavat luvat ja katsastusdokumentit. Näin katsastus saadaan tehtyä nopeasti ja välttäen tarpeettomia kohtaamisia.
 • Mikäli katsastajan on tarpeen neuvoa veneilijää, sen voi tehdä ulkona ja etäisyyttä pitäen tai myös puhelimitse.
 • Tilanteen niin vaatiessa on myös mahdollista sopia omakatsastuksen tai videokatsastuksen tekemisestä.
 • Katsastukset merkitään kuitenkin Suuliin tavalliseen tapaan riippumatta siitä, kuinka katsastus on käytännössä toteutettu.

Lisätietoa katsastukseen liittyvistä asioista antaa Mikaela Dunderfelt: mikaela.dunderfelt@spv.fi.

Veneiden vesillelaskut

 • Veneen lasku tulisi järjestää niin että siihen osallistuu mahdollisimman vähän henkilöitä. Mieluiten vain nosturin käyttäjä ja veneen omistaja/edustaja.
 • Veneen laskuun osallistuvat huolehtivat tarvittavasta hygieniasta, kahden (2) metrin etäisyydestä toisiinsa, ovat terveitä eivätkä kuulu riskiryhmiin.
 • Veneen laskut tulisi porrastaa seuran toimesta ja ohjeistaa niin, että seuran alueella on minimimäärä ihmisiä yhtäaikaisesti ja riittävillä turvaetäisyyksillä.
 • Seuralla on hyvä olla ilmoitettuna jäsenistölle toimintatavat tilanteissa, joissa vene jää maihin säilytettäväksi.

Noudatamme harrastus- ja kilpailutoiminnassamme Suomen Olympiakomitean suosituksia ja ohjeita.

Odotamme Olympiakomitealta ja aluehallintovirastoilta lisätietoa lajiamme koskeviin tarkempiin ohjeistuksiin.

Läs på svenska - rekommendationer under coronatiden