PALVELUJA SEUROILLE

Suuli on veneseurojen ja luokkaliittojen käyttöön räätälöity jäsenja
venerekisteri. Tarjoamme rekisterin kautta seuroille tehokkaita
työkaluja jäsen- ja venerekisterien ylläpitoon ja venepaikkahallintoon.
Seurat voivat hoitaa kaiken laskutuksensa Suulin kautta. Esimerkiksi
jäsen- ja venepaikkamaksut voidaan laskuttaa kätevästi
massalaskutustoiminnon avulla.

Lisätietoa Suulista >>

Katsastustoiminta on yksi liiton arvostetuimmista palveluista ja se kohdistuu suoraan seurojen jäsenille. Liitto ylläpitää ja kehittää katsastusjärjestelmää sekä vastaa katsastajien koulutuksesta. Siten koulutetut katsastajat voivat ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta seuroissa. He pystyvät myös ohjaamaan ja opastamaan muun muassa veneiden hoidossa ja varustamisessa. Tällöin jokaisessa seurassa veneillään turvallisesti yhdessä nauttien. Lisäksi seuran jäsenellä on mahdollisuus saada alennusta katsastetun veneen vakuutusmaksusta (tarkista omasta vakuutusyhtiöstäsi).

Lisätietoa katsastuksesta: www.spv.fi/katsastus ja Marika Bister-Sandström: marika.bister-sandstrom@spv.fi

Ylläpidämme ja edistämme veneily- ja purjehdustaitojen kehittämiseen liittyvää koulutusta. Koulutamme seuroihin veneily- ja purjehduskouluttajia, jotka järjestävät seuroissa niin teoria- kuin käytännön opetusta sisältäviä kursseja. Autamme myös veloituksetta Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakemisessa sekä järjestämme muun muassa katsastaja-, tuomari- ja kilpailujärjestäjäkursseja ympäri Suomea.

Lisätietoa koulutuksista: www.spv.fi/koulutus ja Mirja Rosenberg: mirja.rosenberg@spv.fi ja p. 040 507 2953

Tarjoamme jäsenseuroillemme apua ja valmiita toimintamalleja monissa veneilyyn liittyvissä ja seuroille keskeisissä asioissa. Pidämme myös huolen ansiomerkkien hallinnoinnista, aluejohtajien kouluttamisesta ja seuratukihakemusten ohjauksesta. Tarjoamme lisäksi konkreettista apua kaavoitus- ja satamasuunnitteluprojekteissa sekä autamme hallinnollisissa asioissa. Lisäksi jäsenseurat saavat Pohjolan Tuplaturvavakuutuksen, joka on vapaaehtoistyöhön osallistuvien tapaturmavakuutus ja tapahtumien järjestäjän toiminnanvastuuvakuutus.

 

Edistämme ja valvomme suomalaisen veneilyn, seuratoiminnan ja kilpailutoiminnan etuja kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa. Osallistumme aktiivisesti asioiden valmisteluun ja annamme tarvittaessa lausuntoja. Vaikuttaminen on usein tehokkainta, kun se tehdään ajoissa, asiantuntijavaikuttamisen kautta. Tämä työ ei aina näy mediassa, mutta on usein hyödyllisin tapa toimia. Yhteisten asioiden edistäminen toimii sekä luottamushenkilöiden että suorien jäsenkontaktien kautta. Jos olet itse asiantuntija ja haluat osallistua aktiivisesti edunvalvontaan, tule mukaan esimerkiksi veneilytoimikunnan toimintaan.

Lausunnoista voit pyytää lisätietoja sähköpostilla: toimisto@spv.fi.
Lisätietoa edunvalvonnasta: www.spv.fi/edunvalvonta ja Mirja Rosenberg: mirja.rosenberg@spv.fi, p. 040 507 2953

Purjehdusmaajoukkueemme ja valmennusryhmämme edustavat Suomea maailmancupissa, EM- ja MM-kilpailuissa, olympialaisissa ja paralympialaisissa. Huippukilpapurjehdus tekee läheistä yhteistyötä urheiluakatemioiden, muiden Pohjoismaiden, Olympiakomitean sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Seurojen kanssa teemme kiinteää yhteistyötä muun muassa nuorten valmennuksessa. Vastaamme myös nuorten harjoitusleireistä luokkaliittojen kanssa, tuemme seuraja luokkaliittovalmennusta, koulutamme kilpailutoimihenkilöitä ja auktorisoimme heitä, pidämme yllä ja valvomme kilpailumääräyksiä ja -sääntöjä sekä kehitämme alueellista valmennusta urheiluakatemioiden kanssa. Lisäksi valvomme purjehtijoiden etuja kansainvälisesti (NordicSF, Eurosaf ja World Sailing) ja jaamme jäsenille purjenumerot.

Lisätietoa: www.spv.fi/kilpapurjehdus ja Thomas Hacklin: thomas.hacklin@spv.fi, p. 050 593 9007

Konsultoimme seuroja lapsi- ja nuorisotoiminnassa tarjoamalla kehittämiskoulutuksia, Menestysseura-ohjelmaa sekä veneilykoulukonsepteja. Järjestämme junioritoiminnan kehittämiskoulutuksia sekä koulutamme ohjaajia. Esittelemme lajia tapahtumissa, kuten Go Expo ja Vene-messut, yhdessä seurojen kanssa, autamme seuroja koululaistapahtumien järjestelyissä sekä materiaalien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarjoamme seuroille mahdollisuuden lainata junioritoiminnan lajiesittelykalustoa. Teemme yhteistyötä Olympiakomitean kanssa ja autamme seuroja hakemaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksia, kuten seuratukea.

Lisätietoa: www.spv.fi/lapsetjanuoret ja Mika Hollo: mika.hollo@spv.fi, 044 088 8440

Tuemme nopeuskilpailun kilpailutoimintaa turvavenein, kilpailunvalvojin, ajanottajin ja katsastajin sekä myönnämme ohjaajasekä toimitsijalupia. Järjestämme lisenssin saamiseen tarvittavia immersiontestejä ja testilaitteistoja. Lisäksi olemme mukana messuilla ja esittelytapahtumissa sekä organisoimme SM-sarjan palkintojenjakojuhlan. Juniorileirit, kansainvälinen edunvalvonta, kansainväliset kilpailuvahvistukset ja koulutukset samoin kuin UIM:n yhteystoiminta kuuluvat tehtäviimme.

Lisätietoa: www.spv.fi/kilpaveneily ja Mika Hollo: mika.hollo@spv.fi, p. 044 088 8440