OHJAAJAKSI & KOULUTUKSET

OHJAAJAKOULUTUKSET

Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää junioriohjaajakursseja niin jollapurjehduksen kuin myös veneilytaitojen opettamiseen. Lisäksi järjestämme myös junioripäällikkökursseja sekä seuraohjaajakoulutuksia. Tältä sivulta löydät tarkemmat kuvaukset sekä kurssiajankohdat järjestettävistä kursseista.

Junioriohjaajakoulutuksia järjestetään kaudella 2019:

6.-7.4. Junioriveneilyohjaajan peruskurssi | Helsinki
12.-14.4. Junioriohjaajan jatko- ja vastuuohjaajakurssi | Kisakallio, Lohja
3.-5.5. Junioriohjaajan peruskurssi | Helsinki
6.5.,7.5,8.5.,14.5. ja 15.5. Junioriohjaajan peruskurssi, iltatoteutus klo 17-20.30 | Helsinki

10.-12.5. Junioriohjaajan perus- ja jatkokurssi | Oulu
17.-19.5. Junioriohjaajan perus- ja jatkokurssi | Vaasa
17.-19.5. Junioriohjaajan peruskurssi | Pori
24.-26.5. Junioriohjaajan peruskurssi | Mikkeli
24.-26.5.Junioriohjaajan perus- ja jatkokurssi | Turku

Ilmoittaudu kurssille tästä: ilmoittautumislomake.

Lisätietoa: laura.santala@spv.fi tai 040 821 2604

KURSSIKUVAUKSET:

Kurssin tavoite: 

Oppia jollapurjehduksen ohjaamiseen liittyviä opetustaitoja ja malleja purjehduksen alkeiden opettamiseen.

Kurssin sisältö: 

Junioripurjehtijan harjoituskirjan vihreän tason taitojen opettaminen. Ohjaajan rooli ja tehtävät. Taidon oppimisen ja opettamisen perusteet sekä ohjaamisen portaat. Yleisen ja yksilöllisen palautteen antaminen. Ohjaajaveneen hallinta ja ratojen laittaminen. Turvallisuuden huomioiminen kaikessa tekemisessä.

Kurssi järjestetään yleensä viikonloppukurssina (pe ilta – su iltapäivä). Osa kurssin harjoituksista tehdään rannassa ja vesillä.
Ennen kurssin alkua ilmoittautuneille lähetetään kurssiin sisältyvät ennakkotehtävät.

Kurssin edellytys:  

15 vuoden ikä
Oma purjehdustaito

Kurssin hinta:

150 €/ hlö – SPV jäsenseuran jäsen
Hinta sisältää materiaalimaksun sekä ruokailun kurssipäivinä.

Kurssin ajankohdat:

3.-5.5. Junioriohjaajan peruskurssi | Helsinki
6.5.,7.5,8.5.,14.5. ja 15.5. Junioriohjaajan peruskurssi, iltatoteutus klo 17-20.30 | Helsinki

10.-12.5. Junioriohjaajan perus | Oulu
17.-19.5. Junioriohjaajan perus | Vaasa
17.-19.5. Junioriohjaajan peruskurssi | Pori

24.-27.5. Junioriohjaajan peruskurssi | Mikkeli
24.-26.5.Junioriohjaajan perus- ja jatkokurssi | Turku

Kurssin tavoite:   

Syventää jollapurjehduksen ohjaamiseen liittyviä opetustaitoja ja antaa valmiuksia mielenkiintoisten ja kehittävien jollapurjehdusharjoitusten ohjaamiseen.

Kurssin sisältö:   

Junioripurjehtijan harjoituskirjan sinisen ja punaisen tason taitojen opettaminen. Harjoitteita taitojen oppimiseen sekä niissä kehittymiseen. Ryhmän ohjaaminen ja hallinta rannassa ja vesillä. Palautteen annon ja yksilöllisen ohjaamisen osaamisen syventäminen. Turvallisuuden huomioiminen kaikessa tekemisessä.

Kurssin edellytys:  

15 vuoden ikä
Oma purjehdustaito
Junioriohjaajan peruskurssi suoritettuna
Kokemusta junioriohjaajana toimimisesta

Kurssin hinta:    

150 €/hlö – SPV jäsenseuran jäsen
Hinta sisältää materiaalimaksun sekä ruokailun kurssipäivinä

tai 180€/hlö, jos kurssi sisältää majoituksen (12.-14.4. Kisakallio, Lohja)

Kurssi ajankohdat:   

12.-14.4. Junioriohjaajan jatkokurssi | Kisakallio, Lohja
10.-12.5. Junioriohjaajan  jatkokurssi | Oulu
17.-19.5. Junioriohjaajan jatkokurssi | Vaasa

Kurssin tavoite:   

Oppia veneily- ja merimiestaitojen ohjaamiseen liittyviä opetustaitoja ja malleja veneilytaitojen alkeiden opettamiseen.

