OHJAAJALUPA JA ANTIDOPING

Jokaisella nopeuskilpailun osanottajalla tulee olla voimassa oleva, liiton myöntämä ohjaajalupa.

Kun haet ohjaajalupaa tarkista, että sinulla on:

  • Liiton jäsenseuran jäsenyys. Hae jäsenseuran suostumsta, kun haet ensimmäinen kerta ohjaajalupaa tai kun vaihdat seuraa. Lomake TÄSTÄ.
  • Kilpailuluokkaan vaadittava ikä. Alaikäinen kilpailija tarvitsee huoltajan suotumuksen, lomake TÄSTÄ.
  • Uudet kuljettajat tekevät pienen kokeen, ennen ohjaajaluvan myöntämistä. Ole yhteydessä nkt@spv.fi
  • Lääkärintodistus vaaditaan kaikkiin ohjaajalupa-anomuksiin liitteeksi. Lääkärintodistuksen tulee olla normaali T-Lomake, suomen- tai englanninkielinen ja enintään 3 kk vanha. Ulkomailla kilpailtaessa on varauduttava esittämään järjestäjille UIM:n ohjaajalupien vaatimusten mukainen englanninkielinen lääkärintodistus.
  • Läpikäyty Puhtaasti Paras-antidoping ohjelma TÄSTÄ
    Puhtaasti Paras on verkkokoulutus urheilijoille ja heidän tukijoukoilleen. Sen sisältö perustuu antidoping-sääntöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2020. Koulutus on täysin uusittu 2021. Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluvat kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat sekä heidän tukihenkilönsä.  Katso lisää SPV:n sivulita ja SUEKin sivuilta.
  • Kun haet kansainvälinen ohjaajalupa tarvitset lisäksi tämän liitteen TÄSTÄ

Hae ohjaajalupaa TÄSTÄ

Ohjaajalupa voi olla joko kansallinen tai kansainvälinen. Superlisenssi tai F4 Sarjalisenssi tarvitaan kaikkein vaativimmissa veneluokissa ja sen myöntää UIM. Superlisenssin ja sarjalisenssin saamisen edellytyksenä on voimassa oleva, liiton myöntämä kansainvälinen ohjaajalupa. Lisätietoja saat UIM sivuilta TÄSTÄ.

Ohjaajaluvasta peritään ohjaajalupamaksu. Hinnasto TÄSTÄ. HUOM ! Ohjaajalupaa tulee hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua.

Ohjaajalupaan sisältyy vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus

Ohjaajalupa on pääsääntöisesti voimassa saantivuoden loppuun. Poikkeustapauksissa lupa voidaan myöntää muuksikin ajaksi.

Ohjaajalupa voidaan peruuttaa, jos sen haltija syyllistyy rikkeisiin, joista rangaistaan kilpailukiellolla.

 

 

ANTIDOPING

WADAn listaus kielletyistä aineista 2022 TÄSTÄ ja lisätietoa TÄSTÄ. Tämä astuu voimaan 1.1.2022.

Lisätietoa SPV:n antidoping ohjelmasta TÄSTÄ.