LUOTTAMUSTOIMINTA

Toimikuntien perustehtävät on kuvattu johtosäännössä. Yksilöidyt tehtävät kuvataan toimintasuunnitelmassa, jonka liittokokous hyväksyy.

Lapsi- ja nuorisotoimikunnan perustehtävänä on nostaa purjehdus ja veneily Suomen suurimpien liikuntaharrastusmuotojen joukkoon. Tämä toteutetaan muun muassa hankkimalla uusia harrastajia lajin piiriin ja huolehtimalla laadukkaasta toiminnasta ja koulutuksesta. Toiminto kehittää ja edistää lapsi- ja nuorisotoimintaa yleisesti hyväksyttyjä lasten ja nuorten liikuntaa koskevia periaatteita noudattaen.

Pj: Pia Grönblom (HSS/NJK/NaPS), pia.gronblom@gmail.com
Vpj: Wille Herler (VMK)
, wille@herler.fi

Jäsenet: Jaakko Kairamo (EMK), Saara Söderberg (HSS), Richard Häkli (MPS), Mikko Kylävainio (KuoPs), Ville Kurki (NPS), Jussi Sävelä (BSF), Kia Kokkonen (TPS), Kari Siik (TaPS)

Veneilytoimikunta kehittää veneilyä nuoriso- ja aikuisliikunnan muotona ja toimii vesillä liikkumisen asiantuntijana, joka kasvattaa, tiedottaa ja ohjaa harrastajia järjestäytyneen veneilyn piiriin. Toiminnan osa-alueita ovat veneilyn harrastusmahdollisuuksien kehittäminen veneilyturvallisuuden, ympäristötietoisuuden sekä palvelujen alueilla. Yhteistyöosapuolia ovat kansalliset ja kansainväliset palveluntuottajat, yhteistyöjärjestöt sekä liiton toiminnassa mukana olevat seurat.

Puheenjohtaja: Tom Tallberg, OM/NJK, tom.tallberg@avi.fi
Varapuheenjohtaja: Markus Blomquist, ASS

Jäsenet: Tor von Zweygbergk (ASS), Kalevi Westersund (HSK), Anders Grandell (BåV), Ari Aronniemi (SVK), Iiris Hyyppänen (HVS), Iiro Kinnanen NSS, Jari Pakkanen VM

Lippukomitea:
Pj: Hannu Hillo, HNS/SPS/H-59, hannu.hillo@elisanet.fi
Vpj: Lauri Helaniemi

Jäsenet: Jyri Lehtinen (PP-SS), Peter Wirbergh (KK/NJK) ja Ari Mäkelä (LLV)

Venesatamakomitea:
Pj: Tor von Zweygbergk (ASS), tz@land-ohoi.fi
Vpj: Lennart Pettersson, Espoon kaupunki

Jäsenet: Eeva Taimisto (Pidä Saaristo Siistinä ry), Iiro Kinnan NSS, Timo Jokinen (Suomen Vierasvenesatamat)

Veneilyturvallisuustoimikunnan tehtävänä on kaikkinainen veneilyturvallisuuden edistäminen. Tärkeimpänä ja näkyvimpänä osatehtävänä on huviveneiden katsastusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen.

Puheenjohtaja: Jyrki Santaholma (Me & M), jyrki.santaholma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja: Lars Ingvall (ESF), lasse@ingvall.fi

Jäsenet: Juha Tammisto (SMK-FMK), Patrick Lindqvist (NJK), Ossi Takala (Me), Ernst Tillander (HSS), Peter Wirbergh (KK), Tom Holmroos (SaPS), Nico Kavaleff (M), Martti Laisi (KPS), Max Johansson (NJK)

Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan tavoitteena on Suomen Olympiamenestys purjehduksessa. Perustehtävänä on valmentaa Suomen edustusjoukkue Olympialaisiin ja niitä edeltäviin arvokilpailuihin sekä varmistaa riittävä osaaminen valmennustoiminnalle. Olympia- ja paralympiaprojektien osalta toimikunta huolehtii riittävien henkilö- ja rahoitusresurssien varmistamisesta ja itse projektien toteuttamisesta.

Toimikunta määrittelee tavoitteet kilpapurjehduksen valmentajakoulutukselle yhteistyössä kilpapurjehdustoimikunnan, koulutustoiminnon sekä lapsi- ja nuorisotoiminnon kanssa.

Pj: Henrik Andersson (HSK, LPS-DSF, NJK), henrik.andersson(at)advancetec.fi
Vpj: Ville Valtonen (TPS)

Jäsenet: Mikko Brummer (NJK), Thomas Johanson (SPS, NJK, EPS, HSK), Juha Lehtinen (LPS), Simo Tarvonen (Urhea), Kim Weber (ESF), Jani Tanskanen (Olympiakomitea)

Nopeuskilpailutoimikunnan tarkoituksena on luoda ja säilyttää hyvät edellytykset suomalaiselle nopeuskilpailulle sekä kehittää nopeuskilpailua kilpaurheiluna ja liikuntalajina. Oleellisia toimikunnan toiminnan osa-alueita ovat nopeuskilpailut eri muodoissaan sekä niihin kuuluva tekninen toiminta. Tärkeimmät tehtävät kohdistuvat nopeuskilpailujen koordinointiin ja valvontaan sekä kilpailutoimihenkilöiden koulutukseen.

