LUOTTAMUSTOIMINTA

Toimikuntien perustehtävät on kuvattu johtosäännössä. Yksilöidyt tehtävät kuvataan toimintasuunnitelmassa, jonka liittokokous hyväksyy.

Lapsi- ja nuorisotoimikunnan perustehtävänä on nostaa purjehdus ja veneily Suomen suurimpien liikuntaharrastusmuotojen joukkoon. Tämä toteutetaan muun muassa hankkimalla uusia harrastajia lajin piiriin ja huolehtimalla laadukkaasta toiminnasta ja koulutuksesta. Toiminto kehittää ja edistää lapsi- ja nuorisotoimintaa yleisesti hyväksyttyjä lasten ja nuorten liikuntaa koskevia periaatteita noudattaen.

Pj: Pia Grönblom (HSS/NJK/NaPS), pia.gronblom@gmail.com
Vpj: Ville Kurki (NPS)

Jäsenet: Jaakko Kairamo (EMK), Saara Söderberg (HSS), Richard Häkli (MPS), Mikko Kylävainio (KuoPs), Jussi Sävelä (BSF), Kia Jokela (TPS), Kari Siik (TaPS), Teppo Kuisma (UPS)

Veneilytoimikunta kehittää veneilyä nuoriso- ja aikuisliikunnan muotona ja toimii vesillä liikkumisen asiantuntijana, joka kasvattaa, tiedottaa ja ohjaa harrastajia järjestäytyneen veneilyn piiriin. Toiminnan osa-alueita ovat veneilyn harrastusmahdollisuuksien kehittäminen veneilyturvallisuuden, ympäristötietoisuuden sekä palvelujen alueilla. Yhteistyöosapuolia ovat kansalliset ja kansainväliset palveluntuottajat, yhteistyöjärjestöt sekä liiton toiminnassa mukana olevat seurat.

Puheenjohtaja: Markus Blomquist, ASS 
Varapuheenjohtaja: Tanja Risikko

Jäsenet: Tor von Zweygbergk (ASS), Kalevi Westersund (HSK), Iiris Hyyppänen (HVS), Iiro Kinnanen (NSS), Jari Pakkanen (VM) Topiantti Äikäs (LrPS)

Lippukomitea:
Pj: Hannu Hillo, HNS/SPS/H-59, hannu.hillo@elisanet.fi
Vpj: Lauri Helaniemi

Jäsenet: Jyri Lehtinen (PP-SS), Peter Wirbergh (KK/NJK) ja Ari Mäkelä (LLV)

Venesatamakomitea:
Pj: Tor von Zweygbergk (ASS), tz@land-ohoi.fi
Vpj: Lennart Pettersson, Espoon kaupunki, Iiro Kinnan NSS

Ympäristökomitea:
Pj: Topiantti Äikäs (LrPS)

Jäsenet: Hanna Haaksi (PSS ry), Seppo Hellsten (OM), Sari Karjomaa (EPS) Mirja Rosenberg (SPV)

Veneilyturvallisuustoimikunnan tehtävänä on kaikkinainen veneilyturvallisuuden edistäminen. Tärkeimpänä ja näkyvimpänä osatehtävänä on huviveneiden katsastusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen.

Puheenjohtaja: Jyrki Santaholma (Me & M), jyrki.santaholma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja: Tom Holmroos (SaPS)

Jäsenet: Juha Tammisto (SMK-FMK), Patrick Lindqvist (NJK), Ossi Takala (Me), Peter Wirbergh (KK), Jukka Wallinheimo (HVK), Martti Laisi (KPS), Max Johansson (NJK), Seppo Kohonen (PrBK)

Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan tavoitteena on Suomen Olympiamenestys purjehduksessa. Perustehtävänä on valmentaa Suomen edustusjoukkue Olympialaisiin ja niitä edeltäviin arvokilpailuihin sekä varmistaa riittävä osaaminen valmennustoiminnalle. Olympia- ja paralympiaprojektien osalta toimikunta huolehtii riittävien henkilö- ja rahoitusresurssien varmistamisesta ja itse projektien toteuttamisesta.

Toimikunta määrittelee tavoitteet kilpapurjehduksen valmentajakoulutukselle yhteistyössä kilpapurjehdustoimikunnan, koulutustoiminnon sekä lapsi- ja nuorisotoiminnon kanssa.

Pj: Ville Valtonen (TPS), ville.valtonen@momentous.fi 
Vpj: Silja Kanerva (NJK)

Jäsenet: Mikko Brummer (NJK), Juha Lehtinen (LPS), Simo Tarvonen (Urhea), Kim Weber (ESF), Jani Tanskanen (Olympiakomitea)

Järjestötoimikunnan tehtävänä on siirtää seuratoiminnan hallinnollisia resursseja aktiiviseen toimintaan muun muassa kehittämällä toimintatapoja ja apuvälineitä seuratoiminnan tehostamiseen. Tähän kuuluu myös koulutusaineistojen ja tietopankkien kehittäminen toimikuntien ja seurojen tarpeisiin. Hallituksen toimeksiannosta toimikunta tekee erillisselvityksiä liiton hallinnon ja jäsenseurojen toiminnan kehittämiseksi.

