SEUROJEN TYÖKALUPAKKI

Seurojen käyttöön kootusta työkalupakista löydät työkaluja seurasi toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eri osa-alueilla. Materiaalit ovat vapaasti seuran luottamushenkilöiden käytössä.

Työkalupakkia täydennetään sitä mukaan, kun uusia toimintamalleja kehitetään ja uutuuksista kerrotaan uutiskirjeissä. Ideoita ja ajatuksia uusista tarpeellisista työkaluista otetaan mielellään vastaan. Ole yhteydessä liiton viestintään.

Urheiluseuratoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Näissä tapauksissa voit täyttää  Seuratoiminnan HelpDesk- yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka jälkeen Olympiakomitean urheiluseuratiimistä ollaan sinuun yhteydessä.

Seurajohtajan käsikirja on kaikille seuroille ja järjestöissä työskenteleville tarkoitettu lainsäädännön tietopankki.

Aineiston voit lukea täältä

Suomen Purjehdus ja Veneilyn perustehtäviin kuuluu jäsenseurojensa toimintaedellytyksien ja veneilyn turvallisuuden tukeminen. Turvallisuuden oleellinen osa-alue on jäsenseurojen toiminnan turvallisuus.

Seurojen turvallisuussuunnitelmakoulutuksen yhteydessä keväällä 2008 todettiin turvallisuusasiakirjan tai muun turvallisuusdokumentin puuttuvan monesta seurasta.

Mallien avulla räätälöity turvallisuusohje omalle pursiseuralle

Suomen Purjehdus ja Veneilyn toimesta on laadittu veneseurojen toimintaan kohdistettu turvallisuussuunnitelman malli. Sitä hyödyntämällä ja muokkaamalla seuran on helppo laatia itselleen räätälöity suunnitelma. Suunnitelman malli koostuu perusosasta ja sitä täydentävistä lisäosista. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että seurat, joilla on hyvinkin erilaisia toiminnan painopisteitä ja aktiviteetteja, voivat hyödyntää yleistä perusosaa ja täydentää sitä juuri sellaisin lisäsuunnitelmin, mitkä kokevat omassa toiminnassaan tärkeiksi. Oleellinen lisäosa on jäsenille tarkoitettu turvallisuusohje. Siihen on tiiviiseen muotoon koostettu nimenomaan jäsenen tarvitsema turvallisuustieto.

Mallit on laadittu kuvitteelliselle “Venekerho VeKelle”. Vaikka mallista löytyisi kappaleita, jotka ovat sellaisenaan hyödynnettävissä tarkoitus on kuitenkin, että seurassa muokataan mallia omia tarpeita vastaavaksi; poistetaan kohdat, joita ei tarvita ja lisätään sellaisia, jotka kerhossa nähdään tarpeellisiksi. Myös kunnan viranomaiset, vakuutusyhtiöt jne. saattavat asettaa omia reunaehtojaan.

Moni seura hyötyy välittömästi ainakin kahdella tapaa. Seuran turvallisuusasiat organisoidaan ja vastuunjaot määritellään. Lisäksi mallia työstettäessä varmasti paljastuu seikkoja, jotka eivät ole parhaalla mahdollisella tolalla ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi käynnistetään.

Suomen Purjehdus ja Veneily tukee seurojen turvallisuussuunnitelman laatimista lisäksi järjestämällä aiheeseen liittyviä koulutus- ja infotapahtumia.

Jäsenen turvallisuusohje

Henkilötietolaki (523/1999) on säädetty toteuttamaan yksityiselämän suojaa sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämään hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Suulin jäsen- ja venerekisterit muodostavat seuroihin henkilötietolain mukaisen rekisterin, jonka osalta rekisterinpitäjän (seura) tulee kuvata rekisteriselosteessa rekisterin ylläpitoon ja käyttöön liittyvät asiat ja toimintamallit.

Koska Suuli on valtakunnallinen ja yhteiskäyttöinen ohjelmisto, on sen tietosisältö pääpiirteittäin sama kaikille seuroille. SPV:n järjestötoimikunta on laatinut seurojen käyttöön rekisteriselostepohjan, johon päivittämällä seurojen tiedot, saadaan helposti Suulin käyttöä varten rekisteriselosteet. Rekisteriseloste tulisi olla saatavilla esimerkiksi seuran kotisivulla ja sitä tulee päivittää, jos esimerkiksi henkilötiedoissa tapahtuu muutoksia. Seurat vastaavat itse rekisteriselosteen käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Rekisteriselosteet tulisi ottaa seuroissa käyttöön viimeistään tämän vuoden aikana. Seurat, joilla rekisteriselosteet ovat jo käytössä, SPV suosittelee tarkistamaan rekisteriselosteiden sisällön ja ajantasaisuuden Suulin käyttö huomioiden.

Rekisteriselosteohjeistus on ladattavissa tästä.

Mahdolliset kysymykset voi lähettää sähköpostitse SPV:n toimistoon: toimisto@spv.fi.

Lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä voit lukea täältä

Oman seuran analyysi -työkalu on ilmainen tapa käynnistää seurassa keskustelu seuran nykytilanteesta!

Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Seura voi tutustua ja tilata sähköisen kyselyn tästä.

Tilauksen lähettämistä seuraavana keskiviikkona tilaaja saa sähköpostiinsa seurakohtaisen linkin, jonka seura voi lähettää jäsenilleen ja haluamilleen sidosryhmille. Linkin takaa löytyy lyhyt kyselylomake, jonka täyttämällä vastaaja arvioi seuraansa kahdeksasta eri seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä.

Huomionosoitusohjesääntöjen laatimista varten
Huomionosoitusohjeiston tavoitteena on antaa vallitseviin käytäntöihin perustuvia ohjeita ja neuvoja seurojen huomionosoitusten käyttöön. Huomionosoitukset ovat perinteikäs ja mukava tapa muistaa seuratoiminnassa ja kansallisessa toiminnassa ansioituneita seuralaisia.
Oheinen ohjesääntömalli on tarkoitettu SPV:n jäsenyhdistysten käyttöön malliksi ja sen ajatuksena on helpottaa seurojen toimintaa ja yhtenäistää huomionosoituskäytäntöjä SPV:n jäsenyhdistyksissä.

Ohjetta voi käyttää vaikka sellaisenaan, sitä voi täydentää, siitä voi ottaa osia tai se voi olla vain taustamateriaalia yhdistyksen ohjesääntöjen laadinnassa.

Liitto ei määrää ohjesäännöille mitään yhteistä kaavaa eikä sisältöä.

Avaa ohjesääntömalli tästä.

Seuran hyvään hallintoon liittyviä oppaita ja julkaisuja sekä sopimusmalleja tarjoaa Olympiakomitea.

Seuran hyvään hallintoon liittyviä oppaita ja julkaisuja:
Ohjeet seuran perustamiseen
Urheiluseuran viestintäopas
Näe, koe, tee -yhdistyksen strategiaopas
Reilun pelin opas

Sopimus ja mallipohjia seuran käyttöön:
Seuran mallisäännöt (pdf)
Seuran mallisäännöt (word)
Olympiakomitean tarjoamia sopimuspohjia (työ-, johtaja-, valmentaja-, salassapito- ja sponsororointisopimukset)