Pj: Sami Seliö (PoMo/BS), sami.selio@samiselio.fi
Vpj: Jyrki Perokorpi (PoMo), jyrki.perokorpi@gmail.com

Jäsenet: Sandra Roms (PoMo), Lauri Lampen (PoMo/P-67), Jari Lehtonen (HirVe), Heikki Kuokka (KPS), Frank Blomqvist (PoMo), Patrick Lindén (GMS), Ilkka Rytkönen (RiPS), Jani Lindholm (SVV)
Asiantuntijat: Anders Forsström (GMS), Kurt Möller (EMK/LV), Jouko Paasonen (HirVe)

Vetoomuslautakunta 2018:
Pj Tom Schubert, NJK
tom.schubert (at) elisanet.fi
Vpj Matti Tähtinen, P-67

Jäsenet:
Stig Fagerström, SMK
Juha Oinonen, IMVK
Juhani Kanerva, VeNu
Pekka Vihonen
Ari Valmunen, PP-SS

Koulutustoiminnin tehtävänä on purjehdukseen ja veneilyyn liittyvän tietotaidon edistäminen. Toiminto huolehtii liiton toimintaa tukevasta laadukkaasta kouluttamisesta sekä siihen liittyvästä materiaalista liiton toimikuntien ja toimintojen tarpeisiin.

Pj: Ari Aronniemi (SVK)
Vpj: Reijo Suomi (TPS)

Jäsenet: Ari Caselius, Tuomas Huikko (KLV), Jukka Toivakka (VP), Arto Kiiski (TPS), Ari Mäkelä (LLV), Heikki Paanila (WiPS), Harri Sane (EPS), Mikael Still (WSF)

Asiantuntijat: Anssi Laaksonen (TPS), Juha Lahti (JVS), Pekka Liedes (VM), Reijo Manninen (TaNS), Veli-Veikko Niskanen (WiPS), Jaakko Saatsi (HSK), Juha Tammisto (SMK-FMK), Antti Iire (KuoPS)

Purjehdustoimihenkilöiden koulutus: Arto Kiiski (TPS), Salla Itäaho (HSS)

Kilpapurjehdustoimikunta luo ja säilyttää hyvät edellytykset suomalaiselle kilpapurjehdukselle sekä kehittää purjehdusta kilpaurheiluna ja liikuntalajina. Oleellisia toimikunnan toiminnan osa-alueita ovat kilpapurjehdus eri muodoissaan sekä siihen kuuluva tekninen toiminta. Tärkeimmät tehtävät kohdistuvat purjehduskilpailujen koordinointiin ja valvontaan sekä kilpailutoimihenkilöiden koulutukseen.

Pj: Freyr Riska (ESF), freyr.riska@pp.inet.fi
Vpj: Erik Wallin (NJK)

Jäsenet: Salla Itäaho (HSS), Gedi Lindahl (NJK), Eva Lindgren (HSK), Heikki Räisänen (AMP/HSK), Virpi Mikkola, Sami Sailo (ESF), Arto Sjöholm (HSK), Matti Muoniovaara (M), Niko Salomaa (TPS), Michael Röllich (ESF, NJK)

Viestintä- ja markkinointitoimikunnan tehtävänä on purjehduksen ja veneilyn tunnettavuuden ja houkuttelevuuden edistäminen. Toimikunta huolehtii liiton ja lajin laadukkaasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista, jolla varmistetaan jäsenmäärän ja taloudellisten resurssien kasvu. Toimikunta varmistaa yhdessä toimikuntien ja muiden toimintojen kanssa, että näihin toimielimiin on nimetty tiedotusvastaava.

Pj: Katja Rytkönen (TPS), katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
Vpj: Pia Siukosaari (NaPS/NJK)

Jäsenet: Kalle Euro (TPS), Mika Lehtinen, Perttu Monthan (HSK), Veera Säilä (PSS ry), Erkki Seppä (A)

Järjestötoimikunnan tehtävänä on siirtää seuratoiminnan hallinnollisia resursseja aktiiviseen toimintaan muun muassa kehittämällä toimintatapoja ja apuvälineitä seuratoiminnan tehostamiseen. Tähän kuuluu myös koulutusaineistojen ja tietopankkien kehittäminen toimikuntien ja seurojen tarpeisiin. Hallituksen toimeksiannosta toimikunta tekee erillisselvityksiä liiton hallinnon ja jäsenseurojen toiminnan kehittämiseksi.

Pj: Peter Remahl (VMK), remahl@mac.com
Vpj: Marja Jaatinen (WSF)

Jäsenet: Antti Kaipainen (SIPS),  Katja Rytkönen (TPS), Arja Soramäki (KuoPS), Pentti Länne (PSI), Erkki Seppä (A), Esa Laine (RPS)

Pj: Yrjö Sahlstedt, (HSF, HUS, ESS), sahlstedt@surfnet.fi
Vpj: Timo Telkola (TPS)

Jäsenet: Iiro Suksi (VMK), Petteri Mussalo (KuoPS, PORY), Laura Hyryläinen (NJK, HSF)