Kurssin sisältö:  

Veneilyn perustaitojen opettaminen veneilytaitoharjoituskirjaa käyttäen. Ohjaajan roolit ja tehtävät. Ohjaamisen perusteet ja opetustilanteiden suunnitteleminen. Kumiveneen/ohjaajaveneen käsittely harjoituksissa.

Kurssin edellytys:

15 vuoden ikä
Perustiedot ja -taidot veneilystä

Kurssin hinta:  

100 €/hlö – SPV jäsenseuran jäsen
Hinta sisältää materiaalimaksun sekä ruokailun kurssipäivinä

Kurssi ajankohdat:

6.-7.4. Junioriveneilyohjaajan peruskurssi | Helsinki

Kurssin tavoite:  

Oppia suunnittelemaan ja organisoimaan harjoituksia ja koko purjehduskautta sekä ohjeistamaan apuohjaajia harjoitusten aikana.

Kurssin sisältö:                        ‘

Vastuuohjaajan roolit ja tehtävät. Apuohjaajien ohjeistaminen ja tehtävien jakaminen onnistuneesti. Harjoitusten suunnitteleminen ja toiminnan organisointi. Kauden toiminnan suunnitteleminen. Turvallisuuden huomioiminen kaikessa tekemisessä.

Kurssin edellytys: 

18 vuoden ikä
Junioriohjaajan peruskurssi tai junioriveneilyohjaajan kurssi ja junioriohjaajan jatkokurssi suoritettuna
Kokemusta junioriohjaajana toimimisesta

Kurssin hinta:

170 €/hlö – SPV jäsenseuran jäsen
Hinta sisältää materiaalimaksun sekä ruokailun kurssipäivinä

tai 200€/hlö, jos kurssi sisältää majoituksen (12.-14.4.2019 Kisakallio, Lohja).

Kurssin ajankohdat:  

12.-14.4. Junioriohjaajan vastuuohjaajakurssi | Kisakallio, Lohja
Jos haluat suorittaa vastuuohjaajakurssin jokin muu kurssiviikonloppu, ota yhteyttä laura.santala@spv.fi

Kurssin tavoite:  

Antaa valmiuksia ja ideoita seuran junioritoiminnan pyörittämiseen seurojen junioripäälliköille ja muille aktiivisesti seuran junioritoiminnassa mukana oleville henkilöille.

Kurssin sisältö:  

Junioripäällikön tehtävät ja rooli seurassa. Seuran junioritoiminnan tavoitteet sekä toiminnan ja rahoituksen suunnittelu. Käytännön junioritoiminnan organisointi.

Kurssin edellytys:    

Halu kehittää seuran junioritoimintaa.

Kurssin hinta: 

150 €/hlö

Kurssin ajankohta: 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan junioripäällikkökurssille, ota yhteyttä laura.santala@spv.fi

Seuraohjaajakoulutukset ovat seurassa järjestettäviä (tai alueen seurojen yhteisesti järjestämiä) koulutuksia, jotka on tarkoitettu kaikille seuran junioritoiminnassa mukana oleville henkilöille. Koulutus koostuu neljästä osiosta, yhden osion laajuus on noin 4 tuntia. Seuraohjaajakoulutus voidaankin järjestää osissa useampana iltana tai kokonaisuudessaan viikonlopun aikana.

Koulutuksen hinta on 100€/osio. Seura on velvollinen järjestämään sopivan koulutustilan sekä välipalatarjoilun. Kurssien sisältöä voidaan räätälöidä seuran tarpeiden mukaan.

Lisätietoa ja koulutusten tilaukset: laura.santala@spv.fi

 

SOK 1, junioritoiminnan tavoitteet ja organisointi (4h)

 • Tavoitteiden luominen ja tarkastelu
 • Junioritoiminnan suunnitteleminen tavoitteisiin pohjautuen
 • Pelisäännöt
 • Junioriohjaaja ja kaluston resurssit
 • Harjoitusryhmien määrä ja toiminta

 

SOK 2, käytännön tukitoimet junioritoiminnassa (4h)

 • Käytössä olevien jollien kunto, huolto ja rikaaminen
 • Kumiveneen käyttö ja huolto
 • Harjoitusalueen turvallisuus

 

SOK 3, purjehduksen ja veneilyn perustaitojen opettaminen (4h)

 • Junioripurjehduksen taitomerkit ja niiden käyttäminen seuran toiminnassa
 • Harjoitusten suunnitteleminen
 • Simulaattorin käyttäminen
 • Käytännön harjoitteita vesille

 

SOK 4, kilpailuihin osallistuminen (4h)

 • Purjehtija, vanhemman ja valmentajan rooli kilpailuissa
 • Veneiden kuljettaminen
 • Kilpailuihin ilmoittautuminen
 • Kilpailupaikalla toimiminen käytännössä