Pj: Peter Remahl (VMK), remahl@mac.com
Vpj: Esa Laine (RPS)

Jäsenet: Arja Soramäki (KuoPS, JVS), Antti Kaipainen (SLPS), Pentti Länne (PSI), Erkki Seppä (A, PORY), Mirkka Sandberg (Naps, Kopu)

Kilpapurjehdustoimikunta luo ja säilyttää hyvät edellytykset suomalaiselle kilpapurjehdukselle sekä kehittää purjehdusta kilpaurheiluna ja liikuntalajina. Oleellisia toimikunnan toiminnan osa-alueita ovat kilpapurjehdus eri muodoissaan sekä siihen kuuluva tekninen toiminta. Tärkeimmät tehtävät kohdistuvat purjehduskilpailujen koordinointiin ja valvontaan sekä kilpailutoimihenkilöiden koulutukseen.

Pj: Erik Wallin (NJK)
Vpj: Heikki Räisänen

Jäsenet: Freyr Riska (ESF), Salla Itäaho (HSS), Gedi Lindahl (NJK), Eva Lindgren (HSK), Virpi Mikkola, Sami Sailo (ESF), Arto Kiiski (TPS), Matti Muoniovaara (M), Michael Röllich (ESF, NJK)

Pj: Yrjö Sahlstedt, (HSF), sahlstedt@surfnet.fi
Vpj: Timo Telkola (TPS)

Jäsenet: Iiro Suksi (VMK), Petteri Mussalo (KuoPS, PORY), Laura Hyryläinen (NJK)

 

Viestintä- ja markkinointitoimikunnan tehtävänä on purjehduksen ja veneilyn tunnettavuuden ja houkuttelevuuden edistäminen. Toimikunta huolehtii liiton ja lajin laadukkaasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista, jolla varmistetaan jäsenmäärän ja taloudellisten resurssien kasvu. Toimikunta varmistaa yhdessä toimikuntien ja muiden toimintojen kanssa, että näihin toimielimiin on nimetty tiedotusvastaava.

Pj: Katja Rytkönen (TPS), katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
Vpj: Perttu Monthan (HSK)

Jäsenet: Nora Forsman (PSS ry), Rosa Lindqvist (HSS), Erkki Seppä (A), Jouni Mykkänen (BSS), Kristian Raij (EPS)

Nopeuskilpailutoimikunnan tarkoituksena on luoda ja säilyttää hyvät edellytykset suomalaiselle nopeuskilpailulle sekä kehittää nopeuskilpailua kilpaurheiluna ja liikuntalajina. Oleellisia toimikunnan toiminnan osa-alueita ovat nopeuskilpailut eri muodoissaan sekä niihin kuuluva tekninen toiminta. Tärkeimmät tehtävät kohdistuvat nopeuskilpailujen koordinointiin ja valvontaan sekä kilpailutoimihenkilöiden koulutukseen.

Pj: Sami Seliö (PoMo/BS), sami.selio@samiselio.com, nkt@spv.fi
Vpj: Jani Lindholm (SVV)

Jäsenet: Sandra Roms (PoMo), Heikki Kuokka (KPS), Frank Blomqvist (PoMo), Patrick Lindén (GMS), Ilkka Rytkönen (RiPS), Jari Vänttine (VeNU), Jari Lehtonen (HirVe), Esa Taka-Prami (SJSL)
Asiantuntijat: Johannes Böhmig (KAVE), Roger Lönnberg (ESS), Aleksei Noskov, Tommy Olin

Vetoomuslautakunta 2021-2022:
Pj Tom Schubert, (NJK)
tom.schubert (at) elisanet.fi
Vpj Matti Tähtinen, (P-67)

Jäsenet:
Juha Oinonen, (IMVK)
Mikael Aspelin (SMK)
Ami Asikainen (SVV)
Pekka Pinomaa (SVV)

Koulutustoiminnin tehtävänä on purjehdukseen ja veneilyyn liittyvän tietotaidon edistäminen. Toiminto huolehtii liiton toimintaa tukevasta laadukkaasta kouluttamisesta sekä siihen liittyvästä materiaalista liiton toimikuntien ja toimintojen tarpeisiin.

Pj: Jukka Toivakka (VP)
Vpj: Reijo Suomi (TPS)

Jäsenet: Tuomas Huikko (KLV), Rosemarie Iire (KuoPS), Ari Mäkelä (LLV), Mikael Still (WSF), Anne Kolehmainen (NaPs), Pilvi Mansikkamäki (N)

Asiantuntijat: Anssi Laaksonen (TPS), Juha Lahti (JVS), Pekka Liedes (VM), Reijo Manninen (TaNS), Veli-Veikko Niskanen (WiPS), Jaakko Saatsi (HSK), Juha Tammisto (SMK-FMK), Antti Iire (KuoPS)

Purjehdustoimihenkilöiden koulutus: Arto Kiiski (TPS), Salla Itäaho (HSS)

SPV:n itsenäinen kurinpitolautakunta muodostettiin syysliittokokouksessa 2020 osana SPV:n uutta ja laajaa Veneilyn vastuullisuusohjelmaa.

Puheenjohtaja: Mats Welin, NJK
Jäsenet: Tom Schubert, NJK, Henrik Andersson, HSK

Kurinpitomääräykset 2020

Kurinpitolautakunnan päätökset:
SPVKu 1/2021

Julkaistuna ei ole kaikkia kurinpitolautakunnan ratkaisuja, vaan tyypillisimmin käsitellyt tapaukset ja periaatteellisesti merkittävät ratkaisut.