LUOKKALIITOT

Yleisimmillä veneluokilla on omat yhdistyksensä, eli luokkaliittonsa, joiden pääasiallisena tarkoituksena on oman veneluokkansa toiminnan kehittäminen sekä etujen valvominen. Käytännössä luokkaliitot tarjoavat tietoa omasta veneluokastaan, organisoivat pursiseurojen kanssa kilpailuja, kehittävät valmennusta ja järjestävät leirejä.

Purjehtija saa luokkaliitosta ajankohtaista tietoa kyseisen veneluokan toiminnasta ja kilpailuista, sekä muista luokkaan liittyvästä asioista. Pääväylät tietojen jakamisessa ovat luokkaliittojen kotisivut. Luokkaliittoa koskevat päätökset tekee hallitus, joka valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa vuosittain.