SATAMAT

SATAMAT

Suomessa on satoja venesatamia, jotka jaetaan neljään kategoriaan: kotisatamat, käyntisatamat, vierassatamat ja turvasatamat. Venesatamien luokitus perustuu satamien palvelutarjontaan, eikä aseta satamia paremmuusjärjestykseen.

Kotisatamat ovat veneiden pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitettuja. Näissä ei välttämättä ole palveluja vieraileville veneilijöille. Käyntisatamat ovat veneilijöiden käyntikohteita, jotka tarjoavat veneilijöille palveluita.

Vierassatama on täyden palvelun satama, muissa käyntisatamissa palveluvarustus vaihtelee sataman käyttötarkoituksesta riippuen. Turvasatamat ovat satamia, joihin ei normaalitilanteissa hakeuduta. Niihin mennään, kun tarvitaan suojaa tai apua. Joukossa on satamia, joihin muutoin kuin hätätilanteessa meneminen on suorastaan kiellettyä. Näissä satamissa ei yleensä ole palveluja. Sen sijaan ensiapua ja korjausapua ovat joissain tapauksissa saatavissa.
Venesatamaluokituksesta vastaa SPV:n alainen venesatamakomitea.

SATAMAT SUOMESSA:

• Saariston ja rannikon matkailupalvelut ja satamat

• Saimaan retkisatamat

• Aurinkoreitti merenkurkun alue

Olemme mukana yhteistyökumppania CBSmallPorts-hankkeessa ja olimme mukana suunnittelemassa ja yhteistyökumppanina 30 MILES -pienvenesatamien kehittämishankkeessa 1.9.2015-30.11.2018.
Yhteensä 12 satamaa esitellään ilmakuvin videoissa.

VIERASVENESATAMAÄÄNESTYS

Joka vuosi toteutettavassa vierasvenesatamaäänestyksessä äänestetään sisävesien ja rannikkoalueen parasta vierassatamaa osoitteessa satamassa.fi.

Äänestyksen avulla pyritään innostamaan virallisia vierassatamia kohentamaan palveluitaan. Äänestyksessä veneilijät voivat äänestää niitä satamia, joissa ovat vierailleet kesän aikana. Kunkin sataman saamat äänet jaetaan kyselyssä ilmoitettujen satamavierailujen määrällä. Näin myös pienet ja syrjäisillä paikoilla olevat satamat voivat pärjätä äänestyksessä.

Suomen Messujen ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämän äänestyksen voittajat jakavat osastopaikan Vene Båt -messuilla ja saavat yhteensä 5000 euron palkinnon, joilla voivat kehittää satamiensa toimintaa. SPV:n satamakomitea jakaa lisäksi vuoden kunniamainintoja. Voittajat julkaistaan Vene Båt -messuilla.

Viime kesän äänestyken perusteella Vuoden vierasvenesatama -voittajat 2021 ovat sisävesillä Sysmän Ilola Inn ja merialueilla Gullkrona